Giê-rê-mi 7:1-34

  • Niềm tin mù quáng về đền thờ Đức Giê-hô-va (1-11)

  • Đền thờ sẽ trở nên như Si-lô (12-15)

  • Lên án lối thờ phượng chiếu lệ (16-34)

    • Thờ “Thiên Nữ Vương” (18)

    • Tế con tại Hi-nôm (31)

7  Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi:  “Con hãy đứng nơi cổng nhà Đức Giê-hô-va và tại đó loan báo thông điệp này: ‘Hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va, hỡi hết thảy dân Giu-đa đang vào các cổng để sấp mình trước Đức Giê-hô-va.  Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: “Hãy sửa đổi đường lối và việc làm, ta sẽ cho các ngươi tiếp tục sống tại nơi đây.+  Đừng tin cậy những lời gian dối mà tự nhủ: ‘Đây là đền thờ Đức Giê-hô-va, đền thờ Đức Giê-hô-va, đền thờ Đức Giê-hô-va!’.+  Nếu các ngươi thật sự sửa đổi đường lối và việc làm, thật sự phân xử công bằng giữa người này với người kia,+  không áp bức ngoại kiều, trẻ mồ côi và góa phụ,+ không làm đổ máu vô tội trong nơi này và không theo các thần khác mà hại chính mình,+  thì ta sẽ cho các ngươi tiếp tục sống tại nơi đây, tại xứ ta đã ban cho tổ phụ các ngươi đến mãi mãi”’”.  “Nhưng các ngươi tin cậy những lời gian dối;+ điều đó chẳng ích lợi gì cả.  Lẽ nào các ngươi trộm cắp,+ giết người, ngoại tình, thề dối,+ dâng vật tế lễ* cho Ba-anh+ và đi theo các thần chưa từng biết, 10  mà lại đến đứng trước mặt ta trong nhà này, là nhà mang danh ta, và nói: ‘Chúng ta sẽ được cứu’, bất chấp mọi việc ghê tởm các ngươi đang làm hay sao? 11  Trước mắt các ngươi, nhà này, là nhà mang danh ta, đã thành hang trộm cướp rồi sao?+ Này, chính ta đã thấy điều ấy”. Đức Giê-hô-va phán vậy. 12  “‘Giờ các ngươi hãy đi đến nơi của ta tại Si-lô,+ là nơi ta đặt danh ta lần đầu tiên,+ xem ta đã làm gì với nó vì sự xấu xa của dân ta là Y-sơ-ra-ên.+ 13  Nhưng các ngươi cứ làm mọi điều ấy; dù ta phán với các ngươi hết lần này đến lần khác,* các ngươi vẫn không nghe.+ Ta gọi hoài, các ngươi vẫn không thưa’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. 14  ‘Thế nên, ta đã làm thể nào với Si-lô thì cũng sẽ làm thể ấy với nhà mang danh ta+ mà các ngươi tin cậy+ và với chốn mà ta đã ban cho các ngươi cùng tổ phụ các ngươi.+ 15  Ta sẽ đuổi các ngươi đi cho khuất mắt ta, như đã đuổi hết thảy anh em các ngươi, hết thảy con cháu Ép-ra-im’.+ 16  Về phần con, đừng cầu nguyện cho dân này. Đừng vì chúng mà van nài, dâng lời cầu nguyện hay nài nỉ+ bởi ta sẽ chẳng nghe con đâu.+ 17  Con không thấy chúng làm gì trong các thành Giu-đa và trên đường phố Giê-ru-sa-lem sao? 18  Con cái lượm củi, cha nhóm lửa, vợ nhào bột để làm bánh tế lễ cho Thiên Nữ Vương;*+ chúng còn rưới rượu tế lễ cho các thần khác để xúc phạm ta.+ 19  Đức Giê-hô-va phán: ‘Nhưng có phải chúng làm tổn thương* ta chăng? Chẳng phải chúng tự làm tổn thương mình nên chuốc lấy sự xấu hổ sao?’.