Công vụ các sứ đồ 7:1-60

  • Bài giảng của Ê-tiên trước Tòa Tối Cao (1-53)

    • Thời đại các tộc trưởng (2-16)

    • Sự lãnh đạo của Môi-se; dân Y-sơ-ra-ên thờ thần tượng (17-43)

    • Đức Chúa Trời không ở trong đền thờ do con người dựng nên (44-50)

  • Ê-tiên bị ném đá (54-60)

7  Thầy tế lễ thượng phẩm hỏi: “Những lời đó có đúng không?”.  Ê-tiên đáp: “Thưa các bậc cha anh, xin hãy lắng nghe. Đức Chúa Trời vinh hiển đã hiện ra với tổ phụ chúng ta là Áp-ra-ham lúc người còn ở Mê-sô-bô-ta-mi, trước khi đến cư ngụ tại Cha-ran.+  Ngài phán với người: ‘Hãy rời bỏ xứ sở và bà con mình để đến xứ ta sẽ chỉ cho’.+  Rồi người rời xứ Canh-đê và đến cư ngụ tại Cha-ran. Sau khi cha người qua đời,+ Đức Chúa Trời dẫn người đến cư ngụ tại vùng đất này, nơi anh em hiện đang ở.+  Tuy vậy, ngài không cho người phần thừa kế nào trong đó, một tấc đất cũng không; nhưng ngài hứa ban cho người và dòng dõi người xứ này làm sản nghiệp,+ dù lúc ấy người chưa có con.  Đức Chúa Trời cũng cho biết rằng dòng dõi người sẽ trú ngụ trong xứ không thuộc về mình, dân đó sẽ bắt họ làm nô lệ và hà hiếp* họ trong 400 năm.+  Ngài có phán: ‘Ta sẽ đoán phạt dân tộc đã bắt họ làm nô lệ,+ rồi họ sẽ ra khỏi xứ đó và phụng sự ta tại nơi này’.+  Đức Chúa Trời cũng lập với Áp-ra-ham một giao ước về phép cắt bì.+ Áp-ra-ham sinh Y-sác+ và cắt bì cho con vào ngày thứ tám;+ Y-sác sinh Gia-cốp; và Gia-cốp sinh 12 tộc trưởng.  Các tộc trưởng ghen ghét Giô-sép+ và bán người sang xứ Ai Cập.+ Nhưng Đức Chúa Trời ở cùng người,+ 10  giải cứu người khỏi mọi hoạn nạn, giúp người có được ân huệ và sự khôn ngoan trước mặt Pha-ra-ôn, vua Ai Cập. Vua lập người lên cai quản xứ Ai Cập và cả hoàng cung.+ 11  Rồi có một cơn đói kém trong khắp xứ Ai Cập và Ca-na-an, thật vậy, ấy là một hoạn nạn lớn; và các tổ phụ chúng ta không tìm được gì để ăn.+ 12  Nhưng Gia-cốp nghe tin ở xứ Ai Cập có lương thực* nên sai các tổ phụ chúng ta đi qua đó lần thứ nhất.+ 13  Vào lần thứ nhì, Giô-sép cho các anh em biết mình là ai, và gia đình của Giô-sép được Pha-ra-ôn biết đến.+ 14  Giô-sép bèn nhắn tin mời cha mình là Gia-cốp và hết thảy gia quyến đến,+ tổng cộng là 75 người.+ 15  Thế là Gia-cốp đi xuống Ai Cập,+ rồi người qua đời tại đó,+ và các tổ phụ chúng ta cũng vậy.+ 16  Hài cốt của họ được mang đến Si-chem, đặt trong mộ mà Áp-ra-ham đã dùng bạc để mua từ các con trai Hê-mô ở Si-chem.+ 17  Khi gần đến thời kỳ Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa mà ngài đã báo với Áp-ra-ham, dân chúng gia tăng gấp bội ở xứ Ai Cập. 18  Rồi có một vua khác cai trị Ai Cập, không biết đến Giô-sép.+ 19  Vua ấy dùng thủ đoạn để đàn áp dân tộc chúng ta và buộc các người cha phải bỏ những đứa con mới sinh để chúng không sống được.+ 20  Vào thời điểm đó, Môi-se sinh ra, rất kháu khỉnh.