Giô-suê 23:1-16

  • Giô-suê từ biệt các lãnh đạo Y-sơ-ra-ên (1-16)

    • Chẳng lời nào của Đức Giê-hô-va không thành hiện thực (14)

23  Một thời gian dài sau khi Đức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên sự bình an,+ thoát khỏi mọi kẻ thù xung quanh và khi Giô-suê đã già và cao tuổi,+  ông triệu tập toàn thể dân Y-sơ-ra-ên,+ các trưởng lão, những người đứng đầu, các quan xét, quan chức,+ rồi nói với họ: “Tôi nay đã già và cao tuổi.  Anh em đã tận mắt chứng kiến mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã vì anh em mà làm với tất cả các nước ấy, bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là đấng chiến đấu cho anh em.+  Này, tôi đã bắt thăm+ rồi giao cho anh em vùng đất của các dân tộc còn lại để làm phần thừa kế cho các chi phái của anh em,+ tôi cũng giao cho anh em vùng đất của các dân tộc mà tôi đã hủy diệt,+ từ sông Giô-đanh đến Biển Lớn* về phía tây.  Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em là đấng đã đẩy chúng đi khỏi trước mặt anh em,+ ngài đuổi chúng vì anh em và anh em đã chiếm lấy xứ của chúng, đúng như Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã hứa.+  Anh em phải hết sức can đảm để vâng giữ và thi hành mọi điều được viết trong sách Luật pháp+ Môi-se bằng cách không bao giờ đi chệch sang phải hay trái,+  không bao giờ giao tiếp với các dân tộc còn lại xung quanh.+ Anh em thậm chí không bao giờ được nhắc đến tên các thần của chúng,+ cũng không được chỉ các thần ấy mà thề, và anh em đừng bao giờ hầu việc cũng như quỳ lạy chúng.+  Nhưng hãy gắn bó với Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em,+ như anh em đã làm cho đến nay.  Đức Giê-hô-va sẽ đuổi các dân tộc lớn và hùng mạnh khỏi trước mặt anh em,+ vì cho đến nay, chưa một người nào có thể đứng nổi trước anh em.+ 10  Một người trong anh em sẽ đuổi theo một ngàn,+ vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đang chiến đấu cho anh em,+ đúng như ngài đã hứa.+ 11  Vậy, hãy luôn canh giữ mình+ bằng cách yêu thương Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em.+ 12  Nhưng nếu anh em quay lưng với ngài, bám theo những kẻ sót lại của các dân tộc còn lại xung quanh,+ kết tình thông gia với chúng,+ giao thiệp với chúng và chúng cũng làm thế với anh em, 13  thì phải biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em sẽ không tiếp tục đuổi những dân tộc ấy vì anh em.+ Chúng sẽ trở thành cái bẫy, thành cái roi quất vào hông+ và cái gai trong mắt anh em cho đến chừng anh em bị diệt vong khỏi xứ tốt tươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em. 14  Này, tôi sắp qua đời rồi,* anh em đã biết từ tận đáy lòng và tâm hồn của mình rằng trong các lời hứa tốt lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán với anh em, chẳng một lời nào không thành hiện thực. Tất cả đều được ứng nghiệm. Chẳng một lời nào không thành hiện thực.+ 15  Nhưng giống như mọi lời hứa tốt lành mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã phán với anh em đều ứng nghiệm trên anh em,+ Đức Giê-hô-va cũng sẽ giáng trên anh em mọi tai họa mà ngài đã tuyên bố và sẽ tiêu diệt anh em khỏi xứ tốt tươi này, là xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ban cho anh em.+ 16  Nếu anh em vi phạm giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, là giao ước ngài đã phán dặn anh em phải vâng giữ, và nếu anh em hầu việc các thần khác và quỳ lạy chúng thì cơn giận của Đức Giê-hô-va sẽ nổi phừng lên cùng anh em,+ anh em sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt khỏi xứ tốt tươi mà ngài đã ban cho anh em”.+

Chú thích

Tức là Địa Trung Hải.
Ds: “Ngày nay, tôi sắp đi trên con đường mà cả thế gian phải đi”.