+ 20  Thế nên, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán như vầy: ‘Kìa! Cơn giận dữ và thịnh nộ của ta sẽ đổ trên nơi này,+ trên cả người lẫn thú, trên cả cây ngoài đồng lẫn hoa màu của đất; nó sẽ bùng cháy và không hề tắt’.+ 21  Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: ‘Các ngươi cứ làm đi, cứ chồng chất lễ vật thiêu toàn phần trên vật tế lễ, và ăn thịt chúng.+ 22  Vào ngày ta mang tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, ta đâu có phán gì hay ban lệnh gì về lễ vật thiêu toàn phần và vật tế lễ.+ 23  Song ta có ban lệnh này: “Hãy vâng theo tiếng ta thì ta sẽ trở thành Đức Chúa Trời các ngươi và các ngươi sẽ trở thành dân ta.+ Các ngươi phải bước theo trọn đường ta truyền dặn hầu được phước”’.+ 24  Nhưng chúng không nghe, không nghiêng tai qua;+ trái lại, chúng bước đi theo toan tính riêng, ương ngạnh đi theo lòng ác mình,+ và chúng thụt lùi chứ không tiến tới; 25  từ ngày tổ phụ các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập cho đến nay vẫn như vậy.+ Ta không ngừng sai mọi tôi tớ ta là nhà tiên tri đến với các ngươi, sai đi mỗi ngày, hết lần này đến lần khác.*+ 26  Nhưng dân chúng không chịu nghe ta, không nghiêng tai qua;+ trái lại, chúng cứng cổ và hành động còn tệ hơn tổ phụ mình nữa! 27  Con sẽ truyền lại mọi lời này+ nhưng chúng không nghe, con sẽ kêu gọi nhưng chúng không đáp. 28  Thế nên, con sẽ nói với chúng rằng: ‘Đây là nước không vâng theo tiếng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và không chịu tiếp nhận sự sửa dạy. Sự trung tín đã tiêu tan và dứt khỏi miệng chúng’.+ 29  Ngươi* hãy cắt bộ tóc vốn không được cắt* và ném nó đi, rồi cất lên bài bi ca trên đồi trọc, bởi Đức Giê-hô-va đã từ bỏ và sẽ lìa bỏ thế hệ này, là thế hệ làm ngài giận dữ. 30  Đức Giê-hô-va phán: ‘Ấy là vì dân Giu-đa đã làm điều xấu trong mắt ta. Chúng đã đặt các tượng thần gớm ghiếc trong nhà mang danh ta để làm ô uế nhà ấy.+ 31  Chúng xây các nơi cao của Tô-phết trong thung lũng Con Trai Hi-nôm*+ để thiêu con trai con gái mình trong lửa,+ là điều ta chẳng hề truyền và thậm chí trong lòng cũng chẳng hề nghĩ đến’.+ 32  Đức Giê-hô-va phán: ‘Thế nên, kìa, sắp đến những ngày nơi đó sẽ không còn được gọi là Tô-phết hay thung lũng Con Trai Hi-nôm* nữa, mà là thung lũng Tàn Sát. Người ta sẽ chôn xác chết ở Tô-phết đến khi không còn chỗ chôn.+ 33  Xác của dân này sẽ làm thức ăn cho chim trên trời và thú dưới đất, không ai sẽ đuổi chúng đi.+ 34  Ta sẽ làm im bặt tiếng hoan hỉ vui mừng, tiếng chú rể cô dâu+ trong các thành Giu-đa và trên đường phố Giê-ru-sa-lem, vì xứ sẽ chỉ còn là đống đổ nát’”.+

Chú thích

Hay “khói tế lễ”.
Ds: “ta dậy sớm mà phán”.
Danh hiệu của một nữ thần mà người Y-sơ-ra-ên bội đạo đã thờ; có thể là nữ thần sinh sản.
Hay “xúc phạm; chọc tức”.
Ds: “hằng ngày dậy sớm mà sai đi”.
Nói đến Si-ôn hay Giê-ru-sa-lem.
Hay “vốn được dâng hiến”.
Xem mục “Ghê-hen-na” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Xem mục “Ghê-hen-na” trong Bảng chú giải thuật ngữ.