Dân số 18:1-32

  • Việc của thầy tế lễ và người Lê-vi (1-7)

  • Sự cung cấp cho thầy tế lễ (8-19)

    • Giao ước muối (19)

  • Người Lê-vi nhận và dâng một phần mười (20-32)

18  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng A-rôn rằng: “Con, các con trai và dòng tộc của con sẽ chịu trách nhiệm về bất cứ lỗi lầm nào liên quan đến nơi thánh,+ và con cùng các con trai sẽ chịu trách nhiệm về bất cứ tội nào liên quan đến chức tế lễ của các con.+  Cũng hãy dẫn đến các anh em của con thuộc chi phái Lê-vi, tức chi phái của tổ tiên, để họ có thể kết hợp với con, phục vụ con+ và các con trai con trước lều chứa Chứng Tích.+  Họ phải hoàn thành các trách nhiệm đối với con và toàn bộ lều.+ Tuy nhiên, họ không được đến gần các vật dụng của nơi thánh và bàn thờ, để họ cũng như các con không chết.+  Họ sẽ kết hợp với con và thi hành các trách nhiệm liên quan đến lều hội họp cùng tất cả các công việc của lều. Người nào không có phận sự* thì không được đến gần các con.+  Các con phải thi hành nhiệm vụ của mình liên quan đến nơi thánh+ và bàn thờ,+ để không có cơn phẫn nộ nào+ nổi lên nghịch cùng dân Y-sơ-ra-ên nữa.  Chính ta đã lấy anh em của các con, tức người Lê-vi, từ giữa dân Y-sơ-ra-ên để làm một món quà cho các con.+ Họ được trao cho Đức Giê-hô-va để coi sóc các công việc của lều hội họp.+  Con và các con trai phải chịu trách nhiệm về công việc tế lễ của mình liên quan đến bàn thờ cùng những gì bên trong bức màn,+ và các con phải hầu việc tại đó.+ Ta đã ban chức tế lễ như một món quà cho các con, người nào không có phận sự* mà đến gần thì phải bị xử tử”.+  Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn rằng: “Chính ta giao cho con trách nhiệm coi sóc các phần đóng góp được dâng cho ta.+ Ta đã ban cho con và các con trai một phần từ những vật thánh mà dân Y-sơ-ra-ên đóng góp như một sự cung cấp lâu bền.+  Từ các lễ vật rất thánh được dâng bằng lửa, đây là những vật thuộc về con: mọi lễ vật mà dân Y-sơ-ra-ên dâng, gồm lễ vật ngũ cốc,+ lễ vật chuộc tội+ và lễ vật chuộc lỗi lầm+ mà họ mang đến cho ta. Đó là vật rất thánh dành cho con và các con trai con. 10  Con phải ăn chúng tại một nơi rất thánh.+ Mọi người nam đều có thể ăn. Đó sẽ là điều thánh đối với con.+ 11  Những vật sau đây cũng thuộc về con: các lễ vật được dâng+ chung với mọi lễ vật đưa qua đưa lại+ của dân Y-sơ-ra-ên. Ta đã ban chúng cho con, các con trai và con gái của con như một sự cung cấp lâu bền.+ Trong nhà con, những ai tinh sạch thì có thể ăn chúng.+ 12  Ta ban cho con mọi phần dầu tốt nhất, mọi phần rượu mới và ngũ cốc tốt nhất, là những sản vật đầu mùa+ mà dân chúng dâng cho Đức Giê-hô-va.+ 13  Mọi loại thổ sản chín đầu mùa từ mảnh đất của họ, tức những thứ mà họ sẽ mang đến cho Đức Giê-hô-va, đều thuộc về con.+ Trong nhà con, những ai tinh sạch thì có thể ăn chúng. 14  Trong xứ Y-sơ-ra-ên, mọi vật được dâng hiến* đều sẽ thuộc về con.+ 15  Tất cả con đầu lòng của mọi vật sống+ được dâng cho Đức Giê-hô-va, dù là người hay thú vật, đều sẽ thuộc về con. Tuy nhiên, con phải chuộc lại con đầu lòng của loài người+ và con đầu lòng của các loài vật ô uế.+ 16  Hãy chuộc lại với giá đã được ấn định khi nó được một tháng tuổi trở lên, với giá trị ước tính là năm siếc-lơ* bạc+ theo siếc-lơ chuẩn của nơi thánh.* Ấy là 20 ghê-ra.