Dân số 32:1-42

  • Các khu định cư phía đông Giô-đanh (1-42)

32  Con cháu Ru-bên+ và con cháu Gát+ có bầy súc vật rất đông. Họ thấy vùng Gia-ê-xe+ và Ga-la-át là những vùng đất tốt cho bầy súc vật.  Vậy, con cháu Gát và con cháu Ru-bên đến gặp Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-xa cùng các thủ lĩnh của dân chúng và nói rằng:  “A-ta-rốt, Đi-bôn, Gia-ê-xe, Nim-ra, Hết-bôn,+ Ê-lê-a-lê, Sê-bam, Nê-bô+ và Bê-ôn+  thuộc vùng đất mà Đức Giê-hô-va đã đánh bại trước mặt dân Y-sơ-ra-ên,+ ấy là một vùng đất tốt cho bầy súc vật, và chúng tôi là tôi tớ của ông lại có rất nhiều súc vật”.+  Họ nói tiếp: “Nếu chúng tôi được ơn trước mặt ông, xin giao vùng đất ấy cho chúng tôi làm sản nghiệp. Đừng bắt chúng tôi băng qua sông Giô-đanh”.  Môi-se nói với con cháu Gát và con cháu Ru-bên: “Các anh sẽ sinh sống tại đây trong khi anh em mình ra trận ư?  Sao các anh làm dân Y-sơ-ra-ên nhụt chí, không muốn vào vùng đất mà Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ ban cho họ?  Đó là điều cha ông các anh đã làm khi tôi phái họ từ Ca-đe-ba-nê-a đi xem vùng đất ấy.+  Khi lên thung lũng Ếch-côn+ và nhìn thấy vùng đất ấy thì họ đã làm dân Y-sơ-ra-ên nhụt chí, không muốn đi vào xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho họ.+ 10  Cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên vào ngày hôm đó và ngài thề+ rằng: 11  ‘Những người nam đã ra khỏi Ai Cập từ 20 tuổi trở lên sẽ không thấy xứ+ mà ta thề với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp,+ vì chúng không hết lòng theo ta, 12  ngoại trừ Ca-lép+ con trai Giê-phu-nê người Kê-nê-xít và Giô-suê+ con trai Nun, vì họ đã hết lòng theo Đức Giê-hô-va’.+ 13  Vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên và ngài bắt họ lang thang trong hoang mạc 40 năm,+ cho đến khi mọi kẻ thuộc thế hệ làm điều ác trong mắt Đức Giê-hô-va chết hết.+ 14  Bây giờ các anh lại trỗi dậy thế chỗ cha ông mình làm một đám người tội lỗi, khiến cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va đối với dân Y-sơ-ra-ên càng tăng thêm. 15  Nếu các anh quay lưng với ngài, chắc chắn ngài sẽ lại bỏ họ trong hoang mạc và các anh sẽ khiến tai vạ giáng trên cả dân tộc này”. 16  Sau đó, họ đến gần Môi-se và nói: “Hãy để chúng tôi xây tại nơi này những cái chuồng bằng đá cho bầy súc vật và những cái thành cho bọn trẻ. 17  Nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng ra trận+ và sẽ đi trước dân Y-sơ-ra-ên cho đến khi đưa họ vào xứ của họ. Trong lúc đó, con cháu của chúng tôi sẽ sinh sống trong những thành kiên cố, tránh khỏi dân của xứ. 18  Chúng tôi sẽ không trở về nhà mình cho đến khi mỗi người Y-sơ-ra-ên nhận được đất làm phần thừa kế.+ 19  Chúng tôi sẽ không nhận phần thừa kế cùng với họ ở bên kia sông Giô-đanh và cả những vùng xa hơn nữa, vì chúng tôi đã nhận phần thừa kế của mình ở bên này, tức là phía đông của sông Giô-đanh”.