Dân số 10:1-36

  • Kèn bạc (1-10)

  • Rời Si-nai (11-13)

  • Thứ tự đi (14-28)

  • Hô-báp được mời hướng dẫn Y-sơ-ra-ên (29-34)

  • Lời cầu nguyện của Môi-se khi nhổ trại (35, 36)

10  Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:  “Con hãy làm hai cái kèn;+ hãy làm chúng bằng bạc và dùng búa tạo hình. Hãy dùng chúng để triệu tập dân chúng và báo hiệu nhổ trại.  Khi cả hai kèn được thổi lên thì toàn thể dân chúng phải tập hợp tại lối ra vào lều hội họp+ để gặp con.  Nếu chỉ một kèn được thổi lên thì chỉ có các thủ lĩnh, tức những người đứng đầu hàng ngàn người Y-sơ-ra-ên, tập hợp lại để gặp con.+  Khi các ngươi thổi kèn theo độ cao thấp khác nhau thì các trại ở phía đông+ sẽ rời đi.  Khi các ngươi thổi kèn theo độ cao thấp khác nhau lần thứ hai thì các trại ở phía nam+ sẽ rời đi. Phải thổi kèn theo cách ấy khi mỗi trại rời đi.  Khi tập hợp dân chúng, các ngươi phải thổi kèn+ nhưng không thổi theo độ cao thấp khác nhau.  Các con trai của A-rôn, tức các thầy tế lễ, phải thổi kèn.+ Việc dùng kèn sẽ là một luật lệ vững bền cho các ngươi trải qua các đời.  Nếu các ngươi phải tranh chiến chống lại kẻ đàn áp đang tấn công các ngươi tại xứ mình, hãy thổi vang một tiếng kèn kêu gọi ra trận+ thì các ngươi sẽ được Giê-hô-va Đức Chúa Trời nhớ đến và được giải cứu khỏi kẻ thù. 10  Ngoài ra, vào những dịp vui mừng,+ tức các kỳ lễ hội+ và những ngày đầu tháng, các ngươi phải thổi kèn trên những lễ vật thiêu+ và vật tế lễ hòa thuận+ của mình. Những tiếng kèn đó sẽ khiến Đức Chúa Trời nhớ đến các ngươi. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi”.+ 11  Vào năm thứ hai, tháng thứ hai, nhằm ngày 20,+ đám mây cất lên khỏi lều thánh+ chứa Chứng Tích. 12  Vì vậy, dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu di chuyển khỏi hoang mạc Si-nai theo thứ tự nhổ trại đã định,+ và đám mây dừng lại tại hoang mạc Pha-ran.+ 13  Đó là lần đầu tiên họ nhổ trại theo lệnh của Đức Giê-hô-va thông qua Môi-se.+ 14  Vậy, phân khu gồm ba chi phái thuộc trại của con cháu Giu-đa nhổ trại trước tiên theo từng đoàn, Na-ha-sôn+ con trai A-mi-na-đáp dẫn đầu. 15  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu Y-sa-ca là Nê-tha-nê-ên+ con trai Xu-a. 16  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu Xê-bu-lôn là Ê-li-áp+ con trai Hê-lôn. 17  Khi lều thánh đã được dỡ xuống+ thì con cháu Ghẹt-sôn+ và con cháu Mê-ra-ri,+ tức những người khiêng lều thánh, rời đi. 18  Sau đó, phân khu gồm ba chi phái thuộc trại của Ru-bên nhổ trại theo từng đoàn, Ê-lít-xu+ con trai Sê-đêu dẫn đầu. 19  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu Si-mê-ôn là Sê-lu-mi-ên+ con trai Xu-ri-ha-đai. 20  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu Gát là Ê-li-a-sáp+ con trai Đê-u-ên. 21  Kế đến, người Kê-hát, tức những người mang các vật thánh,+ rời đi. Khi họ đến nơi thì lều thánh đã được dựng sẵn. 22  Tiếp theo, phân khu gồm ba chi phái thuộc trại của con cháu Ép-ra-im nhổ trại theo từng đoàn, Ê-li-sa-ma+ con trai A-mi-hút dẫn đầu. 23  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu Ma-na-se là Ga-ma-li-ên+ con trai Phê-đát-xu. 24  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu Bên-gia-min là A-bi-đan+ con trai Ghi-đeo-ni. 25  Kế đến, phân khu gồm ba chi phái thuộc trại của con cháu Đan nhổ trại theo từng đoàn, họ làm hậu quân cho tất cả các trại. A-hi-ê-xe+ con trai A-mi-sa-đai dẫn đầu. 26  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu A-se là Pha-ghi-ên+ con trai Óc-ran. 27  Dẫn đầu đoàn của chi phái thuộc con cháu Nép-ta-li là A-hi-ra+ con trai Ê-nan. 28  Đó là thứ tự nhổ trại mà dân Y-sơ-ra-ên và các đoàn người đã làm theo khi họ rời đi.+ 29  Sau đó, Môi-se nói với Hô-báp, tức con trai của cha vợ mình là Rê-u-ên*+ người Ma-đi-an: “Chúng tôi đang lên đường đến một nơi mà Đức Giê-hô-va đã phán rằng: ‘Ta sẽ ban xứ này cho các ngươi’.+ Hãy đến với chúng tôi+ và chúng tôi sẽ hậu đãi anh, vì Đức Giê-hô-va đã hứa những điều tốt lành cho dân Y-sơ-ra-ên”.+ 30  Nhưng Hô-báp đáp rằng: “Tôi sẽ không đi đâu. Tôi sẽ trở về với quê hương và bà con của mình”. 31  Môi-se nói: “Xin đừng đi khỏi chúng tôi, vì anh biết chúng tôi phải hạ trại tại nơi nào trong hoang mạc, và anh có thể làm người hướng dẫn* của chúng tôi. 32  Nếu anh đi với chúng tôi+ thì những điều tốt lành Đức Giê-hô-va ban cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ chia sẻ với anh”. 33  Vậy, từ núi của Đức Giê-hô-va,+ họ bắt đầu chuyến hành trình ba ngày đường. Trong ba ngày đó, hòm+ của giao ước Đức Giê-hô-va đi trước họ để tìm một nơi nghỉ ngơi.+ 34  Đám mây của Đức Giê-hô-va+ ở trên họ vào ban ngày khi họ rời khỏi nơi đóng trại. 35  Khi nào hòm được chuyển đi thì Môi-se nói: “Ôi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy+ và làm tan tác kẻ thù của ngài; nguyện những kẻ ghét ngài phải chạy trốn trước mặt ngài”. 36  Khi nào hòm được đặt xuống thì Môi-se nói: “Ôi Đức Giê-hô-va, xin trở lại cùng muôn ngàn dân Y-sơ-ra-ên”.+

Chú thích

Tức là Giê-trô.
Hay “làm đôi mắt”.