Dân số 3:1-51

  • Các con trai A-rôn (1-4)

  • Người Lê-vi được chọn để phục vụ (5-39)

  • Chuộc lại con đầu lòng (40-51)

3  Đây là dòng họ của A-rôn và Môi-se vào lúc Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trên núi Si-nai.+  Đây là các con trai của A-rôn: Na-đáp là trưởng nam, A-bi-hu,+ Ê-lê-a-xa+ và Y-tha-ma.+  Đó là tên của các con trai A-rôn, tức những người được xức dầu và phong chức thầy tế lễ.+  Tuy nhiên, Na-đáp và A-bi-hu đã chết trước mặt Đức Giê-hô-va khi họ dâng một thứ lửa trái phép trước mặt Đức Giê-hô-va+ trong hoang mạc Si-nai. Họ không có một đứa con trai nào. Nhưng Ê-lê-a-xa+ và Y-tha-ma+ thì tiếp tục hầu việc với tư cách thầy tế lễ cùng với cha mình là A-rôn.  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Hãy dẫn chi phái Lê-vi+ đến đứng trước mặt thầy tế lễ A-rôn, và họ sẽ phục vụ+ người.  Khi làm các công việc liên quan đến lều thánh, họ sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình đối với A-rôn và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên trước lều hội họp.  Họ phải coi sóc mọi vật dụng+ của lều hội họp và thi hành các trách nhiệm đối với dân Y-sơ-ra-ên bằng cách coi sóc các công việc liên quan đến lều thánh.+  Con hãy trao người Lê-vi cho A-rôn và các con trai người. Họ sẽ được trao cho A-rôn như những món quà từ dân Y-sơ-ra-ên.+ 10  Hãy bổ nhiệm A-rôn và các con trai người, họ sẽ thi hành các nhiệm vụ tế lễ của mình;+ người nào không có phận sự* mà đến gần thì sẽ bị xử tử”.+ 11  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se rằng: 12  “Này, về phần ta, ta sẽ lấy người Lê-vi từ dân Y-sơ-ra-ên để thế cho mọi con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên;+ người Lê-vi sẽ thuộc về ta. 13  Mọi con đầu lòng đều thuộc về ta.+ Vào ngày mà ta giết mọi con đầu lòng trong xứ Ai Cập,+ ta đã biệt riêng ra thánh cho mình mọi con đầu lòng trong Y-sơ-ra-ên, từ người cho đến thú vật.+ Chúng sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va”. 14  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se trong hoang mạc Si-nai+ rằng: 15  “Hãy lập danh sách con cháu Lê-vi theo dòng tộc và theo gia tộc. Con phải lập danh sách cho người nam từ một tháng tuổi trở lên”.+ 16  Vậy, Môi-se lập danh sách theo lệnh của Đức Giê-hô-va, đúng như ông đã được phán dặn. 17  Đây là tên của các con trai Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê-hát và Mê-ra-ri.+ 18  Đây là tên của các con trai Ghẹt-sôn theo gia tộc: Líp-ni và Si-mê-i.+ 19  Các con trai của Kê-hát theo gia tộc là Am-ram, Dít-xê-ha, Hếp-rôn và U-xi-ên.+ 20  Các con trai của Mê-ra-ri theo gia tộc là Mách-li+ và Mu-si.+ Đó là những gia tộc của người Lê-vi, liệt kê theo dòng tộc. 21  Ra từ Ghẹt-sôn là gia tộc Líp-ni+ và gia tộc Si-mê-i. Đó là những gia tộc của Ghẹt-sôn. 22  Tổng số người nam thuộc các gia tộc đó từ một tháng tuổi trở lên đã được đăng ký là 7.500 người.+ 23  Các gia tộc của Ghẹt-sôn đóng trại phía sau lều thánh,+ về hướng tây. 24  Thủ lĩnh của dòng tộc Ghẹt-sôn là Ê-li-a-sáp con trai La-ên. 25  Nhiệm vụ của con cháu Ghẹt-sôn+ trong lều hội họp là coi sóc lều thánh, tấm vải lều,+ tấm phủ,+ cái màn che+ của lối ra vào lều hội họp, 26  các màn treo+ của sân, cái màn che+ của lối ra vào sân xung quanh lều thánh và bàn thờ, các dây lều cùng mọi công việc liên quan đến các vật dụng đó. 27  Ra từ Kê-hát là gia tộc Am-ram, gia tộc Dít-xê-ha, gia tộc Hếp-rôn và gia tộc U-xi-ên. Đó là các gia tộc của Kê-hát.