Dân số 14:1-45

  • Dân chúng muốn trở lại Ai Cập (1-10)

    • Báo cáo tích cực của Giô-suê và Ca-lép (6-9)

  • Đức Giê-hô-va nổi giận; Môi-se nói giùm dân chúng (11-19)

  • Hình phạt: 40 năm trong hoang mạc (20-38)

  • Y-sơ-ra-ên bị dân A-ma-léc đánh bại (39-45)

14  Toàn thể dân chúng cất tiếng lên và họ tiếp tục than khóc suốt đêm.+  Hết thảy dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu cằn nhằn Môi-se và A-rôn,+ cả cộng đồng đều nói nghịch lại họ rằng: “Thà chúng ta bỏ mạng tại Ai Cập hoặc chết trong hoang mạc cho rồi!  Sao Đức Giê-hô-va lại đưa chúng ta đến xứ này để chết bởi gươm?+ Vợ con chúng ta sẽ trở thành chiến lợi phẩm.+ Trở lại Ai Cập chẳng phải là tốt hơn sao?”.+  Họ còn nói với nhau: “Chúng ta hãy chọn ra một nhà lãnh đạo và trở về Ai Cập!”.+  Môi-se và A-rôn sấp mặt xuống đất trước toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.  Hai trong số những người đã đi do thám xứ là Giô-suê+ con trai Nun và Ca-lép+ con trai Giê-phu-nê thì xé áo mình.  Họ nói với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Xứ mà chúng tôi đã đi qua để do thám là một xứ vô cùng tốt đẹp.+  Nếu Đức Giê-hô-va hài lòng về chúng ta, ngài chắc chắn sẽ đưa chúng ta vào xứ ấy và ban nó cho chúng ta, đó là một vùng đất tràn đầy sữa và mật.+  Nhưng anh em không được phản nghịch Đức Giê-hô-va và đừng sợ dân ở đó,+ vì chúng ta sẽ nuốt chửng chúng.* Sự che chở đã lìa khỏi chúng và Đức Giê-hô-va đang ở cùng chúng ta.+ Đừng sợ chúng”. 10  Tuy nhiên, hết thảy dân chúng bàn với nhau để ném đá họ.+ Nhưng sự vinh quang của Đức Giê-hô-va hiện ra trên lều hội họp, trước mặt toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.+ 11  Rồi Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Dân này còn bất kính với ta cho đến chừng nào?+ Chúng còn không đặt đức tin nơi ta, bất kể mọi dấu lạ mà ta đã làm giữa chúng, cho đến chừng nào?+ 12  Hãy để ta giáng dịch bệnh trên chúng và tiêu diệt chúng, rồi ta sẽ khiến con trở thành một dân tộc lớn và hùng mạnh hơn chúng”.+ 13  Nhưng Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Rồi người Ai Cập, là dân mà ngài đã dùng quyền năng để đưa dân này ra khỏi, sẽ nghe về điều đó+ 14  và sẽ kể cho cư dân xứ này. Cư dân xứ này cũng đã nghe rằng ngài, là Đức Giê-hô-va, đang ngự giữa dân Y-sơ-ra-ên+ và hiện ra với họ mặt đối mặt.+ Ngài là Đức Giê-hô-va, đám mây của ngài đang ở trên họ; ngài đi trước họ trong trụ mây vào ban ngày và trong trụ lửa vào ban đêm.+ 15  Nếu ngài diệt hết dân này cùng một lúc thì các dân tộc đã nghe về danh tiếng ngài sẽ nói rằng: 16  ‘Đức Giê-hô-va không đủ khả năng đưa dân này vào xứ đã thề ban cho họ nên đã giết họ trong hoang mạc’.+ 17  Ôi Đức Giê-hô-va, nguyện quyền năng ngài nên mạnh mẽ như ngài đã hứa khi nói rằng: 18  ‘Đức Giê-hô-va chậm nóng giận, giàu tình yêu thương thành tín,+ thứ tha lỗi lầm và sự phạm pháp, nhưng chẳng bao giờ ngài để kẻ phạm tội thoát khỏi hình phạt, và vì lỗi lầm cha ông, ngài trừng phạt con cháu đến ba, bốn đời’.+ 19  Xin tha thứ lỗi lầm của dân này theo lòng yêu thương thành tín bao la của ngài, như ngài đã tha thứ cho họ từ lúc còn ở Ai Cập tới nay”.+ 20  Đức Giê-hô-va phán: “Ta tha thứ cho chúng theo lời con nói.+ 21  Nhưng thật như ta hằng sống, khắp đất sẽ tràn đầy sự vinh quang của Đức Giê-hô-va.