Dân số 13:1-33

  • Phái 12 người do thám vào Ca-na-an (1-24)

  • Báo cáo tiêu cực từ mười người do thám (25-33)

13  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:  “Hãy phái người đi do thám xứ Ca-na-an, là xứ mà ta sẽ ban cho dân Y-sơ-ra-ên. Từ mỗi chi phái của tổ tiên, con hãy sai một trong những thủ lĩnh+ của chi phái đó”.+  Vậy, Môi-se phái họ đi từ hoang mạc Pha-ran+ theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Tất cả họ đều là những người đứng đầu của dân Y-sơ-ra-ên.  Đây là tên của những người đó: Sa-mua con trai Xa-cu-rơ, thuộc chi phái Ru-bên;  Sa-phát con trai Hô-ri, thuộc chi phái Si-mê-ôn;  Ca-lép+ con trai Giê-phu-nê, thuộc chi phái Giu-đa;  Di-ganh con trai Giô-sép, thuộc chi phái Y-sa-ca;  Hô-sê+ con trai Nun, thuộc chi phái Ép-ra-im;  Phan-thi con trai Ra-phu, thuộc chi phái Bên-gia-min; 10  Gát-đi-ên con trai Sô-đi, thuộc chi phái Xê-bu-lôn; 11  Gát-đi con trai Su-si, về chi phái Ma-na-se,+ thuộc chi phái Giô-sép;+ 12  A-mi-ên con trai Ghê-ma-li, thuộc chi phái Đan; 13  Sê-thu con trai Mi-ca-ên, thuộc chi phái A-se; 14  Nách-bi con trai Vấp-si, thuộc chi phái Nép-ta-li; 15  Gu-ên con trai Ma-ki, thuộc chi phái Gát. 16  Đó là tên của những người mà Môi-se phái đi do thám xứ. Môi-se đặt tên cho Hô-sê con trai Nun là Giô-suê.*+ 17  Khi phái những người đó đi do thám xứ Ca-na-an, Môi-se nói với họ: “Hãy đến vùng Nê-ghép, rồi đi lên vùng núi.+ 18  Các anh phải xem vùng đất đó thế nào,+ dân sống ở đó mạnh hay yếu, ít hay nhiều; 19  đất ở đó tốt hay xấu, các thành họ sinh sống là thành không có tường hay kiên cố. 20  Hãy xem đất ở đó màu mỡ hay khô cằn,+ có cây cối hay không. Các anh phải can đảm+ và mang về một số hoa quả của xứ”. Bấy giờ là thời điểm nho chín đầu mùa.+ 21  Vậy, họ đi do thám xứ, từ hoang mạc Xin+ đến Rê-hốp,+ đến Lê-bô-ha-mát.*+ 22  Khi lên đến vùng Nê-ghép, họ đến Hếp-rôn,+ là nơi sinh sống của A-hi-man, Sê-sai và Tan-mai,+ tức con cháu A-nác.+ Thành Hếp-rôn được xây dựng trước thành Xô-an của Ai Cập bảy năm. 23  Khi đến thung lũng Ếch-côn,+ họ cắt một nhành cây có một chùm nho cần đến hai người dùng đòn để khiêng, họ cũng lấy vài trái lựu và trái vả.+ 24  Họ gọi nơi đó là thung lũng Ếch-côn,*+ vì cớ chùm nho mà dân Y-sơ-ra-ên đã cắt tại đó. 25  Cuối cùng, họ trở về sau 40 ngày+ do thám xứ. 26  Họ trở về với Môi-se, A-rôn cùng toàn thể dân Y-sơ-ra-ên ở hoang mạc Pha-ran, tại Ca-đe.+ Họ mang báo cáo về cho cả cộng đồng và cho xem hoa quả của xứ. 27  Đây là điều mà họ báo cáo với Môi-se: “Chúng tôi đã vào xứ mà ông phái chúng tôi đến, nó đúng là vùng đất tràn đầy sữa và mật,+ còn đây là hoa quả của xứ.+ 28  Tuy nhiên, dân sống tại đó rất mạnh và thành trì của họ thật vĩ đại. Chúng tôi cũng thấy người A-nác ở đó.+ 29  Dân A-ma-léc+ sống ở vùng Nê-ghép,+ dân Hếch, dân Giê-bu+ và dân A-mô-rít+ sống ở vùng núi, còn dân Ca-na-an+ thì sống gần biển+ và dọc theo sông Giô-đanh”. 30  Ca-lép cố gắng trấn an dân chúng đang đứng trước mặt Môi-se rằng: “Hãy đi lên ngay, chúng ta hẳn sẽ chiếm được nó vì chúng ta chắc chắn có thể chinh phục nó”.+ 31  Nhưng những người đã đi cùng Ca-lép nói: “Chúng ta không đi lên chống lại dân ấy được, vì họ mạnh hơn chúng ta”.+ 32  Những người đó cứ báo cáo tiêu cực+ về xứ họ đã do thám rằng: “Xứ mà chúng tôi đã đi qua để do thám là một vùng đất nuốt chửng cư dân ở đó, và tất cả những người mà chúng tôi thấy đều to lớn khác thường.+ 33  Tại đó, chúng tôi thấy những người khổng lồ,* con cháu của A-nác,+ dòng dõi Nê-phi-lim; khi so với họ, chúng tôi như những con cào cào, và họ cũng thấy như vậy”.

Chú thích

Hay “Giê-hô-sua”, nghĩa là “Đức Giê-hô-va là sự giải cứu”.
Hay “lối vào Ha-mát”.
Nghĩa là “chùm nho”.
Ds: “những người Nê-phi-lim”.