+ 28  Tổng số người nam từ một tháng tuổi trở lên là 8.600 người; họ có nhiệm vụ chăm sóc nơi thánh.+ 29  Các gia tộc của con cháu Kê-hát đóng trại về hướng nam của lều thánh.+ 30  Thủ lĩnh dòng tộc của các gia tộc Kê-hát là Ê-li-xa-phan con trai U-xi-ên.+ 31  Nhiệm vụ của họ là coi sóc Hòm Chứng Tích,+ cái bàn,+ chân đèn,+ các bàn thờ,+ các vật dụng+ được dùng khi phục vụ trong nơi thánh, bức màn phân cách+ và mọi công việc liên quan đến các vật dụng đó.+ 32  Đứng đầu các thủ lĩnh của người Lê-vi là Ê-lê-a-xa,+ con trai thầy tế lễ A-rôn. Ê-lê-a-xa có trách nhiệm giám sát những người chăm lo các nhiệm vụ trong nơi thánh. 33  Ra từ Mê-ra-ri là gia tộc Mách-li và gia tộc Mu-si. Đó là các gia tộc của Mê-ra-ri.+ 34  Tổng số người nam từ một tháng tuổi trở lên đã được đăng ký là 6.200 người.+ 35  Thủ lĩnh dòng tộc của các gia tộc Mê-ra-ri là Xu-ri-ên con trai A-bi-hai. Họ đóng trại về hướng bắc của lều thánh.+ 36  Con cháu của Mê-ra-ri có trách nhiệm coi sóc các khung ván+ của lều thánh, các thanh ngang,+ các cột,+ các đế có lỗ, mọi vật dụng+ của lều thánh cùng mọi công việc liên quan đến các vật dụng đó,+ 37  các cột xung quanh sân, các đế có lỗ,+ các cọc và dây của cột. 38  Môi-se, A-rôn cùng các con trai người đóng trại phía trước lều thánh về hướng đông, tức trước lều hội họp về hướng mặt trời mọc. Họ có trách nhiệm chăm sóc nơi thánh, họ làm nhiệm vụ đó thay cho dân Y-sơ-ra-ên. Người nào không có phận sự* mà đến gần thì sẽ bị xử tử.+ 39  Tổng số người nam Lê-vi từ một tháng tuổi trở lên được Môi-se và A-rôn lập danh sách theo gia tộc, theo lệnh của Đức Giê-hô-va, là 22.000 người. 40  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: “Hãy lập danh sách mọi con trai đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên từ một tháng tuổi trở lên,+ đếm số của họ và liệt kê theo tên. 41  Con phải lấy cho ta người Lê-vi để thay thế mọi con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên,+ và lấy súc vật của người Lê-vi để thay thế mọi súc vật đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên.+ Ta là Đức Giê-hô-va”. 42  Vậy, Môi-se lập danh sách tất cả con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. 43  Tổng số các con trai đầu lòng đã được đăng ký theo tên từ một tháng tuổi trở lên là 22.273 người. 44  Đức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se rằng: 45  “Hãy lấy người Lê-vi để thay thế mọi con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên, và lấy súc vật của người Lê-vi để thay thế mọi súc vật của dân Y-sơ-ra-ên. Người Lê-vi sẽ thuộc về ta. Ta là Đức Giê-hô-va. 46  Để trả giá chuộc+ cho 273 con đầu lòng trong dân Y-sơ-ra-ên dư ra so với số người Lê-vi,+ 47  con hãy thu mỗi người năm siếc-lơ,*+ theo siếc-lơ chuẩn của nơi thánh.* Một siếc-lơ bằng 20 ghê-ra.*+ 48  Hãy đưa số tiền đó cho A-rôn và các con trai người, để làm giá chuộc cho số người dư ra”. 49  Vậy, Môi-se thu số tiền của giá chuộc để chuộc lại những người dư ra so với số người Lê-vi. 50  Ông thu tiền từ những con đầu lòng của dân Y-sơ-ra-ên, được 1.365 siếc-lơ, theo siếc-lơ chuẩn của nơi thánh. 51  Rồi Môi-se đưa số tiền của giá chuộc cho A-rôn và các con trai người theo lời của Đức Giê-hô-va, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

Chú thích

Ds: “người lạ”, tức là người nam không thuộc dòng họ A-rôn.
Ds: “Người lạ”, tức là người không thuộc chi phái Lê-vi.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.
Hay “theo siếc-lơ thánh”.
Một ghê-ra tương đương 0,57g. Xem Phụ lục B14.