Dân số 31:1-54

  • Báo thù dân Ma-đi-an (1-12)

    • Ba-la-am bị giết (8)

  • Hướng dẫn về chiến lợi phẩm (13-54)

31  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:  “Hãy vì dân Y-sơ-ra-ên mà báo thù+ dân Ma-đi-an.+ Sau việc này, con sẽ an giấc cùng tổ phụ”.*+  Vậy, Môi-se nói với dân chúng rằng: “Hãy trang bị cho những người nam trong vòng anh em để tranh chiến với dân Ma-đi-an và thi hành sự báo thù của Đức Giê-hô-va trên dân Ma-đi-an.  Trong tất cả các chi phái Y-sơ-ra-ên, mỗi chi phái hãy cử ra 1.000 người vào quân đội”.  Từ hàng ngàn người Y-sơ-ra-ên,+ 1.000 người từ mỗi chi phái đã được cử đi, tổng cộng có 12.000 người được trang bị cho chiến trận.  Sau đó, Môi-se gửi họ vào quân đội, tức là 1.000 người từ mỗi chi phái, cùng với thầy tế lễ của quân đội là Phi-nê-a+ con trai Ê-lê-a-xa. Phi-nê-a cầm trong tay các vật dụng thánh và kèn hiệu lệnh.+  Họ tiến hành cuộc chiến chống lại dân Ma-đi-an, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và giết mọi người nam.  Trong số những kẻ bị giết có năm vua của Ma-đi-an là Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ và Rê-ba. Họ cũng dùng gươm giết Ba-la-am+ con trai Bê-ô.  Nhưng dân Y-sơ-ra-ên bắt giữ phụ nữ và trẻ em Ma-đi-an. Họ cũng cướp lấy tất cả súc vật, cùng mọi vật thuộc về dân ấy. 10  Họ đốt tất cả thành mà dân Ma-đi-an sinh sống và các trại của chúng. 11  Dân Y-sơ-ra-ên lấy mọi chiến lợi phẩm và mọi của cướp, cả người lẫn thú vật. 12  Rồi họ mang những người bắt được, của cướp và chiến lợi phẩm đến cho Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-xa cùng dân Y-sơ-ra-ên đang đóng trại trong hoang mạc Mô-áp,+ gần sông Giô-đanh ở Giê-ri-cô. 13  Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-xa cùng tất cả thủ lĩnh của dân chúng đi ra ngoài trại để gặp họ. 14  Nhưng Môi-se nổi giận với những người được bổ nhiệm trong lực lượng chiến đấu, tức là những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người, là những người trở về từ chiến trận. 15  Môi-se nói với họ: “Anh em tha mạng cho tất cả phụ nữ sao? 16  Kìa! Chúng là những kẻ đã làm theo lời Ba-la-am, xui dân Y-sơ-ra-ên phạm tội bất trung+ với Đức Giê-hô-va trong vụ việc liên quan đến Phê-ô,+ để rồi tai họa giáng trên dân của Đức Giê-hô-va.+ 17  Bây giờ, hãy giết hết những đứa con trai trong vòng bọn trẻ và mọi người nữ đã quan hệ với đàn ông. 18  Nhưng anh em có thể giữ lại những cô gái trẻ chưa quan hệ với đàn ông.+ 19  Anh em phải đóng trại bên ngoài trại của dân chúng trong bảy ngày. Những ai trong vòng anh em đã giết người và những ai đã chạm vào người bị giết+ thì phải tẩy uế mình+ vào ngày thứ ba và ngày thứ bảy, cả những người mà anh em bắt cũng vậy. 20  Hãy tẩy sạch quần áo mình cùng mọi thứ bằng da, mọi thứ bằng lông dê và mọi thứ bằng gỗ”. 21  Sau đó, thầy tế lễ Ê-lê-a-xa nói với những người nam trong quân đội đã ra trận rằng: “Đây là luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se: 22  ‘Chỉ có vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc và chì, 23  tức những thứ có thể chịu được lửa, thì các ngươi phải đưa qua lửa, và chúng sẽ được tinh sạch. Tuy nhiên, cũng phải dùng nước tẩy uế để tẩy sạch chúng.+ Những thứ không chịu được lửa thì các ngươi phải đưa qua nước tẩy uế. 24  Các ngươi phải giặt quần áo mình vào ngày thứ bảy và sẽ được tinh sạch, rồi các ngươi mới có thể vào trại’”.