Tin mừng do Giăng ghi lại 10:1-42

 • Người chăn chiên và các chuồng chiên (1-21)

  • Chúa Giê-su là người chăn tốt lành (11-15)

  • “Tôi còn có chiên khác” (16)

 • Người Do Thái gặp Chúa Giê-su tại Lễ Dâng Hiến (22-39)

  • Nhiều người Do Thái không chịu tin (24-26)

  • “Chiên tôi nghe tiếng tôi” (27)

  • Con hợp nhất với Cha (30, 38)

 • Nhiều người bên kia sông Giô-đanh tin (40-42)

10  “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, người nào vào chuồng chiên không qua lối cửa mà trèo vào bằng lối khác thì đó là kẻ trộm và kẻ cướp.+  Còn người vào bằng lối cửa là người chăn chiên.+  Người giữ cửa mở cửa cho người chăn,+ và chiên nghe tiếng người chăn.+ Người gọi đích danh từng con chiên của mình và dắt chúng ra.  Khi đã cho chiên mình ra hết, người chăn đi trước và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng người chăn.  Chúng không bao giờ theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn vì không quen tiếng người lạ”.  Chúa Giê-su kể cho họ minh họa ấy nhưng họ không hiểu những gì ngài nói.  Vì thế, Chúa Giê-su lại phán: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh em, tôi là cửa cho chiên.+  Tất cả những ai đã mạo danh tôi mà đến đều là kẻ trộm và kẻ cướp; nhưng chiên không nghe họ.  Tôi là cửa; ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu, người ấy sẽ đi ra đi vào và tìm được đồng cỏ.+ 10  Kẻ trộm chỉ đến để đánh cắp, giết chóc và hủy diệt.+ Tôi đến để chiên có sự sống và có một cách dư dật. 11  Tôi là người chăn tốt lành;+ người chăn tốt lành hy sinh mạng sống mình vì chiên.+ 12  Còn kẻ làm thuê, vì không phải là người chăn và chiên không phải của anh ta nên khi thấy sói thì bỏ chiên mà chạy trốn, rồi sói bắt chiên và làm chúng tản lạc, 13  bởi anh ta là kẻ làm thuê và không quan tâm đến chiên. 14  Tôi là người chăn tốt lành. Tôi biết chiên tôi và chiên tôi biết tôi,+ 15  như Cha biết tôi và tôi biết Cha;+ tôi hy sinh mạng sống của mình vì chiên.+ 16  Tôi còn có chiên khác không thuộc chuồng này;+ tôi cũng phải mang chúng về, chúng sẽ nghe tiếng tôi, tất cả sẽ thành một bầy và có một người chăn.+ 17  Cha yêu thương tôi+ vì tôi hy sinh mạng sống mình+ để rồi được nhận lại. 18  Không ai lấy mạng sống của tôi, nhưng tôi tự hy sinh. Tôi có quyền hy sinh mạng sống và có quyền nhận lại.+ Tôi đã nhận mệnh lệnh này từ Cha tôi”. 19  Vì những lời ấy mà trong vòng người Do Thái lại nảy sinh sự chia rẽ.+ 20  Nhiều người trong số họ nói: “Ông ta bị quỷ ám và mất trí rồi. Sao các người nghe ông ta?”. 21  Những người khác nói: “Đó không phải là lời của người bị quỷ ám. Quỷ đâu có làm người mù sáng mắt được phải không?”. 22  Bấy giờ, Lễ Dâng Hiến đang diễn ra tại Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy là mùa đông, 23  và Chúa Giê-su đang đi trong đền thờ, ở Hành Lang Sa-lô-môn.+ 24  Người Do Thái vây quanh ngài và hỏi: “Ông để chúng tôi thắc mắc đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, hãy nói rõ cho chúng tôi biết”. 25  Chúa Giê-su trả lời: “Tôi đã nói nhưng các người không tin. Những việc mà tôi nhân danh Cha thực hiện đều làm chứng về tôi,+ 26  nhưng các người không tin vì các người không phải là chiên của tôi.+ 27  Chiên tôi nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.+ 28  Tôi cho chiên sự sống vĩnh cửu,+ chúng sẽ không bao giờ bị hủy diệt và không ai sẽ cướp chúng khỏi tay tôi.+ 29  Chiên mà Cha giao cho tôi quý giá hơn mọi thứ khác, không ai có thể cướp chúng khỏi tay Cha được.+ 30  Tôi với Cha là một”.*+ 31  Người Do Thái lại lượm đá để ném ngài. 32  Chúa Giê-su nói với họ: “Tôi đã cho các người thấy nhiều công việc tốt lành từ Cha. Vì công việc nào mà các người ném đá tôi?”. 33  Họ trả lời: “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì công việc tốt lành nào cả nhưng vì ông phạm thượng,+ bởi ông là con người nhưng lại cho mình là thần”. 34  Chúa Giê-su đáp: “Chẳng phải trong Luật pháp của các người có viết: ‘Ta đã phán: “Các ngươi là thần”’* hay sao?+ 35  Nếu Đức Chúa Trời gọi những người bị lời ngài lên án là ‘thần’,+ và câu Kinh Thánh ấy không thể sai, 36  vậy tại sao khi tôi, là người được Cha làm nên thánh và sai đến thế gian, nói rằng: ‘Tôi là Con Đức Chúa Trời’ thì các người bảo: ‘Ông phạm thượng’?+ 37  Nếu tôi không làm những việc của Cha tôi, các người đừng tin tôi. 38  Còn nếu tôi đang làm những việc đó thì dù các người không tin tôi nhưng hãy tin những việc đó,+ để các người nhận biết và luôn biết rằng Cha hợp nhất với tôi và tôi hợp nhất với Cha”.+ 39  Thế là họ lại cố bắt ngài, nhưng ngài thoát khỏi tay họ. 40  Chúa Giê-su lại ra đi và qua bên kia sông Giô-đanh, đến nơi mà trước đây Giăng làm phép báp-têm,+ rồi ngài ở đó. 41  Nhiều người đến cùng ngài, họ nói với nhau: “Giăng không làm dấu lạ nào nhưng mọi điều Giăng nói về người này đều đúng”.+ 42  Tại đó có nhiều người đặt đức tin nơi ngài.

Chú thích

Hay “hợp nhất với nhau”.
Hay “là người giống như thần”.