Giê-rê-mi 32:1-44

  • Giê-rê-mi mua một cánh đồng (1-15)

  • Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi (16-25)

  • Lời đáp của Đức Giê-hô-va (26-44)

32  Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi vào năm thứ mười triều đại vua Xê-đê-kia của Giu-đa, nhằm năm thứ mười tám triều đại Nê-bu-cát-nết-xa.*+  Lúc bấy giờ, quân đội của vua Ba-by-lôn đang bao vây Giê-ru-sa-lem, và nhà tiên tri Giê-rê-mi bị giam ở Sân Vệ Binh+ trong cung điện của vua Giu-đa,  bởi vua Xê-đê-kia của Giu-đa đã bắt giam ông+ mà nói rằng: “Sao ngươi dám tiên tri như thế? Ngươi dám nói: ‘Đức Giê-hô-va phán như vầy: “Ta sẽ phó thành này vào tay vua Ba-by-lôn, nó sẽ chiếm thành,+  còn vua Xê-đê-kia của Giu-đa sẽ không thoát khỏi tay dân Canh-đê mà chắc chắn sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn và thưa chuyện với nó mặt đối mặt, gặp nó mắt đối mắt”’.+  ‘Nó sẽ bắt Xê-đê-kia sang Ba-by-lôn, và Xê-đê-kia sẽ ở đó cho tới khi ta để mắt đến. Dù các ngươi có đánh trả dân Canh-đê cũng không thành công’. Đức Giê-hô-va phán vậy”.+  Giê-rê-mi nói: “Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:  ‘Này, Ha-na-mê-ên, con trai Sa-lum, chú bác của con, sẽ đến gặp con và nói: “Hãy mua cánh đồng của anh ở A-na-tốt+ vì em có quyền mua lại nó đầu tiên”’”.+  Y như lời Đức Giê-hô-va phán, Ha-na-mê-ên, con trai của chú bác tôi, vào gặp tôi tại Sân Vệ Binh và nói: “Xin em mua cánh đồng của anh ở A-na-tốt, thuộc vùng đất Bên-gia-min, vì em có quyền sở hữu và mua lại nó. Hãy mua nó đi”. Lúc ấy, tôi biết việc này là bởi lời của Đức Giê-hô-va.  Vậy, tôi mua cánh đồng ở A-na-tốt từ Ha-na-mê-ên, con trai của chú bác tôi. Tôi cân tiền+ cho anh, là bảy siếc-lơ* và mười miếng bạc. 10  Tôi làm văn tự,+ đóng dấu niêm phong, mời các nhân chứng đến+ và cân tiền trên cân. 11  Tôi cầm lấy văn tự mua, cả bản được niêm phong đúng theo điều răn và quy định pháp luật lẫn bản không được niêm phong, 12  rồi trao văn tự mua cho Ba-rúc,+ con trai Nê-ri-gia,+ cháu Ma-ha-sê-gia, trước mặt Ha-na-mê-ên, con trai của chú bác tôi, trước mặt các nhân chứng đã ký vào văn tự mua và mọi người Do Thái ngồi tại Sân Vệ Binh.+ 13  Bấy giờ, trước mặt họ, tôi dặn Ba-rúc: 14  “Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: ‘Hãy lấy các văn tự ấy, văn tự mua ấy, cả bản niêm phong lẫn bản không niêm phong, rồi đặt hết vào một bình đất để giữ được lâu’; 15  vì Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Trong xứ này, người ta sẽ lại mua nhà cửa, đồng ruộng và vườn nho’”.+ 16  Sau khi trao văn tự mua cho Ba-rúc con trai Nê-ri-gia, tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va rằng: 17  “Ôi, lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Kìa! Ngài đã làm nên trời đất bằng quyền năng vĩ đại+ và cánh tay giơ thẳng. Không có việc gì quá kỳ diệu với ngài, 18  là đấng tỏ tình yêu thương thành tín với ngàn người nhưng cũng báo trả lỗi lầm cha ông trên con cháu đời sau,+ là Đức Chúa Trời thật, đấng vĩ đại và hùng mạnh, có danh là Giê-hô-va vạn quân, 19  là đấng vĩ đại về ý định và hùng mạnh về việc làm,+ có mắt quan sát mọi đường lối con người+ để thưởng phạt mỗi người tùy đường họ đi, tùy việc họ làm.+ 20  Trong xứ Ai Cập, ngài đã làm các dấu lạ và phép lạ còn lưu truyền đến ngày nay, thế nên trong Y-sơ-ra-ên và giữa nhân loại,+ ngài tạo cho mình một danh như hiện nay. 21  Ngài mang dân Y-sơ-ra-ên của ngài ra khỏi xứ Ai Cập bằng dấu lạ, phép lạ, bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giơ thẳng và hành động kinh khiếp.+ 22  Sau đó, ngài ban cho họ vùng đất này, vùng đất ngài đã thề ban cho tổ phụ họ,+ vùng đất tràn đầy sữa và mật.+ 23  Họ vào lấy nó, nhưng không vâng theo tiếng ngài, cũng chẳng bước theo luật pháp ngài. Họ không làm bất cứ điều gì ngài truyền họ phải làm, thế nên ngài khiến toàn bộ thảm họa này xảy đến với họ.