* Người được nuôi ba tháng trong nhà cha mình.+ 21  Khi người bị bỏ+ thì con gái Pha-ra-ôn mang về nuôi nấng như con mình.+ 22  Thế là Môi-se được dạy tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Thật vậy, người rất mạnh mẽ trong lời nói lẫn hành động.+ 23  Khi được 40 tuổi, người muốn* đi thăm* anh em mình, là con cháu Y-sơ-ra-ên.+ 24  Khi thấy một người anh em bị người Ai Cập nọ đối xử bất công, người bênh vực và đánh chết người Ai Cập đó để báo thù cho anh em mình. 25  Người nghĩ anh em mình sẽ hiểu rằng Đức Chúa Trời đang dùng tay mình để giải cứu họ, nhưng họ không hiểu. 26  Hôm sau, Môi-se lại đến với họ, lúc đó có hai người đang đánh nhau, người cố giải hòa và nói: ‘Hai anh là anh em. Sao lại đánh nhau như vậy?’. 27  Nhưng người đang đánh người kia gạt Môi-se ra và nói: ‘Ai lập ông làm người cai trị và xét xử chúng tôi? 28  Ông cũng muốn giết tôi như đã giết người Ai Cập hôm qua sao?’. 29  Nghe thế, Môi-se bỏ trốn và đến xứ Ma-đi-an sống như một ngoại kiều; ở đó, người sinh được hai con trai.+ 30  Sau 40 năm, tại vùng hoang mạc của núi Si-nai, một thiên sứ hiện ra cùng Môi-se qua ngọn lửa của bụi gai đang cháy.+ 31  Thấy điều đó, Môi-se rất kinh ngạc. Khi người lại gần để xem thì nghe tiếng Đức Giê-hô-va* phán: 32  ‘Ta là Đức Chúa Trời của tổ phụ con, Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Gia-cốp’.+ Môi-se bắt đầu run sợ và không dám xem kỹ. 33  Đức Giê-hô-va* bảo người: ‘Hãy cởi giày ra, vì nơi con đang đứng là đất thánh. 34  Ta thật đã thấy dân ta bị áp bức tại xứ Ai Cập. Ta đã nghe tiếng rên xiết của họ+ và xuống giải cứu họ. Nên bây giờ, ta sẽ phái con đến Ai Cập’. 35  Chính Môi-se này đã bị họ chối bỏ khi nói rằng: ‘Ai lập ông làm người cai trị và xét xử?’.+ Nhưng qua trung gian vị thiên sứ hiện ra cùng người trong bụi gai, Đức Chúa Trời phái chính người làm người cai trị và giải cứu.+ 36  Người đã dẫn họ ra,+ làm nhiều việc kỳ diệu* và dấu lạ ở Ai Cập,+ ở Biển Đỏ+ và tại hoang mạc trong 40 năm.+ 37  Chính Môi-se này đã nói với con cháu Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một đấng tiên tri giống như tôi từ giữa anh em’.+ 38  Môi-se là người ở trong hoang mạc cùng với hội chúng; người ở đó với vị thiên sứ+ đã nói chuyện cùng người+ trên núi Si-nai và với các tổ phụ chúng ta. Người nhận thông điệp thánh và hằng sống rồi truyền lại cho chúng ta.+ 39  Các tổ phụ chúng ta không chịu vâng lời người mà lại gạt bỏ người,+ và trong thâm tâm, họ đã trở lại Ai Cập.+ 40  Họ nói với A-rôn: ‘Hãy làm các thần cho chúng tôi để các thần ấy đi trước chúng tôi. Vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cái ông Môi-se này, người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập’.+ 41  Thế là họ làm một tượng bò con trong những ngày đó, rồi dâng vật tế lễ cho tượng ấy và ăn mừng vật tay mình làm nên.