Giê-rê-mi 44:1-30

  • Báo trước về thảm họa giáng trên người Do Thái ở Ai Cập (1-14)

  • Dân không nghe lời cảnh báo của Đức Chúa Trời (15-30)

    • Thờ “Thiên Nữ Vương” (17-19)

44  Đây là lời phán với Giê-rê-mi, cho toàn thể người Do Thái sống ở xứ Ai Cập,+ những người sống ở Mít-đôn,+ Tác-pha-nết,+ Nốp*+ và vùng Phát-rô:+  “Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: ‘Các ngươi đã thấy trọn cả thảm họa ta giáng trên Giê-ru-sa-lem+ và mọi thành Giu-đa; ngày nay tất cả đều đổ nát, không cư dân.+  Đó là vì những việc dữ chúng làm để xúc phạm ta, là đi dâng vật tế lễ+ và hầu việc những thần khác mà chúng, cũng như các ngươi lẫn tổ phụ các ngươi, chưa từng biết.+  Ta không ngừng sai mọi tôi tớ ta là nhà tiên tri đến với các ngươi, sai đi hết lần này đến lần khác,* mà rằng: “Đừng làm* chuyện ghê tởm mà ta rất ghét này”.+  Nhưng chúng không nghe, không nghiêng tai qua hầu bỏ điều dữ của mình mà thôi dâng vật tế lễ cho những thần khác.+  Do đó, cơn thịnh nộ và giận dữ của ta đã đổ xuống và bùng cháy trong các thành Giu-đa và trên đường phố Giê-ru-sa-lem, nên chúng đã trở nên đống đổ nát và hoang địa như ngày nay’.+  Bây giờ, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: ‘Sao các ngươi lại gây đại họa cho chính mình, để mỗi người đàn ông lẫn đàn bà, trẻ nhỏ lẫn con thơ, phải bị diệt khỏi Giu-đa, không còn ai sót lại cho các ngươi?  Sao các ngươi xúc phạm ta bằng công việc của tay mình, là dâng vật tế lễ cho những thần khác trong xứ Ai Cập, nơi các ngươi đến trú ngụ? Các ngươi sẽ tiêu vong và trở thành thứ để rủa sả cùng nỗi sỉ nhục giữa mọi nước trên đất.+  Chẳng lẽ các ngươi đã quên việc ác của tổ phụ mình, việc ác của các vua Giu-đa,+ việc ác của vợ chúng,+ cũng như việc ác của chính các ngươi và việc ác của vợ các ngươi,+ là những việc đã phạm trong xứ Giu-đa và trên đường phố Giê-ru-sa-lem rồi sao? 10  Mãi đến nay, vẫn không ai hạ mình,* kính sợ+ hay bước theo luật pháp và luật lệ mà ta đặt trước mặt các ngươi và tổ phụ các ngươi’.+ 11  Vì thế, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này, ta quyết giáng thảm họa trên các ngươi, quyết hủy diệt toàn thể Giu-đa. 12  Ta sẽ lấy đi số người sót lại của Giu-đa, là những kẻ đã quyết đến xứ Ai Cập trú ngụ, nên hết thảy chúng sẽ tiêu vong ở xứ Ai Cập.+ Chúng sẽ ngã bởi gươm đao và tiêu vong vì nạn đói, từ người nhỏ nhất đến người lớn nhất đều sẽ chết bởi gươm đao và nạn đói. Rồi chúng sẽ thành lời rủa sả, nỗi kinh hoàng, lời nguyền rủa và nỗi sỉ nhục.+ 13  Ta sẽ trừng phạt những kẻ sống ở xứ Ai Cập như đã trừng phạt Giê-ru-sa-lem, bằng gươm đao, nạn đói và dịch bệnh.+ 14  Số người sót lại của Giu-đa đã đến xứ Ai Cập trú ngụ sẽ không thoát nạn hay sống sót để trở về xứ Giu-đa. Chúng sẽ mong mỏi được trở về đó ở, nhưng chẳng được trở về, trừ một ít người thoát nạn’”. 15  Tất cả những người đàn ông biết vợ mình có dâng vật tế lễ cho thần khác, tất cả các người vợ đang đứng đó, một nhóm đông đảo, và toàn dân sống ở xứ Ai Cập,+ tại Phát-rô,+ bèn đáp lại Giê-rê-mi rằng: 16  “Chúng tôi sẽ không nghe theo lời ông vừa nhân danh Đức Giê-hô-va nói đâu. 17  Trái lại, chúng tôi quả sẽ thực hiện mọi lời miệng mình nói, là dâng vật tế lễ và rưới rượu tế lễ cho Thiên Nữ Vương,*+ như chúng tôi, tổ phụ và vua quan chúng tôi đã làm trong các thành Giu-đa và trên đường phố Giê-ru-sa-lem khi chúng tôi no nê thức ăn và sung túc, khi chẳng thấy thảm họa nào. 18  Từ lúc ngừng dâng vật tế lễ và rưới rượu tế lễ cho Thiên Nữ Vương,* chúng tôi mới thiếu thốn đủ điều, mới bị tiêu vong vì gươm đao và nạn đói”. 