+ 24  Kìa! Người ta đến đắp ụ bao vây để chiếm thành;+ vì gươm đao,+ nạn đói và dịch bệnh,+ thành chắc sẽ rơi vào tay dân Canh-đê đang tấn công nó; mọi điều ngài phán đều xảy ra hết, như ngài hiện đang thấy. 25  Nhưng lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, trong khi thành chắc sẽ bị phó vào tay dân Canh-đê, ngài lại phán với con: ‘Hãy lấy tiền mua cánh đồng ấy và gọi các nhân chứng đến’”. 26  Vì vậy, có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi rằng: 27  “Này ta đây, Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của cả nhân loại.* Có việc gì quá kỳ diệu với ta chăng? 28  Thế nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Kìa, ta sẽ phó thành này vào tay dân Canh-đê và tay vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn, nó sẽ chiếm thành.+ 29  Dân Canh-đê đang đánh thành sẽ tiến vào, phóng hỏa và thiêu rụi thành+ cùng những nhà mà trên sân thượng dân chúng dâng vật tế lễ cho Ba-anh và rưới rượu tế lễ cho các thần khác để xúc phạm ta’.+ 30  ‘Ấy là vì từ thuở trẻ, dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa chỉ làm điều xấu trong mắt ta;+ dân Y-sơ-ra-ên vẫn còn xúc phạm ta bằng công việc của tay chúng’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 31  ‘Thật, từ ngày được xây dựng đến nay, thành này chỉ khiến ta nổi cơn giận dữ và thịnh nộ+ đến nỗi phải bị loại khỏi mặt ta,+ 32  vì mọi điều dữ mà dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đã làm để xúc phạm ta—chúng, các vua+ và quan của chúng,+ hàng tế lễ và tiên tri của chúng,+ người Giu-đa và cư dân Giê-ru-sa-lem. 33  Chúng cứ quay lưng thay vì quay mặt về ta;+ dù ta cố dạy chúng hết lần này đến lần khác,* nhưng chẳng ai chịu nghe để được sửa dạy.+ 34  Chúng đặt những tượng thần gớm ghiếc của mình trong nhà mang danh ta, để làm ô uế nhà ta.+ 35  Chúng còn xây các nơi cao của Ba-anh trong thung lũng Con Trai Hi-nôm*+ để dâng con trai con gái mình qua lửa cho Mô-léc,+ là điều ta chẳng hề truyền+ và trong lòng cũng chẳng hề có ý nghĩ đòi chúng làm điều ghê tởm như vậy, mà khiến Giu-đa phạm tội’. 36  Dù thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên cũng phán như vầy về thành mà các con nói là sẽ bị phó vào tay vua Ba-by-lôn bằng gươm đao, nạn đói và dịch bệnh: 37  ‘Này, ta sẽ nhóm họ từ mọi xứ mà ta đã phân tán họ trong cơn giận dữ, thịnh nộ và phẫn nộ dữ dội,+ rồi ta sẽ đem họ về nơi này và cho họ sống an ổn.+ 38  Họ sẽ là dân ta và ta sẽ là Đức Chúa Trời của họ.+ 39  Ta sẽ ban cho họ một tấm lòng duy nhất+ và một đường lối duy nhất để luôn kính sợ ta hầu cho họ và con cháu đời sau được lợi ích.+ 40  Ta sẽ lập với họ một giao ước vĩnh cửu,+ là không ngừng làm điều lành cho họ;+ ta cũng sẽ đặt vào lòng họ sự kính sợ ta để họ không từ bỏ ta.+ 41  Ta sẽ hoan hỉ vì cớ họ mà làm điều lành cho họ,+ và sẽ hết lòng hết mình trồng họ vững chắc trong xứ này’”.+ 42  “Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Như ta đã giáng trọn đại họa trên dân này thì ta cũng sẽ ban trọn sự tốt lành mà ta hứa với họ.+ 43  Trong xứ này, người ta sẽ lại mua đồng ruộng,+ dù các con nói: “Xứ chỉ còn là hoang địa, không bóng người hay thú vật, và bị phó vào tay dân Canh-đê”’. 44  ‘Người ta sẽ lấy tiền mua đồng ruộng, làm văn tự mua, đóng dấu niêm phong và mời các nhân chứng đến, tại vùng đất Bên-gia-min,+ các nơi xung quanh Giê-ru-sa-lem, các thành Giu-đa,+ các thành vùng núi, các thành vùng đất thấp+ và các thành phía nam, vì ta sẽ đem những người bị lưu đày của họ về’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy”.

Chú thích

Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.
Ds: “mọi loài xác thịt”.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Ds: “ta dậy sớm mà dạy”.
Xem mục “Ghê-hen-na” trong Bảng chú giải thuật ngữ.