Gióp 1:1-22

  • Gióp là người trọn thành và giàu có (1-5)

  • Sa-tan nêu nghi vấn về động cơ của Gióp (6-12)

  • Gióp mất tài sản và con cái (13-19)

  • Gióp không đổ lỗi cho Đức Chúa Trời (20-22)

1  Tại xứ Út-xơ có một người tên là Gióp.*+ Đó là người ngay thẳng và trọn thành,+ kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác.+  Ông có bảy con trai và ba con gái.  Bầy súc vật của ông lên đến 7.000 con cừu, 3.000 con lạc đà, 1.000 con bò và 500 con lừa, còn tôi tớ của ông thì rất nhiều. Vì vậy, Gióp trở thành người lớn nhất trong toàn thể dân tộc ở Đông Phương.  Các con trai của ông thường thay phiên nhau tổ chức tiệc tại nhà riêng vào ngày nhất định. Họ mời ba người chị em của mình đến để cùng ăn uống.  Khi chuỗi ngày tiệc tùng kết thúc, Gióp sai người gọi các con về để tẩy uế cho họ. Rồi ông dậy sớm và dâng vật tế lễ thiêu+ cho mỗi người con, vì ông nói rằng: “Biết đâu các con mình đã phạm tội và phỉ báng Đức Chúa Trời trong lòng”. Đó là điều mà Gióp luôn làm.+  Một ngày kia, các con trai của Đức Chúa Trời*+ đến trình diện Đức Giê-hô-va,+ và Sa-tan+ cũng đến giữa họ.+  Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi từ đâu đến?”. Sa-tan đáp lời Đức Giê-hô-va: “Tôi đi đây đó trên đất và dạo quanh nơi ấy”.+  Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Ngươi có để ý đến tôi tớ ta là Gióp không? Khắp thế gian chẳng có ai giống như người. Đó là người ngay thẳng và trọn thành,+ kính sợ Đức Chúa Trời và tránh xa điều ác”.  Sa-tan đáp lời Đức Giê-hô-va: “Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời mà không có lợi gì sao?+ 10  Chẳng phải ngài đã dựng hàng rào bảo vệ xung quanh người,+ nhà người và mọi vật thuộc về người sao? Ngài đã ban phước cho công việc của tay người,+ và bầy súc vật của người đã lan rộng khắp xứ. 11  Thế nhưng, hãy giơ tay ngài ra và hại đến mọi thứ người có, chắc chắn người sẽ phỉ báng thẳng vào mặt ngài”. 12  Đức Giê-hô-va phán với Sa-tan: “Này! Mọi thứ người có đều ở trong tay ngươi. Nhưng không được đụng đến người!”. Vậy, Sa-tan lui khỏi mặt Đức Giê-hô-va.+ 13  Một ngày kia, khi các con trai, con gái của Gióp đang ăn và uống rượu tại nhà người anh cả,+ 14  có một người chạy đến báo tin cho Gióp rằng: “Bò đang cày, lừa đang gặm cỏ kế bên 15  thì người Sê-ba xông đến tấn công và cướp chúng đi, họ còn dùng gươm giết các tôi tớ. Chỉ mình tôi thoát được để báo tin cho ông”. 16  Người này còn đang nói thì người khác chạy đến báo: “Lửa của Đức Chúa Trời* từ trời giáng xuống, cháy rực giữa bầy cừu và các tôi tớ. Tất cả đã bị thiêu rụi! Chỉ mình tôi thoát được để báo tin cho ông”. 17  Người này còn đang nói thì người khác chạy đến báo: “Dân Canh-đê+ chia làm ba đạo, bất ngờ tấn công bầy lạc đà và cướp chúng đi, họ còn dùng gươm giết các tôi tớ. Chỉ mình tôi thoát được để báo tin cho ông”. 18  Người này còn đang nói thì người khác chạy đến báo: “Các con trai, con gái ông đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả của họ 19  thì bất ngờ một cơn cuồng phong từ hoang mạc đến thổi vào bốn góc nhà, khiến căn nhà đổ sập trên những người trẻ và họ chết hết. Chỉ mình tôi thoát được để báo tin cho ông”. 20  Gióp liền đứng dậy, xé áo mình và cắt tóc trên đầu. Ông quỳ sấp mình xuống đất 21  rồi nói: “Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ,Tôi cũng sẽ trần truồng mà trở về.+ Đức Giê-hô-va ban cho,+ Đức Giê-hô-va lấy đi. Nguyện danh Đức Giê-hô-va tiếp tục được khen ngợi”. 22  Trong mọi việc ấy, Gióp chẳng phạm tội cũng không cáo buộc Đức Chúa Trời đã làm điều sai trái.

Chú thích

Có thể ý nghĩa là “đối tượng của sự thù địch”.
Thành ngữ tiếng Hê-bơ-rơ nói đến các thiên sứ.
Cũng có thể là “Tia chớp”.