Châm ngôn 28:1-28

  • Lời cầu nguyện của kẻ không chịu nghe thì đáng ghê tởm (9)

  • Ai thú nhận sai phạm được thương xót (13)

  • Vội làm giàu khó tránh phạm tội (20)

  • Khiển trách tốt hơn dua nịnh (23)

  • Người rộng rãi chẳng thiếu thứ gì (27)

28  Kẻ ác chạy trốn dù không ai đuổi theo,Nhưng người công chính tự tin như sư tử.+   Khi trong xứ có sự vi phạm,* quan nọ thay quan kia;+Nhưng nhờ người thông sáng và tri thức, quan tồn tại lâu dài.+   Người nghèo túng lừa đảo người thấp hèn+Thì như mưa quét sạch hết lương thực.   Ai bác bỏ luật pháp ngợi khen kẻ ác,Ai tuân theo luật pháp phẫn nộ với chúng.+   Kẻ dữ không hiểu được công lý,Người tìm kiếm Đức Giê-hô-va hiểu được mọi sự.+   Người nghèo bước theo sự trọn thành của mìnhCòn hơn kẻ giàu mà đường lối bại hoại.+   Người con nào có hiểu biết tuân theo luật pháp,Đứa chơi với bọn háu ăn gây nhục cho cha.+   Kẻ giàu lên nhờ ăn lời và thu lãi cao+Là gom của cho ai làm ơn giúp người nghèo.+   Kẻ không chịu lắng tai nghe luật pháp,Cả lời cầu nguyện của hắn cũng đáng ghê tởm.+ 10  Kẻ dụ người ngay vào đường dữ sẽ sa hố mình,+Nhưng người trọn vẹn sẽ thừa hưởng điều lành.+ 11  Kẻ giàu thì khôn ngoan theo mắt mình,+Nhưng người nghèo mà thông sáng thì nhìn thấu kẻ ấy.+ 12  Khi người công chính thắng thế, ấy thật hiển vinh;Khi kẻ ác lên nắm quyền, dân đi ẩn mình.+ 13  Người nào che đậy những sai phạm mình sẽ không thành công,+Nhưng ai thú nhận và từ bỏ chúng sẽ được thương xót.+ 14  Người nào luôn luôn cảnh giác* thật hạnh phúc,Còn kẻ làm lòng chai lì sẽ gặp nạn.+ 15  Sư tử gầm và gấu tấn công thể nào,Kẻ cai trị gian ác đối với dân yếu thế cũng thể ấy.+ 16  Người lãnh đạo không thông sáng thì lạm dụng quyền lực,+Nhưng người ghét lợi bất chính sẽ kéo dài tuổi đời.+ 17  Kẻ mang tội đổ máu vì lấy một mạngSẽ chạy trốn đến lúc xuống huyệt;+ đừng ai giúp hắn. 18  Ai bước đi trọn vẹn sẽ được giải cứu,+Kẻ có đường cong vẹo sẽ ngã thình lình.+ 19  Ai cày cấy ruộng đất mình sẽ đầy đủ lương thực,Ai theo đuổi điều vô ích sẽ hứng trọn cảnh nghèo.+ 20  Người trung tín sẽ nhận nhiều ân phước,+Nhưng kẻ vội làm giàu khó giữ mình vô tội.+ 21  Thật chẳng đúng khi thiên vị người khác;+Thế mà có kẻ sai phạm vì một miếng ăn. 22  Kẻ đố kỵ* ham mê sự giàu sangNhưng chẳng ngờ cái nghèo sẽ ập xuống. 23  Ai khiển trách người khác,+ về sau sẽ được ơn+Hơn là kẻ dùng lưỡi đẩy đưa lời dua nịnh. 24  Kẻ ăn cắp của cha mẹ rồi nói: “Đâu có sai”,+Hắn là đồng bọn với tên phá hoại.+ 25  Kẻ tham lam* khơi dậy sự bất hòa,Nhưng ai nương cậy Đức Giê-hô-va sẽ thịnh vượng.+ 26  Người nào tin cậy lòng mình là ngu muội,+Nhưng người bước đi trong sự khôn ngoan sẽ thoát nạn.+ 27  Ai cho người nghèo khó sẽ chẳng thiếu thứ gì,+Ai nhắm mắt làm ngơ sẽ lãnh nhiều lời rủa. 28  Khi kẻ ác lên nắm quyền, người ta ẩn mình đi;Nhưng khi bọn chúng tiêu vong, người công chính gia tăng.+

Chú thích

Hay “sự nổi loạn”.
Hay “luôn luôn biết sợ”.
Hay “tham lam”.
Cũng có thể là “ngạo mạn”.