Công vụ các sứ đồ 12:1-25

  • Gia-cơ bị giết; Phi-e-rơ bị bỏ tù (1-5)

  • Phi-e-rơ được giải thoát bằng phép lạ (6-19)

  • Hê-rốt bị thiên sứ hành hại (20-25)

12  Trong thời gian đó, vua Hê-rốt bắt đầu ngược đãi một số người trong hội thánh.+  Vua đã sai người dùng gươm giết Gia-cơ,+ anh* của Giăng.+  Khi thấy điều đó vừa lòng người Do Thái, vua cũng sai bắt Phi-e-rơ. (Bấy giờ là kỳ Lễ Bánh Không Men).+  Vua giam ông vào tù,+ giao cho bốn toán lính thay phiên canh giữ, mỗi toán bốn người; vua định sẽ đưa ông ra* trước dân chúng sau Lễ Vượt Qua.  Thế là Phi-e-rơ bị cầm tù, nhưng hội thánh khẩn thiết cầu nguyện Đức Chúa Trời cho ông.+  Vào đêm trước ngày Hê-rốt đưa ông ra, ông đang ngủ và bị xiềng bằng hai dây xích giữa hai người lính; cũng có lính canh gác trước cửa tù.  Bỗng có thiên sứ của Đức Giê-hô-va* hiện ra,+ ánh sáng chiếu rọi trong phòng giam. Thiên sứ thúc vào sườn Phi-e-rơ và đánh thức ông: “Dậy mau!”. Dây xích liền rớt khỏi tay ông.+  Thiên sứ bảo ông: “Hãy mặc áo và mang giày vào”. Ông làm theo. Sau cùng, thiên sứ nói với ông: “Hãy khoác áo ngoài vào và đi theo tôi”.  Rồi Phi-e-rơ đi ra theo thiên sứ, nhưng không biết những gì thiên sứ đang làm là thật. Quả vậy, ông nghĩ mình đang thấy khải tượng. 10  Qua khỏi trạm gác thứ nhất và thứ nhì, họ đến cánh cổng sắt dẫn vào thành, và cổng tự động mở cho họ. Sau khi ra khỏi đó, họ cùng đi chung một quãng đường thì thiên sứ đột ngột rời khỏi ông. 11  Phi-e-rơ bèn nhận ra mọi việc và nói: “Bây giờ mình biết chắc Đức Giê-hô-va* đã phái thiên sứ đến giải cứu mình khỏi tay Hê-rốt và mọi điều dân Do Thái mong xảy ra với mình”.+ 12  Sau khi nhận ra điều đó, Phi-e-rơ đi đến nhà Ma-ri, mẹ của Giăng còn gọi là Mác.+ Có nhiều người đang nhóm lại và cầu nguyện ở đó. 13  Khi ông gõ cửa cổng, người tớ gái tên Rô-đa đi ra để xem là ai. 14  Nhận ra tiếng của Phi-e-rơ, cô mừng quá nên quên cả mở cổng mà chạy vào báo tin rằng Phi-e-rơ đang đứng ngoài cổng. 15  Họ nói: “Cô mất trí rồi”. Nhưng cô cứ quả quyết đó là sự thật, nên họ bảo: “Đó là thiên sứ của anh ấy”. 16  Còn Phi-e-rơ thì cứ đứng đó gõ cửa. Khi họ mở cửa thì thấy ông và vô cùng kinh ngạc. 17  Nhưng ông đưa tay ra hiệu cho họ im lặng và kể rõ cách Đức Giê-hô-va* đem ông ra khỏi tù, rồi ông nói: “Hãy báo những điều ấy cho Gia-cơ+ và các anh em”. Sau đó, ông lên đường đi đến một nơi khác. 18  Đến sáng, quân lính nhốn nháo không biết chuyện gì xảy ra với Phi-e-rơ. 19  Hê-rốt truyền lệnh truy tìm ông nhưng không tìm được. Vua bèn tra hỏi những người canh giữ và ra lệnh mang họ đi trừng phạt.+ Rồi Hê-rốt từ Giu-đê đi xuống Sê-sa-rê và ở đó một thời gian. 20  Bấy giờ, Hê-rốt đang rất giận dân Ty-rơ và Si-đôn. Thế nên, họ đồng lòng đến gặp vua, và sau khi thuyết phục được Ba-la-tơ, quan cai quản hoàng cung thì họ xin cầu hòa, vì nước họ được xứ của vua cung cấp lương thực. 21  Đến ngày đã định, Hê-rốt mặc vương bào, ngồi trên bục xét xử và bắt đầu phán truyền trước dân chúng. 22  Dân chúng đang nhóm lại tại đó bèn hô lên: “Tiếng của thần, chứ không phải tiếng người!”. 23  Ngay lúc ấy, thiên sứ của Đức Giê-hô-va* hành hại vua vì vua không dành sự vinh hiển cho ngài, và vua bị giun sán đục mà chết. 24  Lời Đức Giê-hô-va* ngày càng lan rộng và có thêm nhiều người tin theo.+ 25  Về phần Ba-na-ba+ và Sau-lơ, sau khi hoàn tất công việc cứu trợ ở Giê-ru-sa-lem,+ họ trở lại An-ti-ốt và dẫn theo Giăng,+ còn gọi là Mác.

Chú thích

Tiếng Hy Lạp không cho biết rõ là anh hay em.
Hay “đưa ông ra xét xử”.