Dân số 16:1-50

  • Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram phản nghịch (1-19)

  • Phán xét những kẻ phản nghịch (20-50)

16  Sau đó, Cô-rê,+ con trai Dít-xê-ha,+ cháu Kê-hát,+ chắt Lê-vi,+ nhóm lại cùng Đa-than và A-bi-ram, tức các con trai của Ê-li-áp,+ và Ôn con trai Bê-lết thuộc dòng dõi Ru-bên.+  Chúng cùng 250 người Y-sơ-ra-ên, tức những thủ lĩnh của dân chúng, là những người được chọn trong dân chúng và có thế lực, nổi lên chống lại Môi-se.  Chúng tập hợp nhau để chống lại+ Môi-se và A-rôn, chúng nói với hai người rằng: “Chúng tôi chịu đựng các ông đủ rồi! Hết thảy dân chúng là thánh,+ tất cả họ đều là thánh, và Đức Giê-hô-va ở giữa họ.+ Vậy sao các ông tôn mình lên trên dân của Đức Giê-hô-va?”.  Khi nghe điều đó, Môi-se liền sấp mặt xuống đất.  Rồi ông nói với Cô-rê và những kẻ ủng hộ hắn rằng: “Vào buổi sáng, Đức Giê-hô-va sẽ cho biết ai thuộc về ngài,+ ai là thánh và ai sẽ đến gần ngài;+ ngài chọn+ ai thì người đó sẽ đến gần ngài.  Hãy làm như sau: Ông và những kẻ ủng hộ ông+ hãy lấy đồ đựng hương,+  đặt lửa vào và để hương lên trên trước mặt Đức Giê-hô-va vào ngày mai, người nào Đức Giê-hô-va chọn+ thì người đó là thánh. Hỡi con cháu Lê-vi,+ các ông đã đi quá xa rồi!”.  Sau đó, Môi-se nói với Cô-rê: “Hỡi con cháu Lê-vi, xin hãy nghe tôi.  Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã biệt riêng các ông khỏi dân Y-sơ-ra-ên,+ cho phép các ông đến gần ngài để làm công việc phục vụ trong lều thánh của Đức Giê-hô-va và đứng trước mặt dân chúng nhằm phục vụ họ, đó là việc tầm thường đối với các ông sao?+ 10  Ngài còn đưa ông và các anh em thuộc dòng Lê-vi của ông đến gần ngài, đó cũng là việc tầm thường sao? Các ông còn muốn đòi chức tế lễ nữa ư?+ 11  Bởi thế, ông và những kẻ ủng hộ ông đang nhóm lại, tất cả đều chống nghịch Đức Giê-hô-va. Còn A-rôn là ai mà các ông cằn nhằn người?”.+ 12  Sau đó, Môi-se cho gọi hai con trai của Ê-li-áp là Đa-than và A-bi-ram+ đến, nhưng chúng nói: “Chúng tôi không đến! 13  Chuyện ông đưa chúng tôi ra khỏi một vùng đất tràn đầy sữa và mật để bỏ mạng trong hoang mạc này là nhỏ nhặt ư?+ Giờ ông còn muốn làm vua làm chúa trên chúng tôi nữa sao? 14  Đúng như vậy, ông không hề đưa chúng tôi vào vùng đất tràn đầy sữa và mật+ hay cho chúng tôi đồng ruộng và vườn nho làm phần thừa kế. Ông muốn móc mắt những người đó sao? Chúng tôi không đến!”. 15  Môi-se rất tức giận và thưa với Đức Giê-hô-va rằng: “Xin ngài đừng ngó đến lễ vật ngũ cốc của chúng. Con chẳng hề lấy một con lừa nào của chúng, cũng chưa hề hại một ai trong bọn chúng”.+ 16  Kế đến, Môi-se nói với Cô-rê: “Ngày mai, ông và tất cả những kẻ ủng hộ ông hãy trình diện trước mặt Đức Giê-hô-va, các ông và A-rôn hãy trình diện trước mặt ngài. 17  Mỗi một người sẽ lấy đồ đựng hương của mình và đặt hương vào đó, rồi dâng trước mặt Đức Giê-hô-va, tức là 250 đồ đựng hương. Ông và A-rôn sẽ dâng chung với chúng, mỗi người hãy cầm đồ đựng hương của mình”. 18  Vậy, mỗi người trong chúng lấy đồ đựng hương của mình, đặt lửa và hương vào đó, rồi đứng tại lối ra vào lều hội họp cùng Môi-se và A-rôn. 19  Sau khi Cô-rê nhóm những kẻ ủng hộ mình+ tại lối ra vào lều hội họp để chống lại hai người ấy thì sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra cùng hết thảy dân chúng.+ 20  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn: 21  “Hãy tách khỏi đám người này để ta có thể tận diệt chúng trong giây lát”.+ 22  Hai người sấp mặt xuống đất và nói rằng: “Ôi Đức Chúa Trời, là Chúa ban sự sống cho mọi loài xác thịt,+ ngài sẽ vì tội lỗi của một người mà nổi cơn thịnh nộ cùng toàn thể dân chúng sao?”.+ 23  Đức Giê-hô-va đáp lời Môi-se: 24  “Hãy nói với dân chúng rằng: ‘Hãy tránh xa khu lều của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram!’”