* 17  Riêng bò đực đầu lòng, cừu đực đầu lòng hoặc dê đầu lòng thì không được chuộc lại.+ Chúng là những vật thánh. Con hãy rảy máu chúng trên bàn thờ+ và thiêu mỡ của chúng bốc khói như một lễ vật hỏa tế có hương thơm dễ chịu dâng cho Đức Giê-hô-va.+ 18  Thịt của chúng sẽ thuộc về con. Giống như cái ức của lễ vật đưa qua đưa lại và cái chân phải, thịt của chúng sẽ thuộc về con.+ 19  Ta đã ban mọi phần đóng góp thánh mà dân Y-sơ-ra-ên dâng cho Đức Giê-hô-va+ như một sự cung cấp lâu bền cho con, các con trai và con gái của con.+ Đó giao ước muối* trước mặt Đức Giê-hô-va dành cho con và dòng dõi con”. 20  Đức Giê-hô-va lại phán cùng A-rôn: “Con sẽ không có phần thừa kế trong xứ Y-sơ-ra-ên và không phần đất nào trong xứ ấy sẽ thuộc về con.+ Ta là phần của con và là phần thừa kế của con giữa dân Y-sơ-ra-ên.+ 21  Hãy xem, ta đã ban cho con cháu Lê-vi một phần mười của mọi thứ+ trong xứ Y-sơ-ra-ên để làm phần thừa kế vì công việc mà họ đang làm, tức là công việc phục vụ liên quan đến lều hội họp. 22  Dân Y-sơ-ra-ên sẽ không được đến gần lều hội họp nữa, nếu đến gần, họ sẽ mắc tội và chết. 23  Chính người Lê-vi sẽ làm các công việc của lều hội họp, họ là những người chịu trách nhiệm về lỗi lầm của dân chúng.+ Đây là một luật lệ vững bền trải qua các thế hệ của các con: Họ không được nhận một phần thừa kế nào giữa dân Y-sơ-ra-ên.+ 24  Ta đã ban phần thừa kế cho người Lê-vi là một phần mười của phần đóng góp mà dân Y-sơ-ra-ên sẽ dâng cho Đức Giê-hô-va. Bởi thế, ta phán cùng họ rằng: ‘Họ không được nhận một phần thừa kế nào giữa dân Y-sơ-ra-ên’”.+ 25  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 26  “Con phải nói với người Lê-vi: ‘Các ngươi sẽ nhận từ dân Y-sơ-ra-ên một phần mười mà ta đã lấy từ họ để ban cho các ngươi làm phần thừa kế,+ và các ngươi phải dâng một phần mười của một phần mười để làm phần đóng góp cho Đức Giê-hô-va.+ 27  Phần đóng góp của các ngươi sẽ được xem như ngũ cốc từ sân đạp lúa+ hoặc sản lượng đầy tràn từ bồn ép rượu hay dầu. 28  Như thế, các ngươi cũng sẽ dâng phần đóng góp cho Đức Giê-hô-va từ tất cả một phần mười mà các ngươi nhận từ dân Y-sơ-ra-ên, và các ngươi sẽ đưa cho thầy tế lễ A-rôn phần đóng góp thuộc về Đức Giê-hô-va. 29  Các ngươi sẽ dâng mọi loại đóng góp cho Đức Giê-hô-va lấy từ những lễ vật tốt nhất được trao cho các ngươi,+ đó là một điều thánh’. 30  Con phải nói với họ: ‘Khi các ngươi dâng những vật tốt nhất từ các lễ vật ấy thì chúng sẽ được xem như sản vật từ sân đạp lúa, như sản lượng từ bồn ép rượu hay dầu của người Lê-vi. 31  Các ngươi cùng những người trong nhà mình có thể ăn chúng ở bất kỳ nơi nào, vì đó là thù lao dành cho công việc phục vụ của các ngươi tại lều hội họp.+ 32  Chừng nào các ngươi còn dâng những vật tốt nhất từ các lễ vật ấy thì các ngươi sẽ không mắc tội; các ngươi không được xúc phạm các vật thánh của dân Y-sơ-ra-ên, bằng không, các ngươi sẽ chết’”.+

Chú thích

Ds: “Người lạ”, tức là người nam không thuộc dòng họ A-rôn.
Ds: “người lạ”, tức là người nam không thuộc dòng họ A-rôn.
Tức là những vật được làm nên thánh cho Đức Chúa Trời bằng cách dâng hiến vĩnh viễn cho ngài, không thể lấy lại hoặc chuộc lại.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.
Hay “theo siếc-lơ thánh”.
Một ghê-ra tương đương 0,57g. Xem Phụ lục B14.
Tức là giao ước vững bền và không thay đổi.