Giô-suê 9:1-27

  • Dân Ga-ba-ôn khôn khéo cầu hòa (1-15)

  • Mưu của dân Ga-ba-ôn bị lộ (16-21)

  • Dân Ga-ba-ôn lấy củi và múc nước (22-27)

9  Khi nghe về chuyện đã xảy ra thì mọi vua ở phía tây sông Giô-đanh,+ tức các vua ở vùng núi miền trung, vùng Sơ-phê-la, các vua sống dọc theo toàn bộ bờ Biển Lớn*+ và phía trước vùng Li-băng, đó là các vua của dân Hếch, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu,+  hợp thành một liên minh để đánh Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên.+  Dân thành Ga-ba-ôn+ cũng nghe về điều Giô-suê đã làm với thành Giê-ri-cô+ và A-i.+  Vậy, họ hành động khôn khéo, bỏ lương thực vào những cái bao cũ kỹ rồi chất lên lưng lừa, dùng những bầu rượu da cũ kỹ đã nứt và được vá lại.  Họ đi những đôi giày cũ mòn và chắp vá, cũng mặc những cái áo sờn rách. Tất cả bánh họ dùng làm lương thực đều khô và vỡ vụn.  Sau đó, họ đến gặp Giô-suê tại trại ở Ghinh-ganh+ và nói với ông cùng những người nam Y-sơ-ra-ên rằng: “Chúng tôi đến từ một xứ rất xa. Xin hãy lập giao ước với chúng tôi”.  Nhưng người Y-sơ-ra-ên nói với những người Hê-vít ấy rằng:+ “Biết đâu các ông sống gần chúng tôi thì sao? Làm sao chúng tôi lập giao ước với các ông được?”.+  Họ đáp với Giô-suê: “Chúng tôi là tôi tớ* của ông”. Giô-suê hỏi: “Các ông là ai và từ đâu đến?”.  Họ trả lời: “Tôi tớ ông đến từ một xứ rất xa+ bởi cớ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông, vì chúng tôi đã nghe về danh tiếng ngài và mọi việc ngài làm tại Ai Cập,+ 10  về mọi điều ngài làm với hai vua của dân A-mô-rít ở bên kia* sông Giô-đanh, tức là vua Si-hôn+ của Hết-bôn và vua Óc+ của Ba-san sống ở Ách-ta-rốt. 11  Bởi thế, các trưởng lão cùng toàn thể cư dân trong xứ của chúng tôi nói rằng: ‘Các anh hãy mang lương thực đi đường và đến gặp họ. Hãy nói với họ: “Chúng tôi sẽ làm tôi tớ của các ông;+ xin hãy lập giao ước với chúng tôi”’.+ 12  Bánh mà chúng tôi dùng làm lương thực vẫn còn nóng vào ngày chúng tôi rời khỏi nhà để đến gặp các ông. Các ông xem, bây giờ nó đã khô và vỡ vụn.+ 13  Những bầu rượu da này vẫn còn mới khi chúng tôi đổ đầy, nhưng bây giờ chúng đã nứt rồi.+ Áo và giày của chúng tôi đã cũ sờn vì đường đi quá xa xôi”. 14  Người Y-sơ-ra-ên kiểm tra một ít lương thực của họ, nhưng không cầu hỏi Đức Giê-hô-va.+ 15  Vậy, Giô-suê kết hòa với họ+ và lập giao ước để cho họ sống, các thủ lĩnh của dân chúng cũng thề như thế với họ.+ 16  Ba ngày sau khi lập giao ước, người Y-sơ-ra-ên mới biết những người đó sống gần mình, ở vùng lân cận. 17  Dân Y-sơ-ra-ên lên đường và sau ba ngày thì đến các thành của họ; đó là thành Ga-ba-ôn,+ Kê-phi-ra, Bê-e-rốt và Ki-ri-át-giê-a-rim.+ 18  Nhưng dân Y-sơ-ra-ên không tấn công vì các thủ lĩnh của dân chúng đã chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với họ.+ Vậy, hết thảy dân chúng bắt đầu cằn nhằn về các thủ lĩnh. 19  Tất cả thủ lĩnh nói với hết thảy dân chúng rằng: “Vì chúng tôi đã chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mà thề với họ nên chúng ta không được phép làm hại họ. 20  Chúng ta sẽ làm như sau: Chúng ta sẽ để họ sống hầu cho không có cơn phẫn nộ nào đến trên chúng ta, bởi chúng tôi đã thề với họ”.+ 21  Các thủ lĩnh nói tiếp: “Hãy để họ sống, nhưng họ sẽ làm người lấy củi và múc nước cho hết thảy dân chúng”. Đó là điều mà các thủ lĩnh đã hứa với họ. 22  Giô-suê gọi họ đến và nói: “Sao các người gạt chúng tôi khi nói rằng: ‘Chúng tôi đến từ một nơi rất xa’, trong khi thật ra các người sống ngay giữa chúng tôi?+ 23  Từ bây giờ, các người sẽ bị rủa sả,+ các người sẽ luôn mang vị thế của nô lệ, làm người lấy củi và múc nước cho nhà của Đức Chúa Trời chúng tôi”. 24  Họ đáp lời Giô-suê: “Vì người ta có nói rõ với các tôi tớ của ông rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán dặn Môi-se, tôi tớ ngài, giao cả xứ này cho các ông và tiêu diệt hết cư dân của xứ khỏi trước mặt các ông.+ Thế nên, chúng tôi lo sợ về mạng sống mình vì cớ các ông.+ Đó là lý do chúng tôi làm vậy.+ 25  Bây giờ, chúng tôi nằm trong tay ông, hãy làm điều mà ông nghĩ là tốt và đúng”. 26  Và đó là điều Giô-suê đã làm với họ; ông cứu họ khỏi tay người Y-sơ-ra-ên và họ không bị giết. 27  Nhưng vào ngày đó, Giô-suê bắt họ làm người lấy củi, múc nước cho dân chúng+ và bàn thờ của Đức Giê-hô-va tại nơi ngài chọn,+ họ vẫn làm thế cho đến ngày nay.+

Chú thích

Tức là Địa Trung Hải.
Hay “nô lệ”.
Tức là phía đông.