Châm ngôn 2:1-22

  • Giá trị của sự khôn ngoan (1-22)

    • Tìm sự khôn ngoan như báu vật ẩn giấu (4)

    • Khả năng suy xét, một sự bảo vệ (11)

    • Sự gian dâm dẫn đến tai họa (16-19)

2  Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời cha nóiVà biết quý trọng* điều răn cha+   Bằng cách lắng tai nghe sự khôn ngoan+Và hướng lòng đến sự thông sáng;+   Hơn nữa, nếu con kêu cầu sự hiểu biết+Và cất tiếng xin sự thông sáng,+   Nếu con luôn tìm nó giống như bạc+Và hằng kiếm nó như báu vật ẩn giấu,+   Bấy giờ con sẽ hiểu được sự kính sợ Đức Giê-hô-va+Và sẽ tìm được tri thức về Đức Chúa Trời.+   Vì chính Đức Giê-hô-va ban sự khôn ngoan;+Từ miệng ngài ra tri thức và sự thông sáng.   Ngài dành sẵn sự khôn ngoan thiết thực cho người ngay thẳng;Ngài là tấm khiên cho ai bước đi theo sự trọn thành.+   Ngài trông chừng kỹ các lối công lý,Sẽ canh giữ đường những người trung thành của ngài.+   Bấy giờ con sẽ hiểu được điều công chính, đúng đắn và công bằng,Hiểu trọn đường lối của điều tốt lành.+ 10  Khi sự khôn ngoan vào trong lòng con+Và tri thức thành niềm vui tâm hồn,+ 11  Khả năng suy xét sẽ trông chừng con+Và sự thông sáng sẽ bảo vệ con, 12  Để giải cứu con khỏi đường lối xấu,Khỏi kẻ hay nói những điều đồi bại,+ 13  Khỏi bọn lìa bỏ các lối ngay thẳngĐể bước đi trên những đường tối tăm,+ 14  Khỏi bọn khoái trá khi làm điều quấy,Thích thú sự đồi bại của điều dữ, 15  Là những kẻ có các lối cong vẹoVà có đường lối quanh co cả thảy. 16  Nhờ thế, con sẽ được cứu khỏi người đàn bà buông tuồng,*Khỏi lời ngon ngọt của người đàn bà gian dâm,*+ 17  Là hạng đàn bà bỏ bạn đời của thời xuân xanh+Và quên giao ước với Đức Chúa Trời mình; 18  Nhà ả chìm trong sự chết,Các lối dẫn đến chỗ của kẻ chết.*+ 19  Ai đến với ả sẽ không quay về,Chẳng được trở lại các nẻo sự sống.+ 20  Vậy nên, hãy theo con đường người lành,Ở lại các lối của người công chính,+ 21  Bởi chỉ người ngay thẳng sẽ sống trên đất,Và người trọn vẹn* sẽ còn nơi đó.+ 22  Nhưng quân gian ác sẽ bị diệt trừ khỏi đất,+Và bọn xảo trá sẽ bị nhổ rứt khỏi đó.+

Chú thích

Hay “tích lũy”.
Ds: “lạ”. Hẳn là người lạ vì không sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời.
Ds: “xa lạ”. Hẳn là người xa lạ vì không sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời.
Ds: “dẫn đến kẻ bất lực trong sự chết”.
Hay “trọn thành”.