+ 42  Bởi vậy, Đức Chúa Trời lìa bỏ họ và để mặc họ thờ lạy các thiên thể,+ như có viết trong sách của các nhà tiên tri rằng: ‘Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, trong 40 năm nơi hoang mạc, các ngươi đâu có dâng lễ vật và vật tế lễ cho ta. 43  Nhưng các ngươi lại khiêng lều của Mô-lóc+ và ngôi sao của thần Rê-phan, là những hình tượng các ngươi đã làm nên để thờ lạy. Vì vậy, ta sẽ đày các ngươi qua bên kia Ba-by-lôn’.+ 44  Các tổ phụ chúng ta có lều thánh* trong hoang mạc, đúng như Đức Chúa Trời đã truyền dặn Môi-se dựng lều ấy theo mẫu mà người nhìn thấy.+ 45  Các tổ phụ chúng ta đã thừa hưởng lều ấy và mang theo khi cùng Giô-suê vào xứ của các dân+ mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ chúng ta.+ Lều ấy vẫn còn đó cho đến thời Đa-vít. 46  Đa-vít được ơn trước mặt Đức Chúa Trời và xin có đặc ân xây nơi ngự cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.+ 47  Nhưng Sa-lô-môn là người xây nhà cho ngài.+ 48  Tuy nhiên, Đấng Tối Cao không ngự trong những ngôi nhà do tay con người dựng nên,+ như một nhà tiên tri có nói: 49  ‘Đức Giê-hô-va* phán: Trời là ngai ta,+ đất là bệ chân ta.+ Các ngươi sẽ xây loại nhà nào cho ta? Hay chỗ nghỉ ngơi của ta ở đâu? 50  Chẳng phải mọi vật ấy do tay ta dựng nên sao?’.+ 51  Hỡi những người ương ngạnh, lòng và tai đã đóng lại,* các người luôn chống lại thần khí thánh; tổ phụ các người thế nào, các người cũng như vậy.+ 52  Có nhà tiên tri nào mà tổ phụ các người chẳng ngược đãi?+ Thật vậy, họ đã giết những ai báo trước rằng đấng công chính sẽ đến,+ là đấng mà nay các người phản bội và giết đi.+ 53  Các người đã nhận Luật pháp do thiên sứ truyền lại+ nhưng không vâng theo”. 54  Nghe những lời đó, họ điên tiết trong lòng* và nghiến răng nhìn ông. 55  Nhưng Ê-tiên, được tràn đầy thần khí thánh, ngó chăm lên trời và thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su đứng bên hữu ngài.+ 56  Ông nói: “Kìa! Tôi thấy các tầng trời mở ra và Con Người+ đứng bên hữu Đức Chúa Trời”.+ 57  Bấy giờ họ hét lên, bịt tai lại và cùng xông tới ông. 58  Họ kéo ông ra ngoài thành rồi bắt đầu ném đá ông.+ Những người làm chứng+ để áo ngoài của mình nơi chân một thanh niên tên là Sau-lơ.+ 59  Trong khi bị họ ném đá, Ê-tiên cầu khẩn: “Lạy Chúa Giê-su, xin tiếp lấy sự sống* tôi”. 60  Rồi ông quỳ xuống kêu lớn tiếng rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va,* xin đừng bắt họ chịu tội này”.+ Nói xong lời đó thì ông an giấc.

Chú thích

Hay “ngược đãi”.
Hay “thóc lúa”.
Hay “rất đẹp trong mắt Đức Chúa Trời”.
Hay “quyết định”.
Hay “đi xem tình hình của”.
Hay “điềm”.
Ds: “lều chứa lời chứng”.
Hay “lòng và tai không cắt bì”.
Hay “giận bầm gan tím ruột”.
Hay “sinh khí”. Xem mục “Ruach; Pneuma” trong Bảng chú giải thuật ngữ.