+ 22  Tuy nhiên, tất cả những ai đã thấy sự vinh quang cùng các dấu lạ+ ta làm tại Ai Cập và trong hoang mạc mà vẫn mười lần thử ta+ và không nghe theo lời phán ta+ 23  thì sẽ không bao giờ thấy xứ mà ta đã thề với cha ông chúng. Thật thế, không một ai bất kính với ta mà được thấy xứ ấy.+ 24  Nhưng vì tôi tớ ta là Ca-lép+ có tinh thần khác và luôn hết lòng theo ta nên chắc chắn ta sẽ đưa người vào xứ mà người đã đến, và con cháu người sẽ nhận được xứ để làm sản nghiệp.+ 25  Vì dân A-ma-léc và dân Ca-na-an+ đang sống trong thung lũng nên ngày mai các ngươi hãy quay ngược lại và đi đến hoang mạc theo đường Biển Đỏ”.+ 26  Sau đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn: 27  “Dân gian ác này cứ cằn nhằn ta cho đến bao giờ?+ Ta đã nghe điều dân Y-sơ-ra-ên đang cằn nhằn ta.+ 28  Hãy nói với chúng rằng: ‘Đức Giê-hô-va tuyên bố: “Thật như ta hằng sống, ta sẽ làm với các ngươi y như những điều ta đã nghe các ngươi nói!+ 29  Thây các ngươi sẽ ngã xuống trong hoang mạc này,+ tất cả những người từ 20 tuổi trở lên đã được đăng ký, tức hết thảy những kẻ đã cằn nhằn ta.+ 30  Không ai trong các ngươi sẽ được vào xứ mà ta thề sẽ cho các ngươi ngụ tại đó,+ ngoại trừ Ca-lép con trai Giê-phu-nê và Giô-suê con trai Nun.+ 31  Ta sẽ đưa con cái của các ngươi vào xứ, là những người mà các ngươi nói rằng sẽ trở thành chiến lợi phẩm,+ rồi chúng sẽ biết đến vùng đất mà các ngươi đã từ bỏ.+ 32  Nhưng thây của các ngươi sẽ ngã xuống trong hoang mạc này. 33  Con cái của các ngươi sẽ chăn bầy trong hoang mạc 40 năm,+ chúng phải trả giá cho sự bất trung* của các ngươi, cho đến khi nào cái thây cuối cùng trong các ngươi ngã xuống trong hoang mạc.+ 34  Theo số ngày mà các ngươi đi do thám xứ là 40 ngày,+ một ngày bù cho một năm, các ngươi sẽ trả giá cho lỗi lầm mình trong 40 năm,+ một ngày bù cho một năm, để các ngươi biết rằng chống lại ta thì sẽ ra sao. 35  Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán. Đây là điều ta sẽ làm với dân gian ác này, là những kẻ đã tập hợp lại để chống ta: Tại hoang mạc này, đời của chúng sẽ chấm dứt, và chúng sẽ chết tại đây.+ 36  Còn những kẻ mà Môi-se đã phái đi do thám xứ và khiến hết thảy dân chúng cằn nhằn Môi-se khi trở lại với báo cáo tiêu cực về xứ đó,+ 37  thật vậy, những kẻ đã mang về báo cáo tiêu cực sẽ bị giết chết trước mặt Đức Giê-hô-va.+ 38  Nhưng hai trong số những người đã đi do thám xứ là Giô-suê con trai Nun và Ca-lép con trai Giê-phu-nê thì sẽ tiếp tục sống”’”.+ 39  Khi Môi-se nói những lời đó cho toàn thể dân Y-sơ-ra-ên thì dân chúng bắt đầu than khóc rất nhiều. 40  Sáng hôm sau, họ dậy sớm và cố gắng lên đỉnh núi mà nói rằng: “Chúng ta đã phạm tội. Nhưng bây giờ chúng ta sẵn sàng đi đến nơi mà Đức Giê-hô-va đã phán”.+ 41  Tuy nhiên, Môi-se nói: “Sao anh em lại cãi lệnh Đức Giê-hô-va? Việc này sẽ chẳng thành công đâu. 42  Đừng đi lên, vì Đức Giê-hô-va không ở cùng anh em; và anh em sẽ bị kẻ thù đánh bại.+ 43  Dân A-ma-léc và dân Ca-na-an đang ở đó để đối đầu với anh em,+ và anh em sẽ ngã xuống bởi gươm. Vì anh em đã quay lưng với Đức Giê-hô-va nên Đức Giê-hô-va sẽ không ở với anh em”.+ 44  Dù vậy, họ tự phụ* mà đi lên đỉnh núi,+ trong khi Môi-se và hòm của giao ước Đức Giê-hô-va vẫn ở giữa trại, không di chuyển.+ 45  Dân A-ma-léc và dân Ca-na-an sinh sống trên núi tràn xuống đánh họ, làm họ chạy tán loạn đến tận Họt-ma.+

Chú thích

Ds: “vì chúng là bánh đối với chúng ta”.
Ds: “sự đàng điếm”.