+ 25  Đức Giê-hô-va phán điều này với Môi-se: 26  “Hãy kiểm kê chiến lợi phẩm và đếm số người lẫn thú vật đã bắt được; con hãy làm điều đó cùng thầy tế lễ Ê-lê-a-xa và những người đứng đầu các dòng tộc trong dân chúng. 27  Hãy chia chiến lợi phẩm thành hai phần, một phần cho những người đã ra trận và một phần cho dân chúng.+ 28  Từ phần dành cho quân lính đã ra trận, con hãy lấy một phần để làm thuế dâng cho Đức Giê-hô-va: một người* trong 500 người bắt được, một con trong 500 con bò, lừa và cừu. 29  Hãy lấy chúng từ phần của họ và đưa cho thầy tế lễ Ê-lê-a-xa để làm phần đóng góp thuộc về Đức Giê-hô-va.+ 30  Hãy lấy từ phần dành cho dân Y-sơ-ra-ên một người trong 50 người, một con trong 50 con bò, lừa, cừu cùng mọi loại súc vật bắt được, rồi đưa chúng cho người Lê-vi,+ là những người chăm lo các công việc liên quan đến lều thánh của Đức Giê-hô-va”.+ 31  Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-xa làm đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 32  Phần còn lại của chiến lợi phẩm mà dân chúng đoạt được từ cuộc chiến là 675.000 con cừu và dê, 33  72.000 con bò 34  và 61.000 con lừa. 35  Số người nữ chưa quan hệ với đàn ông+ là 32.000 người. 36  Phần được chia cho những người ra trận là 337.500 con cừu và dê. 37  Số cừu và dê dùng làm thuế dâng cho Đức Giê-hô-va là 675 con. 38  Có 36.000 con bò, 72 con trong số đó được dùng làm thuế dâng cho Đức Giê-hô-va. 39  Có 30.500 con lừa, 61 con trong số đó được dùng làm thuế dâng cho Đức Giê-hô-va. 40  Có 16.000 người, 32 người trong số đó được dùng làm thuế dâng cho Đức Giê-hô-va. 41  Sau đó, Môi-se giao cho thầy tế lễ Ê-lê-a-xa phần thuế làm phần đóng góp thuộc về Đức Giê-hô-va,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 42  Một nửa thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phần mà Môi-se đã tách khỏi phần dành cho những người đã ra trận, là: 43  337.500 con cừu và dê, 44  36.000 con bò, 45  30.500 con lừa 46  và 16.000 người. 47  Kế đến, Môi-se lấy từ phần thuộc về dân Y-sơ-ra-ên một người trong 50 người và một con trong 50 con vật, rồi giao chúng cho người Lê-vi,+ là những người chăm lo các công việc tại lều thánh+ của Đức Giê-hô-va, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. 48  Sau đó, những người được bổ nhiệm trên ngàn người trong quân đội,+ tức là những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người, đến gặp Môi-se 49  mà nói rằng: “Chúng tôi, là tôi tớ của ông, đã đếm những chiến binh ở dưới quyền mình, không một ai bị báo cáo là mất tích.+ 50  Hãy để mỗi người trong chúng tôi dâng những vật mình tìm thấy để làm lễ vật cho Đức Giê-hô-va, tức là những đồ bằng vàng, lắc đeo chân, vòng đeo tay, nhẫn đóng dấu, bông tai và những đồ trang sức khác, để chuộc tội cho chúng tôi trước mặt Đức Giê-hô-va”. 51  Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-xa nhận từ họ vàng, tức mọi thứ trang sức. 52  Tổng số vàng mà những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người đóng góp cho Đức Giê-hô-va là 16.750 siếc-lơ.* 53  Mỗi người nam trong quân đội đều đã lấy chiến lợi phẩm cho mình. 54  Môi-se và thầy tế lễ Ê-lê-a-xa nhận lấy vàng từ những người dẫn đầu của ngàn người và của trăm người, rồi mang vào lều hội họp để làm một sự nhắc nhở cho dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va.

Chú thích

Ds: “về với dân mình”. Đây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.
Xem mục “Nephesh; Psykhe” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.