Dân số 27:1-23

  • Các con gái Xê-lô-phát (1-11)

  • Giô-suê được bổ nhiệm để kế nhiệm Môi-se (12-23)

27  Sau đó, các con gái Xê-lô-phát+ đến. Xê-lô-phát là con trai Hê-phe, Hê-phe con trai Ga-la-át, Ga-la-át con trai Ma-ki-rơ, Ma-ki-rơ con trai Ma-na-se, thuộc gia tộc Ma-na-se, là con trai Giô-sép. Tên của các con gái Xê-lô-phát là Mách-la, Nô-a, Hốt-la, Minh-ca và Tiệt-xa.  Họ đứng trước mặt Môi-se, thầy tế lễ Ê-lê-a-xa, các thủ lĩnh+ và toàn thể dân chúng tại lối ra vào lều hội họp mà nói rằng:  “Cha chúng tôi đã chết trong hoang mạc nhưng ông không nằm trong số những người hiệp lại chống nghịch Đức Giê-hô-va, tức những người ủng hộ Cô-rê.+ Ông đã chết vì chính tội lỗi mình và không có con trai.  Tại sao tên của cha chúng tôi không còn trong gia tộc chỉ vì ông không có con trai? Hãy cho chúng tôi phần sản nghiệp giữa anh em của cha mình”.  Môi-se bèn trình vụ việc của họ trước mặt Đức Giê-hô-va.+  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se:  “Các con gái của Xê-lô-phát nói đúng. Con phải giao cho họ sản nghiệp đó như phần thừa kế giữa anh em của cha họ và chuyển phần thừa kế của Xê-lô-phát cho họ.+  Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Nếu một người nam chết mà không có con trai thì phải giao phần thừa kế cho con gái người.  Nếu người không có con gái thì phải giao phần thừa kế cho anh em người. 10  Nếu người không có anh em thì phải giao phần thừa kế cho anh em của cha người. 11  Nếu cha người không có anh em thì phải giao phần thừa kế cho người thân có quan hệ huyết thống gần nhất trong gia đình, và người đó sẽ sở hữu nó. Phán quyết này sẽ trở thành một luật lệ cho dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se’”. 12  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy lên ngọn núi tại vùng A-ba-rim+ và nhìn xem xứ mà ta sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên.+ 13  Sau khi nhìn thấy xứ thì con sẽ an giấc cùng tổ phụ,*+ giống như anh trai con là A-rôn,+ 14  vì khi dân chúng gây sự với ta trong hoang mạc Xin, hai con đã chống lại mệnh lệnh của ta và không tôn ta là thánh trước mặt dân chúng lúc ta ban nước.+ Đó là dòng nước tại Mê-ri-ba+ ở Ca-đe,+ trong hoang mạc Xin”.+ 15  Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: 16  “Xin Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ban sự sống cho mọi người, hãy bổ nhiệm trên dân chúng một người 17  sẽ đi ra đi vào trước mặt họ, người đó sẽ dẫn họ vào và dẫn họ ra, hầu cho dân của Đức Giê-hô-va không trở thành như chiên không có người chăn”. 18  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: “Hãy chọn và đặt tay trên Giô-suê con trai Nun, đó là một người có năng lực.+ 19  Sau đó, hãy để người đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-xa và toàn thể dân chúng, rồi bổ nhiệm người trước mắt họ.+ 20  Con sẽ trao cho người một phần quyền hành của mình,+ để toàn thể dân Y-sơ-ra-ên nghe lời người.+ 21  Người sẽ đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-xa, thầy tế lễ sẽ thay mặt Giô-suê cầu hỏi phán quyết của Đức Giê-hô-va qua U-rim.+ Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên và toàn thể dân chúng sẽ đi ra đi vào theo mệnh lệnh ấy”. 22  Vậy, Môi-se làm y như điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Ông dẫn Giô-suê đến đứng trước mặt thầy tế lễ Ê-lê-a-xa và toàn thể dân chúng, 23  rồi đặt tay trên Giô-suê và bổ nhiệm người,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã phán qua Môi-se.+

Chú thích

Ds: “về với dân mình”. Đây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.