Giô-suê 14:1-15

  • Chia đất phía tây Giô-đanh (1-5)

  • Ca-lép thừa kế Hếp-rôn (6-15)

14  Đây là phần thừa kế mà dân Y-sơ-ra-ên nhận được tại xứ Ca-na-an. Thầy tế lễ Ê-lê-a-xa và Giô-suê con trai Nun cùng những người đứng đầu dòng tộc trong các chi phái Y-sơ-ra-ên đã giao vùng đất ấy cho họ.+  Phần thừa kế của chín chi phái và một nửa chi phái được chia bằng cách bắt thăm,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn thông qua Môi-se.+  Hai chi phái và nửa chi phái còn lại thì được Môi-se giao phần thừa kế ở bên kia* sông Giô-đanh,+ còn chi phái Lê-vi thì không được giao phần thừa kế ở giữa họ.+  Con cháu Giô-sép được xem như hai chi phái,+ là Ma-na-se và Ép-ra-im;+ người Lê-vi không được chia phần trong xứ, ngoại trừ các thành+ để sinh sống cùng các đồng cỏ cho bầy súc vật và tài sản của họ.+  Vậy, dân Y-sơ-ra-ên phân chia xứ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.  Sau đó, những người thuộc chi phái Giu-đa đến gặp Giô-suê tại Ghinh-ganh.+ Ca-lép,+ con trai Giê-phu-nê người Kê-nê-xít, nói rằng: “Anh biết rõ điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn+ Môi-se, là người của Đức Chúa Trời,+ về anh và tôi tại Ca-đe-ba-nê-a.+  Lúc đó, tôi được 40 tuổi khi tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se phái tôi từ Ca-đe-ba-nê-a đi do thám xứ+ và tôi đã trở về với báo cáo trung thực.+  Dù các anh em đi cùng tôi đã làm dân chúng nản lòng* nhưng tôi đã hết lòng theo Đức Giê-hô-va.+  Vào ngày đó, Môi-se thề rằng: ‘Vùng đất nào chân anh đã đi qua thì sẽ trở thành phần thừa kế vững bền cho anh và con cháu anh, vì anh đã hết lòng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi’.+ 10  Đúng như Đức Giê-hô-va hứa,+ ngài đã gìn giữ mạng sống tôi+ trong 45 năm qua, kể từ lúc Đức Giê-hô-va đã hứa điều ấy với Môi-se khi dân Y-sơ-ra-ên đi trong hoang mạc;+ ngày nay tôi vẫn còn đây và đã 85 tuổi. 11  Ngày nay tôi vẫn mạnh mẽ như ngày Môi-se phái tôi đi. Sức lực tôi vẫn như xưa, vẫn có thể ra trận và làm các công việc khác. 12  Vì thế, hãy giao cho tôi vùng núi mà Đức Giê-hô-va đã hứa vào ngày ấy. Dù lúc đó anh đã nghe rằng có dân A-nác+ ở đó cùng với những thành lớn và kiên cố+ nhưng hẳn là Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi+ và tôi sẽ đuổi chúng đi, đúng như Đức Giê-hô-va đã hứa”.+ 13  Vậy, Giô-suê chúc phước và giao Hếp-rôn cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê làm phần thừa kế.+ 14  Bởi đó, Hếp-rôn là phần thừa kế của Ca-lép, con trai Giê-phu-nê người Kê-nê-xít, cho đến ngày nay, vì ông đã hết lòng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ 15  Trước đây, Hếp-rôn có tên là Ki-ri-át-ạc-ba+ (Ạc-ba là người cao trọng trong dân A-nác). Xứ được bình yên, không còn chiến tranh.+

Chú thích

Tức là phía đông.
Ds: “làm lòng dân chúng tan chảy”.