Giô-suê 6:1-27

  • Tường thành Giê-ri-cô đổ (1-21)

  • Ra-háp và gia đình được tha mạng (22-27)

6  Cổng thành Giê-ri-cô bị đóng chặt vì cớ dân Y-sơ-ra-ên, không ai ra cũng không ai vào.+  Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Này, ta đã giao thành Giê-ri-cô cùng với vua và các chiến binh dũng mãnh của nó vào tay con.+  Con cùng tất cả lính chiến hãy hành quân xung quanh thành, đi một vòng quanh thành. Hãy làm thế trong sáu ngày.  Bảy thầy tế lễ sẽ cầm bảy cái tù và* đi trước Hòm Giao Ước. Vào ngày thứ bảy, các con phải hành quân xung quanh thành bảy lần và các thầy tế lễ phải thổi tù và.+  Khi tiếng tù và vang lên, ngay khi các con nghe tiếng tù và, thì toàn thể quân lính phải la lên một tiếng xung trận thật lớn. Tường thành sẽ đổ sập+ và quân lính phải tiến lên, mỗi người tiến thẳng lên phía trước”.  Vậy, Giô-suê con trai Nun gọi các thầy tế lễ đến và nói rằng: “Hãy khiêng Hòm Giao Ước, và bảy thầy tế lễ sẽ cầm bảy cái tù và đi trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va”.+  Rồi ông nói với quân lính: “Hãy tiến lên và hành quân xung quanh thành, lực lượng chiến đấu+ sẽ đi trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va”.  Đúng như Giô-suê nói với quân lính, bảy thầy tế lễ cầm bảy cái tù và trước mặt Đức Giê-hô-va, tiến lên phía trước và thổi tù và, hòm của giao ước Đức Giê-hô-va theo sau họ.  Lực lượng chiến đấu đi trước các thầy tế lễ, tức những người thổi tù và, còn hậu quân theo sau Hòm Giao Ước trong khi tù và được thổi liên tục. 10  Giô-suê đã ra lệnh cho quân lính: “Đừng la lên cũng đừng để người khác nghe tiếng của anh em. Đừng để một lời nào ra khỏi miệng cho tới ngày tôi bảo anh em: ‘Hãy la lên!’, thì anh em hãy la lên”. 11  Ông để Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va đi xung quanh thành, đi một vòng quanh thành. Sau đó, họ trở về trại và ngủ đêm tại đó. 12  Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm và các thầy tế lễ lại khiêng Hòm Giao Ước+ của Đức Giê-hô-va. 13  Bảy thầy tế lễ cầm bảy cái tù và đi trước Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va và thổi liên tục. Lực lượng chiến đấu đi trước các thầy tế lễ và hậu quân theo sau Hòm Giao Ước của Đức Giê-hô-va trong khi các thầy tế lễ thổi tù và liên tục. 14  Họ hành quân một vòng quanh thành vào ngày thứ hai rồi trở về trại. Họ làm thế trong sáu ngày.+ 15  Vào ngày thứ bảy, ngay khi bình minh vừa ló dạng, họ dậy sớm và hành quân quanh thành bảy lần, theo cách thức của những ngày trước. Đó là ngày duy nhất mà họ hành quân quanh thành bảy lần.+ 16  Vào lần thứ bảy, các thầy tế lễ thổi tù và, rồi Giô-suê bảo quân lính: “Hãy la lên,+ vì Đức Giê-hô-va đã trao thành này vào tay anh em! 17  Thành cùng mọi thứ trong đó phải bị phó cho sự hủy diệt;+ chúng đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Chỉ có kỹ nữ Ra-háp+ cùng mọi người trong nhà cô được sống, vì cô đã giấu những người do thám của chúng ta.+ 18  Nhưng hãy tránh xa những gì bị phó cho sự hủy diệt,+ để anh em không nổi lòng tham và lấy những thứ bị phó cho sự hủy diệt,+ khiến trại của dân Y-sơ-ra-ên trở thành vật bị phó cho sự hủy diệt và đem tai họa đến trên trại.+ 19  Tuy nhiên, tất cả bạc, vàng cùng mọi thứ bằng đồng, bằng sắt đều là thánh đối với Đức Giê-hô-va.+ Chúng phải được mang vào kho báu của Đức Giê-hô-va”.+ 20  Vậy, quân lính la lên khi các tù và được thổi.+ Ngay khi quân lính nghe âm thanh của tù và, họ la lên một tiếng xung trận thật lớn thì tường thành đổ sập.+ Quân lính tiến vào thành, mỗi người tiến thẳng về phía trước và chiếm lấy thành. 21  Họ dùng gươm tiêu diệt mọi vật trong thành, gồm đàn ông, đàn bà, người trẻ, người già, bò, cừu và lừa.+ 22  Giô-suê nói với hai người đã do thám xứ rằng: “Hãy vào nhà của người kỹ nữ và dẫn cô cùng mọi người thuộc về cô ra ngoài, đúng như các anh đã thề với cô”.+ 23  Những người do thám trẻ tuổi đi vào và dẫn Ra-háp ra ngoài cùng với cha mẹ, anh em và mọi người thuộc về cô; thật vậy, họ dẫn cả nhà cô+ ra ngoài an toàn, đến một nơi bên ngoài trại Y-sơ-ra-ên. 24  Tiếp theo, họ đốt thành cùng mọi vật trong đó. Nhưng bạc, vàng và những thứ bằng đồng, bằng sắt thì họ nộp vào kho báu của nhà Đức Giê-hô-va.+ 25  Chỉ có kỹ nữ Ra-háp, cả nhà cha cô và mọi người thuộc về cô là được Giô-suê tha mạng;+ cô sống tại xứ Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay,+ vì cô đã giấu những người mà Giô-suê phái đi do thám thành Giê-ri-cô.+ 26  Vào lúc đó, Giô-suê tuyên bố lời thề sau:* “Trước mặt Đức Giê-hô-va, đáng nguyền rủa thay kẻ nào khởi công xây lại thành Giê-ri-cô này. Đặt nền cho thành, hắn phải trả giá bằng con đầu lòng; dựng các cổng thành, hắn phải trả giá bằng con út”.+ 27  Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-suê,+ và danh tiếng ông* vang xa khắp đất.+

Chú thích

Ds: “sừng cừu đực”.
Cũng có thể là “khiến dân chúng lập lời thề này”.
Hay cũng có thể nói đến danh tiếng của Đức Giê-hô-va.