Công vụ các sứ đồ 25:1-27

  • Cuộc xét xử Phao-lô trước Phê-tô (1-12)

    • “Tôi kháng án lên Sê-sa!” (11)

  • Phê-tô bàn luận với vua A-ríp-ba (13-22)

  • Phao-lô đứng trước A-ríp-ba (23-27)

25  Khi đã đến và nhậm chức trong tỉnh được ba ngày, Phê-tô+ rời Sê-sa-rê lên Giê-ru-sa-lem.  Các trưởng tế cùng những người có chức quyền của dân Do Thái đến tố cáo Phao-lô trước mặt Phê-tô.+ Họ nài xin quan  một ân huệ là cho giải ông đến Giê-ru-sa-lem. Nhưng họ đang bày mưu để phục kích và giết Phao-lô dọc đường.+  Tuy nhiên, Phê-tô trả lời rằng Phao-lô phải bị giam ở Sê-sa-rê và cho biết mình sắp trở về đó.  Quan nói: “Những người có quyền thế trong các ông hãy cùng ta đi xuống đó, nếu ông ta quả có làm gì sai thì cứ tố cáo”.+  Phê-tô ở đó khoảng tám hoặc mười ngày rồi xuống Sê-sa-rê. Hôm sau, quan ngồi trên bục xét xử và truyền lệnh giải Phao-lô đến.  Khi ông tới, những người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem xuống đứng xung quanh ông, buộc ông vào nhiều tội trọng nhưng lại không thể chứng minh.+  Phao-lô biện hộ: “Tôi không làm điều gì trái với Luật pháp của người Do Thái, cũng chẳng xúc phạm đền thờ hoặc có tội với Sê-sa”.+  Phê-tô muốn làm hài lòng người Do Thái+ nên nói với Phao-lô: “Ngươi có muốn lên Giê-ru-sa-lem để được xét xử trước mặt ta về vụ này không?”. 10  Nhưng Phao-lô thưa: “Tôi đang đứng trước bục xét xử của Sê-sa, tôi phải được xét xử tại nơi này. Tôi không có tội gì với người Do Thái, như ngài biết rõ. 11  Nếu tôi thật sự là người có tội và phạm điều gì đáng chết, tôi không xin tha chết;+ còn nếu những điều họ tố cáo tôi là vô căn cứ thì không ai có quyền nộp tôi cho họ để làm họ thỏa dạ. Tôi kháng án lên Sê-sa!”.+ 12  Sau khi bàn luận với hội đồng cố vấn, Phê-tô tuyên bố: “Ngươi đã kháng án lên Sê-sa thì sẽ đến Sê-sa”. 13  Vài ngày sau, vua A-ríp-ba và Bê-rê-nít đến Sê-sa-rê để thăm xã giao Phê-tô. 14  Vì họ ở đó nhiều ngày nên Phê-tô trình bày với vua trường hợp của Phao-lô rằng: “Có một tù nhân bị ngài Phê-lích giam giữ. 15  Khi tôi ở Giê-ru-sa-lem, các trưởng tế cùng trưởng lão của người Do Thái đã đến tố cáo+ và xin kết án ông ta. 16  Nhưng tôi trả lời rằng người La Mã không có thông lệ nộp một bị cáo để làm thỏa dạ bất cứ ai khi người đó chưa trực tiếp đối chất với nguyên cáo và chưa có cơ hội biện hộ cho mình.+ 17  Vì vậy, khi họ đến đây, ngay hôm sau tôi liền ngồi trên bục xét xử và truyền lệnh giải ông ta đến. 18  Nguyên cáo đứng lên trình bày nhưng không cáo buộc ông ta vào bất cứ tội ác nào mà tôi đã nghĩ.+ 19  Họ chỉ tranh cãi với Phao-lô về đạo của họ,+ và về một người tên Giê-su đã chết nhưng Phao-lô cứ quả quyết là đang sống.+ 20  Vì không biết phải giải quyết vụ tranh cãi này như thế nào nên tôi đã hỏi ông ta có muốn lên Giê-ru-sa-lem để được xét xử ở đó không.+ 21  Nhưng khi Phao-lô yêu cầu tiếp tục được giam giữ để chờ quyết định của hoàng đế+ thì tôi truyền lệnh giam ông ta cho đến khi giải lên Sê-sa”. 22  Bấy giờ A-ríp-ba nói với Phê-tô: “Tôi cũng muốn nghe ông ta nói”.+ Phê-tô thưa: “Ngày mai ngài sẽ nghe”. 23  Hôm sau, A-ríp-ba và Bê-rê-nít đến trong nghi thức đầy vẻ phô trương, họ bước vào sảnh đường cùng với các chỉ huy quân đội và những người có thế lực trong thành. Phê-tô ra lệnh đưa Phao-lô đến, 24  rồi nói: “Tâu vua A-ríp-ba và mọi người có mặt ở đây, quý vị đều thấy người này, là người mà cả dân Do Thái đã thỉnh cầu tôi tại Giê-ru-sa-lem và tại đây, họ kêu lớn rằng đừng để ông ta sống nữa.+ 25  Nhưng tôi nhận thấy ông ta chẳng phạm tội gì đáng chết.+ Vì thế, khi chính ông ta kháng án lên hoàng đế, tôi quyết định sẽ giải ông ấy lên gặp hoàng đế. 26  Nhưng tôi chẳng có gì chắc chắn về ông ta để viết cho Chúa tôi. Vì thế tôi mang ông ta đến trước mặt quý vị, và đặc biệt là trước mặt ngài, thưa vua A-ríp-ba, để sau lần thẩm vấn này tôi mới biết phải viết gì. 27  Tôi thiết nghĩ, nếu giải một tù nhân đi mà không cho biết người ấy bị buộc tội gì thì thật là vô lý”.

Chú thích