Giê-rê-mi 19:1-15

  • Giê-rê-mi được bảo đập tan bình đất (1-15)

    • Tế con cho Ba-anh (5)

19  Đức Giê-hô-va phán thế này: “Con hãy đi mua một bình đất từ thợ gốm.+ Hãy dẫn theo một số trưởng lão trong dân và một số người dẫn đầu các thầy tế lễ,  rồi đi ra thung lũng Con Trai Hi-nôm,+ đến lối vào Cổng Mảnh Gốm. Tại đó, hãy loan báo những lời ta phán với con.  Con sẽ nói rằng: ‘Hỡi các vua Giu-đa cùng cư dân Giê-ru-sa-lem, hãy lắng nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán thế này: “Ta sắp giáng thảm họa trên nơi này, ai nghe đến cũng phải ù tai.  Ấy là vì chúng đã lìa bỏ ta+ và biến nơi này thành nơi xa lạ.+ Tại đây, chúng dâng vật tế lễ cho các thần khác, là thần mà chúng, tổ phụ chúng cùng các vua Giu-đa chưa từng biết, và chúng đã làm nơi này đầy dẫy máu người vô tội.+  Chúng xây các nơi cao của Ba-anh để thiêu con cái mình trong lửa làm lễ vật thiêu toàn phần cho Ba-anh,+ là điều ta chẳng hề truyền hay phán và thậm chí trong lòng cũng chẳng hề nghĩ đến”’.+  ‘Đức Giê-hô-va phán: “Thế nên, kìa, sắp đến những ngày nơi đó sẽ không còn được gọi là Tô-phết hay thung lũng Con Trai Hi-nôm nữa, mà là thung lũng Tàn Sát.+  Ta sẽ phá hỏng ý đồ của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem ở nơi này, sẽ làm cho chúng ngã bởi gươm trước kẻ thù và bởi tay kẻ săn tìm mạng chúng. Ta sẽ phó xác chúng làm thức ăn cho chim trên trời và thú dưới đất.+  Ta sẽ biến thành này ra nỗi kinh hoàng và thứ thiên hạ huýt sáo.* Ai ai đi qua đều kinh hoàng nhìn và huýt sáo vì mọi tai vạ nó.+  Ta sẽ khiến chúng ăn thịt con trai con gái chúng; mỗi người ăn thịt người đồng loại, vì cớ cuộc vây hãm và cơn cùng quẫn khi chúng bị vây ép bởi kẻ thù và kẻ săn tìm mạng mình”’.+ 10  Rồi con hãy đập tan cái bình trước mắt những người đi với con, 11  và nói với chúng: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Ta sẽ đập tan dân và thành này giống vậy, như người ta đập tan bình của thợ gốm đến mức không sửa được nữa; người ta sẽ chôn xác chết ở Tô-phết đến khi không còn chỗ chôn”’.+ 12  Đức Giê-hô-va phán: ‘Đó là điều ta sẽ làm với nơi này và cư dân nó, để biến thành này ra như Tô-phết. 13  Các nhà của Giê-ru-sa-lem và của các vua Giu-đa, phải, tất cả nhà mà trên sân thượng chúng đã dâng vật tế lễ cho toàn thể đạo quân trên trời+ và rưới rượu tế lễ cho thần khác,+ đều sẽ ô uế như nơi đó, như Tô-phết’”.+ 14  Khi Giê-rê-mi trở về từ Tô-phết, nơi Đức Giê-hô-va sai đi nói tiên tri, ông đứng tại sân nhà Đức Giê-hô-va và nói với cả dân rằng: 15  “Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: ‘Này, ta sắp giáng trên thành này và mọi thành thuộc về nó trọn cả thảm họa mà ta đã phán, vì chúng cứng cổ không chịu vâng theo lời ta’”.+

Chú thích

Có lẽ thể hiện sự kinh ngạc hoặc khinh thường.