Giê-rê-mi 1:1-19

  • Giê-rê-mi được lập làm nhà tiên tri (1-10)

  • Khải tượng về cây hạnh đào (11, 12)

  • Khải tượng về cái nồi (13-16)

  • Giê-rê-mi được củng cố để thi hành sứ mạng (17-19)

1  Đây là lời của Giê-rê-mi,* con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt+ thuộc vùng đất Bên-gia-min.  Có lời Đức Giê-hô-va phán với ông vào thời Giô-si-a+ con trai A-môn,+ vua Giu-đa, nhằm năm thứ mười ba triều đại vua.  Cũng có lời phán với ông vào thời Giê-hô-gia-kim+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến khi triều đại Xê-đê-kia+ con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, chấm dứt trong năm thứ mười một, tức cho đến khi dân Giê-ru-sa-lem bị lưu đày vào tháng thứ năm.+  Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng:   “Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, ta đã biết* con;+Trước khi con lọt lòng, ta đã biệt riêng con.+ Ta đã lập con làm nhà tiên tri cho các nước”.   Nhưng tôi thưa: “Ôi, lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Con chỉ là đứa trẻ,+ không biết ăn nói thế nào”.+   Đức Giê-hô-va bèn phán với tôi: “Đừng nói: ‘Con chỉ là đứa trẻ’,Vì con phải đến gặp mọi người mà ta sai con đếnVà cũng phải nói lại mọi điều mà ta truyền con nói.+   Đừng sợ diện mạo chúng+Vì ‘ta ở với con để giải cứu con’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy”.  Rồi Đức Giê-hô-va giơ tay chạm vào miệng tôi+ và Đức Giê-hô-va phán rằng: “Này, ta đặt lời ta trong miệng con.+ 10  Đây, hôm nay ta lập con trên các nước cùng các vương quốc để nhổ và đập, để hủy và phá, để xây và trồng”.+ 11  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: “Hỡi Giê-rê-mi, con thấy gì?”. Tôi thưa: “Con thấy một cành hạnh đào”.* 12  Đức Giê-hô-va phán với tôi: “Con thấy đúng đó, vì ta tỉnh thức để thực hiện lời ta”. 13  Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi lần thứ nhì rằng: “Con thấy gì?”. Tôi thưa: “Con thấy cái nồi đang sôi,* miệng nồi từ phía bắc nghiêng xuống”. 14  Đức Giê-hô-va bèn phán với tôi: “Từ phía bắc, thảm họa sẽ ập đếnTrên hết thảy cư dân của xứ này.+ 15  Vì ‘ta triệu tập mọi gia tộc của các vương quốc phương bắc’. Đức Giê-hô-va phán vậy.+ ‘Chúng sẽ đến, mỗi người sẽ đặt ngôi mìnhTại lối vào các cổng Giê-ru-sa-lem,+Trước các tường xung quanh nóVà trước mọi thành Giu-đa.+ 16  Ta sẽ tuyên bố các phán quyết ta về dân này vì mọi sự gian ác chúng,Bởi chúng đã lìa bỏ ta,+Dâng khói tế lễ cho thần khác+Và cúi lạy sản phẩm của tay mình’.+ 17  Về phần con, con phải chuẩn bị hành động,*Phải đứng lên và nói với chúng mọi điều ta truyền con nói. Đừng kinh khiếp chúng,+Kẻo ta khiến con kinh khiếp trước chúng. 18  Vì hôm nay, ta làm con nên một thành kiên cố,Một trụ sắt và những tường đồng nghịch lại cả xứ,+Đối mặt với các vua Giu-đa cùng hàng quan lại,Đối mặt với các thầy tế lễ cùng dân của xứ.+ 19  Chúng chắc sẽ chiến đấu với conNhưng sẽ không thắng thế,Vì ‘ta ở với con+ để giải cứu con’. Đức Giê-hô-va phán vậy”.

Chú thích

Có thể ý nghĩa là “Đức Giê-hô-va tôn cao”.
Hay “chọn”.
Hay “cây tỉnh thức”.
Ds: “được thổi vào”, nói đến lửa được thổi dưới nồi.
Ds: “buộc thắt lưng trên hông”.