19  Những người đàn bà nói thêm: “Khi dâng vật tế lễ và rưới rượu tế lễ cho Thiên Nữ Vương,* chúng tôi há không được phép của chồng mà lại làm bánh tế lễ hình nữ vương và rưới rượu tế lễ sao?”. 20  Giê-rê-mi bèn nói với toàn dân, với những người đàn ông và vợ họ cùng toàn dân vừa đáp lời mình, rằng: 21  “Vật tế lễ mà các người, tổ phụ, vua quan các người và dân trong xứ đã dâng trong các thành Giu-đa và trên đường phố Giê-ru-sa-lem,+ Đức Giê-hô-va đều nhớ và chúng hiện lên trong trí ngài! 22  Cuối cùng, Đức Giê-hô-va không chịu đựng nổi các thói dữ và việc ghê tởm mà các người làm, nên xứ sở đã thành chốn hoang tàn, nỗi kinh hoàng, thứ để rủa sả, không cư dân, như ngày nay.+ 23  Chính vì các người dâng những vật tế lễ ấy, vì các người phạm tội với Đức Giê-hô-va khi không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va, không làm theo luật pháp, luật lệ và lời nhắc nhở của ngài, nên thảm họa này đã giáng trên các người, như ngày nay”.+ 24  Giê-rê-mi nói tiếp với toàn dân và hết thảy đàn bà: “Hỡi mọi người thuộc Giu-đa ở xứ Ai Cập, hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va đây. 25  Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: ‘Lời mà miệng các ngươi và vợ các ngươi nói thì tay các ngươi đã làm, bởi các ngươi bảo: “Chúng tôi quả sẽ thực hiện lời hứa nguyện là dâng vật tế lễ và rưới rượu tế lễ cho Thiên Nữ Vương”.*+ Phải rồi, đàn bà các ngươi quả sẽ thực hiện lời hứa nguyện và làm trọn lời hứa nguyện mình’. 26  Vậy nên, hỡi mọi người thuộc Giu-đa sống ở xứ Ai Cập, hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va đây: ‘Đức Giê-hô-va phán: “Này, ta lấy danh vĩ đại ta mà thề, không còn người Giu-đa nào trong khắp xứ Ai Cập, là kẻ nói: ‘Thật như Chúa Tối Thượng Giê-hô-va hằng sống!’, sẽ được xưng danh ta trong lời thề.+ 27  Nay, ta canh chúng để giáng thảm họa, chứ không phải để ban điều lành;+ mọi người Giu-đa ở xứ Ai Cập sẽ tiêu vong vì gươm đao và nạn đói, đến khi chúng không còn nữa.+ 28  Chỉ một ít người sẽ thoát khỏi gươm đao và từ xứ Ai Cập trở về xứ Giu-đa.+ Lúc ấy, toàn bộ số người sót lại của Giu-đa đã đến Ai Cập trú ngụ sẽ biết lời ai được ứng nghiệm, lời ta hay lời chúng!”’”. 29  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Đây là dấu hiệu cho các ngươi, dấu hiệu ta sẽ trừng phạt các ngươi tại nơi này, hầu các ngươi biết rằng lời ta phán về thảm họa giáng trên các ngươi chắc chắn sẽ ứng nghiệm. 30  Đức Giê-hô-va phán như vầy: “Này, ta sắp phó Pha-ra-ôn Hốp-ra, vua Ai Cập, vào tay các kẻ thù nó và những kẻ săn tìm mạng nó, như ta đã phó vua Xê-đê-kia của Giu-đa vào tay vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn, là kẻ thù nó và kẻ săn tìm mạng nó”’”.+

Chú thích

Hay “Mem-phi”.
Ds: “dậy sớm mà sai đi”.
Động từ Hê-bơ-rơ ở dạng yêu cầu lịch sự.
Hay “bị giày vò”.
Danh hiệu của một nữ thần mà người Y-sơ-ra-ên bội đạo đã thờ; có thể là nữ thần sinh sản.
Danh hiệu của một nữ thần mà người Y-sơ-ra-ên bội đạo đã thờ; có thể là nữ thần sinh sản.
Danh hiệu của một nữ thần mà người Y-sơ-ra-ên bội đạo đã thờ; có thể là nữ thần sinh sản.
Danh hiệu của một nữ thần mà người Y-sơ-ra-ên bội đạo đã thờ; có thể là nữ thần sinh sản.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.