Giê-rê-mi 29:1-32

  • Bức thư Giê-rê-mi gửi đến dân bị lưu đày ở Ba-by-lôn (1-23)

    • Y-sơ-ra-ên sẽ trở về sau 70 năm (10)

  • Thông điệp cho Sê-ma-gia (24-32)

29  Đây là những lời trong bức thư nhà tiên tri Giê-rê-mi gửi từ Giê-ru-sa-lem đến các trưởng lão còn lại trong dân bị lưu đày, đến các thầy tế lễ, nhà tiên tri và toàn dân mà Nê-bu-cát-nết-xa đã bắt đi lưu đày từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lôn,  sau khi vua Giê-cô-nia,+ thái hậu,+ triều thần, các quan của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, thợ thủ công và thợ rèn* bị đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem.+  Ông gửi bức thư này qua tay Ê-la-sa con trai Sa-phan+ và Ghê-ma-ria con trai Hinh-kia, là hai người mà vua Xê-đê-kia+ của Giu-đa sai đến Ba-by-lôn yết kiến vua Nê-bu-cát-nết-xa của Ba-by-lôn. Thư ghi rằng:  “Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này với toàn dân bị lưu đày, là những người mà ta đã khiến đi lưu đày từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lôn:  ‘Hãy xây nhà và ở. Hãy trồng vườn và ăn trái.  Hãy lấy vợ và sinh con trai con gái; hãy cưới vợ cho con trai và gả chồng cho con gái để chúng cũng sinh con trai con gái. Hãy gia tăng nhiều ở đó, đừng giảm đi.  Cũng hãy mưu cầu bình an cho thành mà ta đã đày các con đến và cầu nguyện Đức Giê-hô-va cho thành ấy, vì thành được bình an thì các con sẽ được bình an.+  Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: “Đừng để các kẻ tiên tri và thầy bói trong vòng các con lừa dối mình,+ đừng nghe các chiêm bao mà chúng mơ thấy.  Vì Đức Giê-hô-va phán: ‘Chúng mạo danh ta nói lời tiên tri dối. Ta không hề sai chúng đi’”’”.+ 10  “Đức Giê-hô-va phán thế này: ‘Mãn 70 năm ở Ba-by-lôn, ta sẽ nhớ đến các con+ và thực hiện lời hứa bằng cách đem các con về quê hương’.+ 11  Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta biết rõ ý ta đang nghĩ về các con, đó là ý bình an, chứ không phải ý thảm họa,+ hầu ban cho các con một tương lai và một hy vọng.+ 12  Các con sẽ kêu cầu ta và đến cầu nguyện với ta, còn ta thì sẽ nghe các con’.+ 13  ‘Các con sẽ tìm ta và gặp được,+ vì hết lòng tìm kiếm ta.+ 14  Còn ta thì sẽ cho các con gặp được’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. ‘Ta sẽ nhóm những người bị lưu đày của các con và thâu các con về từ mọi nước mọi nơi mà ta đã phân tán.+ Ta sẽ đem các con về lại nơi mà ta đã khiến các con rời bỏ để đi lưu đày’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. 15  Các con lại nói rằng: ‘Đức Giê-hô-va có dấy lên các nhà tiên tri cho chúng tôi ở Ba-by-lôn’. 16  Nhưng Đức Giê-hô-va phán thế này về vua đang ngồi trên ngôi Đa-vít+ và toàn dân còn sống trong thành, là những anh em của các con đã không bị lưu đày cùng các con: 17  ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: “Này, ta sắp giáng trên chúng gươm đao, nạn đói và dịch bệnh,+ cũng sẽ khiến chúng trở nên như trái vả hư thối,* xấu đến nỗi không thể ăn được”’.