Dân số 6:1-27

  • Hứa nguyện làm người Na-xi-rê (1-21)

  • Thầy tế lễ chúc phước (22-27)

6  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu một người nam hoặc nữ lập một lời hứa nguyện đặc biệt để sống như người Na-xi-rê*+ trước mặt Đức Giê-hô-va  thì người đó phải tránh xa rượu nho và những thức uống có cồn khác. Người không được uống giấm của rượu hay giấm của bất cứ thức uống có cồn nào.+ Người không được uống bất cứ thứ gì làm từ nho, cũng không được ăn nho tươi hay nho khô.  Suốt thời gian sống như người Na-xi-rê, người không được ăn bất cứ thứ gì của cây nho, từ trái nho chưa chín cho đến vỏ nho.  Trong suốt thời gian hứa nguyện làm người Na-xi-rê, người đó không được để dao cạo đụng đến đầu mình.+ Người phải tiếp tục nên thánh bằng cách để tóc mọc dài cho đến khi kết thúc những ngày biệt riêng mình ra cho Đức Giê-hô-va.  Người không được đến gần người chết* trong suốt thời gian biệt riêng mình ra cho Đức Giê-hô-va.  Ngay cả khi cha, mẹ hay anh chị em qua đời, người cũng không được làm ô uế chính mình,+ vì dấu hiệu của người Na-xi-rê trước mặt Đức Chúa Trời vẫn còn trên đầu người.  Người đó là thánh đối với Đức Giê-hô-va trong suốt thời gian làm người Na-xi-rê.  Nhưng nếu có ai bất ngờ chết bên cạnh người,+ bởi thế mà người làm ô uế chính mình trong khi dấu hiệu của người Na-xi-rê đang ở trên đầu thì người phải cạo đầu+ vào ngày được tuyên bố là tinh sạch. Người phải cạo đầu vào ngày thứ bảy. 10  Vào ngày thứ tám, người phải mang đến cho thầy tế lễ hai chim cu gáy hoặc hai bồ câu con tại lối ra vào lều hội họp. 11  Thầy tế lễ sẽ chuẩn bị một con làm lễ vật chuộc tội và một con làm lễ vật thiêu, rồi chuộc tội cho người+ vì đã chạm vào người chết. Sau đó, người phải biệt riêng đầu mình ra thánh vào ngày ấy. 12  Rồi người phải biệt riêng mình một lần nữa cho Đức Giê-hô-va trong thời gian làm người Na-xi-rê, và mang đến một con cừu đực con dưới một năm tuổi làm lễ vật chuộc lỗi lầm. Tuy nhiên, những ngày trước đó sẽ không được tính vì người đã làm ô uế tư cách Na-xi-rê của mình. 13  Đây là luật về người Na-xi-rê: Khi một người hoàn tất thời gian làm người Na-xi-rê,+ người đó sẽ được dẫn đến lối ra vào lều hội họp. 14  Tại đó, người phải dâng lễ vật cho Đức Giê-hô-va: một cừu đực con khỏe mạnh dưới một năm tuổi làm lễ vật thiêu,+ một cừu cái con khỏe mạnh dưới một năm tuổi làm lễ vật chuộc tội,+ một cừu đực khỏe mạnh làm vật tế lễ hòa thuận,+ 15  một giỏ bánh vòng không men làm từ bột mịn trộn dầu, bánh mỏng không men phết dầu cùng lễ vật ngũ cốc+ và rượu tế lễ của chúng.+ 16  Thầy tế lễ sẽ trình chúng trước mặt Đức Giê-hô-va và dâng lễ vật chuộc tội cùng lễ vật thiêu của người đó. 17  Thầy tế lễ sẽ dâng con cừu đực làm vật tế lễ hòa thuận cho Đức Giê-hô-va cùng với giỏ bánh không men, rồi cũng sẽ dâng lễ vật ngũ cốc+ và rượu tế lễ của vật tế lễ hòa thuận. 18  Sau đó, tại lối ra vào lều hội họp, người Na-xi-rê phải cạo tóc đã để dài+ rồi lấy tóc đó, tức là tóc đã mọc trong suốt thời gian làm người Na-xi-rê, đặt trên lửa đang cháy dưới vật tế lễ hòa thuận. 19  Thầy tế lễ phải lấy một bên vai đã được luộc+ của con cừu đực, một bánh vòng không men từ giỏ bánh, một bánh mỏng không men, rồi đặt chúng trên hai lòng bàn tay của người Na-xi-rê sau khi người đã cạo tóc trên đầu, tức dấu hiệu Na-xi-rê của mình. 20  Thầy tế lễ phải đưa chúng qua lại như một lễ vật đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va.+ Đó là một điều thánh dành cho thầy tế lễ, cái ức của lễ vật đưa qua đưa lại và cái chân của phần đóng góp cũng vậy.+ Sau đó, người Na-xi-rê có thể uống rượu. 21  Đây là luật về người Na-xi-rê+ có lời hứa nguyện: Nếu người đó hứa nguyện và có đủ khả năng dâng cho Đức Giê-hô-va một lễ vật ngoài những đòi hỏi dành cho người Na-xi-rê thì người đó phải thực hiện lời hứa nguyện của mình vì tôn trọng luật của người Na-xi-rê’”. 22  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: 23  “Hãy bảo A-rôn và các con trai người rằng: ‘Đây là cách các anh chúc phước+ cho dân Y-sơ-ra-ên. Hãy nói với họ: 24  “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước+ và gìn giữ anh em. 25  Nguyện Đức Giê-hô-va khiến mặt ngài chiếu sáng trên anh em+ và ban ơn cho anh em. 26  Nguyện Đức Giê-hô-va ngước mặt ngài về phía anh em và ban cho anh em sự bình an”’.+ 27  Họ phải rao báo danh ta trên dân Y-sơ-ra-ên+ để ta ban phước cho dân chúng”.+

Chú thích

Hê: na·zirʹ, nghĩa là “người được chọn; người được dâng hiến; người được biệt riêng ra”.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.