+ 20  Môi-se đáp cùng họ: “Nếu các anh làm điều này: cầm vũ khí sẵn sàng ra trận trước mặt Đức Giê-hô-va,+ 21  mỗi người trong các anh cầm vũ khí và băng qua sông Giô-đanh trước mặt Đức Giê-hô-va, trong lúc ngài đuổi kẻ thù khỏi trước mặt mình+ 22  cho đến khi xứ bị chinh phục trước mặt Đức Giê-hô-va+ thì sau đó các anh có thể trở về+ và không mắc tội trước mặt Đức Giê-hô-va cùng dân Y-sơ-ra-ên. Vùng đất này sẽ trở thành sản nghiệp của các anh trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 23  Nhưng nếu các anh không làm điều đó thì các anh sẽ phạm tội nghịch lại Đức Giê-hô-va. Hãy biết rằng tội lỗi các anh sẽ theo các anh. 24  Vậy, các anh có thể xây thành cho con cháu mình và chuồng cho bầy súc vật,+ nhưng phải làm điều các anh đã hứa”. 25  Con cháu Gát và con cháu Ru-bên trả lời Môi-se: “Các tôi tớ ông sẽ làm đúng như lời ông, là chúa chúng tôi, đã truyền dặn. 26  Con cháu, vợ và bầy súc vật của chúng tôi sẽ ở trong các thành thuộc vùng Ga-la-át,+ 27  nhưng các tôi tớ ông sẽ băng qua sông, mọi người nam đều được trang bị để sẵn sàng ra trận trước mặt Đức Giê-hô-va,+ đúng như lời ông, là chúa chúng tôi, đã nói”. 28  Vậy, Môi-se truyền một mệnh lệnh liên quan đến họ cho thầy tế lễ Ê-lê-a-xa, Giô-suê con trai Nun, cùng những người đứng đầu dòng tộc trong các chi phái Y-sơ-ra-ên. 29  Môi-se nói với họ: “Nếu con cháu Gát và con cháu Ru-bên băng qua sông Giô-đanh cùng anh em, tức hết thảy những người nam được trang bị cho chiến trận trước mặt Đức Giê-hô-va, và xứ bị chinh phục trước mặt anh em thì anh em sẽ cho họ vùng Ga-la-át làm sản nghiệp.+ 30  Nhưng nếu họ không cầm vũ khí và không qua sông với anh em thì họ sẽ sinh sống với anh em trong xứ Ca-na-an”. 31  Con cháu Gát và con cháu Ru-bên đáp: “Những gì Đức Giê-hô-va truyền dặn tôi tớ ông thì tôi tớ ông sẽ làm. 32  Chúng tôi sẽ cầm vũ khí và qua sông trước mặt Đức Giê-hô-va để đến xứ Ca-na-an,+ nhưng sản nghiệp mà chúng tôi thừa kế sẽ ở bên này sông Giô-đanh”. 33  Vậy, Môi-se giao vương quốc của Si-hôn+ vua dân A-mô-rít, và vương quốc của Óc+ vua Ba-san, cùng vùng đất thuộc về các thành trong lãnh thổ của hai vua ấy và các thành thuộc vùng xung quanh cho con cháu Gát, con cháu Ru-bên+ và một nửa chi phái Ma-na-se,+ là con trai Giô-sép. 34  Con cháu Gát xây thành Đi-bôn,+ A-ta-rốt,+ A-rô-e,+ 35  Ạt-rốt-sô-phan, Gia-ê-xe,+ Giô-bê-ha,+ 36  Bết-nim-ra+ và Bết-ha-ran,+ là những thành kiên cố. Họ cũng xây các chuồng có hàng rào bằng đá cho bầy súc vật. 37  Con cháu Ru-bên xây thành Hết-bôn,+ Ê-lê-a-lê,+ Ki-ri-át-a-im,+ 38  Nê-bô,+ Ba-anh-mê-ôn+—tên các thành đã được thay đổi—và Síp-ma; họ bắt đầu đổi tên cho những thành đã xây lại. 39  Con cháu Ma-ki-rơ,+ con của Ma-na-se, tiến quân đến vùng Ga-la-át, chiếm lấy nó và đuổi dân A-mô-rít ở đó đi. 40  Vậy, Môi-se giao vùng Ga-la-át cho con cháu Ma-ki-rơ, con của Ma-na-se, và họ bắt đầu sinh sống tại đó.+ 41  Giai-rơ, thuộc chi phái Ma-na-se, tiến quân và chiếm những khu trại trong vùng Ga-la-át, ông gọi chúng là Ha-vô-giai-rơ.*+ 42  Nô-bách tiến quân và chiếm Kê-nát cùng các thành phụ cận;* ông gọi nó là Nô-bách theo tên của mình.

Chú thích

Nghĩa là “các khu trại của Giai-rơ”.
Hay “phụ thuộc”.