.+ 25  Sau đó, Môi-se đi đến chỗ của Đa-than và A-bi-ram, các trưởng lão+ Y-sơ-ra-ên cùng đi với ông. 26  Ông nói với dân chúng: “Xin hãy tránh xa lều của những kẻ gian ác này và đừng đụng đến bất cứ thứ gì thuộc về chúng, để anh em không bị hủy diệt vì tội lỗi của chúng”. 27  Ngay lập tức, họ tránh xa lều của Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram. Đa-than và A-bi-ram bước ra, cứ đứng trước lối ra vào lều cùng với vợ, các con trai và con nhỏ. 28  Môi-se nói: “Bằng cách này, anh em sẽ biết rằng Đức Giê-hô-va đã sai tôi làm mọi điều ấy, chứ không phải tôi tự ý làm: 29  Nếu những kẻ này chết theo cách tự nhiên như mọi người khác và nếu hình phạt dành cho chúng giống như hình phạt của cả loài người thì Đức Giê-hô-va đã không sai tôi.+ 30  Nhưng nếu Đức Giê-hô-va làm một điều lạ thường với chúng, đất nứt ra nuốt chửng chúng cùng mọi vật thuộc về chúng và chúng xuống mồ mả* đang khi còn sống thì anh em sẽ biết chắc rằng những kẻ này đã bất kính với Đức Giê-hô-va”. 31  Ngay khi ông vừa nói xong thì đất dưới chân chúng nứt ra.+ 32  Đất nứt ra và nuốt chửng chúng, cả nhà chúng, tất cả những kẻ thuộc về Cô-rê+ cùng đồ đạc của chúng. 33  Chúng và mọi kẻ thuộc về chúng đều xuống mồ mả* đang khi còn sống, rồi đất lấp chúng lại. Vậy, chúng bị diệt khỏi hội chúng.+ 34  Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên ở xung quanh chúng đều la hét bỏ chạy, mà rằng: “Coi chừng đất nuốt luôn chúng ta!”. 35  Sau đó, một ngọn lửa từ Đức Giê-hô-va+ thiêu đốt 250 kẻ dâng hương.+ 36  Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 37  “Hãy bảo Ê-lê-a-xa, con trai thầy tế lễ A-rôn, lấy những đồ đựng hương+ ra khỏi đám cháy, vì chúng là thánh. Cũng hãy bảo người rải tro ở một nơi xa. 38  Còn đồ đựng hương của những kẻ đã phạm tội để rồi mất mạng thì phải được dát thành những tấm kim loại mỏng để bọc bàn thờ,+ vì chúng đã được dâng trước mặt Đức Giê-hô-va, và chúng trở thành những vật thánh. Chúng sẽ là một dấu hiệu cho dân Y-sơ-ra-ên”.+ 39  Vậy, thầy tế lễ Ê-lê-a-xa lấy những đồ đựng hương bằng đồng của những kẻ đã bị thiêu rụi khi dâng chúng, rồi đập mỏng để bọc bàn thờ, 40  đúng như những gì Đức Giê-hô-va phán với ông thông qua Môi-se. Đó là một sự nhắc nhở dành cho dân Y-sơ-ra-ên rằng những người không có phận sự,* không thuộc dòng dõi của A-rôn thì không được đến gần để đốt hương trước mặt Đức Giê-hô-va,+ và không ai được trở nên như Cô-rê và những kẻ theo phe hắn.+ 41  Ngay ngày hôm sau, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên cằn nhằn Môi-se và A-rôn+ rằng: “Hai ông đã hại chết dân của Đức Giê-hô-va”. 42  Khi dân chúng tập hợp lại để chống nghịch Môi-se và A-rôn, họ quay về phía lều hội họp; và kìa, đám mây bao phủ lều rồi sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra.+ 43  Môi-se và A-rôn đi đến trước lều hội họp,+ 44  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: 45  “Hai con hãy ra khỏi dân này để ta có thể tận diệt chúng trong giây lát”.+ Nghe vậy, họ sấp mặt xuống đất.+ 46  Rồi Môi-se nói với A-rôn: “Hãy lấy đồ đựng hương, bỏ lửa từ bàn thờ+ vào đó, đặt hương lên trên, rồi mau mau đi đến chỗ của dân chúng và chuộc tội cho họ,+ vì cơn phẫn nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên. Tai vạ đã bắt đầu rồi!”. 47  A-rôn liền lấy đồ đựng hương như Môi-se nói và chạy vào giữa dân chúng; kìa, tai họa đã bắt đầu trong vòng dân chúng. Ông đặt hương vào đồ đựng và chuộc tội cho dân chúng. 48  A-rôn tiếp tục đứng giữa người chết và người sống, tai họa dần dần ngừng lại. 49  Có 14.700 người chết vì tai họa này, chưa kể số người chết vì Cô-rê. 50  Khi A-rôn trở về với Môi-se tại lối ra vào lều hội họp, tai họa đã ngừng lại.

Chú thích

Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “người lạ”.