+ 18  ‘Ta sẽ lấy gươm đao,+ nạn đói và dịch bệnh đuổi theo chúng, sẽ biến chúng thành nỗi kinh hoàng cho mọi vương quốc trên đất,+ thành lời rủa sả, nỗi kinh ngạc, thứ cho thiên hạ huýt sáo*+ và nỗi sỉ nhục giữa mọi nước mà ta phân tán chúng,+ 19  vì chúng không nghe những lời ta sai các tôi tớ ta là nhà tiên tri đến truyền cho chúng, sai đi hết lần này đến lần khác’.*+ Đức Giê-hô-va phán vậy. ‘Các ngươi không nghe’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. 20  Thế nên, hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va, hỡi toàn dân bị lưu đày, bị ta đuổi từ Giê-ru-sa-lem sang Ba-by-lôn. 21  Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này về A-háp con trai Cô-la-gia và về Xê-đê-kia con trai Ma-a-xê-gia, là những kẻ mạo danh ta nói lời tiên tri dối với các con:+ ‘Này, ta sắp phó chúng vào tay vua Nê-bu-cát-nết-xa* của Ba-by-lôn, và nó sẽ giết chúng trước mắt các con. 22  Từ chuyện xảy ra với chúng mà sẽ có lời rủa được lưu truyền trong toàn thể dân Giu-đa bị lưu đày ở Ba-by-lôn rằng: “Nguyện Đức Giê-hô-va xử ngươi như Xê-đê-kia và A-háp mà vua Ba-by-lôn đã nướng trong lửa!”. 23  Đó là vì chúng đã làm điều ô nhục giữa Y-sơ-ra-ên,+ tức ngoại tình với vợ người khác và mạo danh ta nói lời giả dối mà ta không truyền dặn.+ “Ta là đấng biết rõ và là đấng làm chứng”.+ Đức Giê-hô-va phán vậy’”. 24  “Còn với Sê-ma-gia+ người Nê-hê-lam, con sẽ nói rằng: 25  ‘Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: “Ngươi đã nhân danh chính mình gửi các bức thư đến toàn dân ở Giê-ru-sa-lem, đến Xô-phô-ni+ con trai Ma-a-xê-gia, thầy tế lễ, và đến hết thảy các thầy tế lễ, nói rằng: 26  ‘Đức Giê-hô-va đã lập ông làm thầy tế lễ thế cho thầy tế lễ Giê-hô-gia-đa để làm người giám sát nhà Đức Giê-hô-va, để quản lý kẻ nào mất trí hành xử như nhà tiên tri và tra hắn vào cùm vào gông;*+ 27  vậy sao ông không quở trách Giê-rê-mi người A-na-tốt,+ là kẻ hành xử như nhà tiên tri cho các ông?+ 28  Hắn còn gửi thư đến chúng tôi ở Ba-by-lôn, nói rằng: “Vẫn còn lâu lắm! Hãy xây nhà và ở. Hãy trồng vườn và ăn trái...”’”’”.+ 29  Khi thầy tế lễ Xô-phô-ni+ đọc thư cho nhà tiên tri Giê-rê-mi nghe, 30  có lời Đức Giê-hô-va phán với Giê-rê-mi rằng: 31  “Con hãy gửi lời sau cho toàn dân bị lưu đày: ‘Đức Giê-hô-va phán thế này về Sê-ma-gia người Nê-hê-lam: “Vì Sê-ma-gia không được ta sai đi mà dám nói tiên tri với các con và cố làm cho các con tin cậy nơi lời dối trá,+ 32  nên Đức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Này, ta sắp để mắt đến Sê-ma-gia người Nê-hê-lam và con cháu nó. Không một ai thuộc về nó sẽ sống sót trong dân này, và nó sẽ không thấy điều tốt lành ta sẽ làm cho dân ta vì nó đã xúi giục nổi loạn nghịch cùng Đức Giê-hô-va’. Đức Giê-hô-va phán vậy”’”.

Chú thích

Cũng có thể là “thợ xây thành lũy”.
Cũng có thể là “nứt toác”.
Có lẽ thể hiện sự kinh ngạc hoặc khinh thường.
Ds: “dậy sớm mà sai đi”.
Ds: “Nê-bu-cát-rết-xa”, dạng khác của tên vua.
Hay “xích cổ”.