Công vụ các sứ đồ 11:1-30

  • Phi-e-rơ báo cáo với các sứ đồ (1-18)

  • Ba-na-ba và Sau-lơ tại An-ti-ốt thuộc xứ Sy-ri (19-26)

    • Lần đầu tiên các môn đồ được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô (26)

  • A-ga-bô báo trước về nạn đói (27-30)

11  Bấy giờ các sứ đồ và anh em ở Giu-đê nghe tin dân ngoại cũng đã chấp nhận lời Đức Chúa Trời.  Khi Phi-e-rơ lên Giê-ru-sa-lem, những người ủng hộ phép cắt bì+ chỉ trích* ông rằng:  “Anh đã vào nhà của những người không cắt bì và ăn với họ”.  Phi-e-rơ bèn giải thích cặn kẽ sự việc cho họ:  “Tôi đang cầu nguyện ở thành Gióp-ba thì nhận được khải tượng, thấy từ trời có vật gì như tấm vải lớn được túm ở bốn góc và hạ xuống, rồi nó đến ngay chỗ tôi.+  Nhìn kỹ vào đó, tôi thấy các loài vật bốn chân trên mặt đất, dã thú, loài bò sát* và chim trên trời.  Tôi cũng nghe có tiếng phán với tôi: ‘Phi-e-rơ, hãy đứng dậy làm thịt và ăn đi!’.  Nhưng tôi đáp: ‘Thưa Chúa, không được đâu, vì chưa hề có vật gì ô uế hoặc không tinh sạch vào miệng tôi’.  Tiếng từ trời lại phán lần thứ hai: ‘Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, anh đừng gọi là ô uế nữa’. 10  Tiếng đó phát ra lần thứ ba thì mọi vật được kéo lại lên trời. 11  Cũng ngay lúc ấy, có ba người đứng trước căn nhà chúng tôi đang ở, họ được sai từ Sê-sa-rê đến gặp tôi.+ 12  Rồi thần khí bảo tôi đi với họ, đừng nghi ngại gì. Sáu anh này cũng đi với tôi, và chúng tôi vào nhà ông ấy. 13  Ông ta kể cho chúng tôi rằng đã thấy thiên sứ đứng trong nhà mình và nói: ‘Hãy sai người đến thành Gióp-ba để mời một người tên Si-môn, còn gọi là Phi-e-rơ.+ 14  Người sẽ nói cho anh những điều mà nhờ đó anh và cả nhà anh có thể được cứu’. 15  Nhưng khi tôi bắt đầu nói thì thần khí thánh đổ trên họ, như đã đổ trên chúng ta lúc ban đầu.+ 16  Tôi bèn nhớ lại lời Chúa từng phán: ‘Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước,+ nhưng anh em sẽ được báp-têm bằng thần khí thánh’.+ 17  Vậy, nếu Đức Chúa Trời cũng ban cho họ món quà như ngài đã ban cho chúng ta, là những người tin Chúa Giê-su Ki-tô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản* Đức Chúa Trời?”.+ 18  Khi nghe những lời đó, họ không phản đối nữa* và tôn vinh Đức Chúa Trời mà rằng: “Vậy là Đức Chúa Trời cũng ban cho dân ngoại cơ hội ăn năn hầu nhận được sự sống”.+ 19  Bấy giờ, những người bị tản mác+ vì sự bắt bớ xảy ra sau cái chết của Ê-tiên đã đến tận Phê-ni-xi, đảo Síp và thành An-ti-ốt, nhưng họ chỉ giảng cho người Do Thái.+ 20  Tuy nhiên, trong số họ có một số người quê ở đảo Síp và Sy-ren đến An-ti-ốt và bắt đầu giảng cho những người nói tiếng Hy Lạp, công bố tin mừng về Chúa Giê-su. 21  Hơn nữa, tay của Đức Giê-hô-va* ở cùng họ, nên có rất nhiều người tin và hướng theo Chúa.+ 22  Hội thánh ở Giê-ru-sa-lem nghe tin ấy bèn phái Ba-na-ba+ đến tận An-ti-ốt. 23  Khi tới nơi và thấy lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời, ông rất vui và khích lệ mọi người quyết tâm luôn theo Chúa,+ 24  vì ông là người tốt, tràn đầy thần khí thánh và đức tin. Cũng có thêm khá nhiều người tin Chúa.+ 25  Thế là Ba-na-ba đến Tạt-sơ tìm kiếm Sau-lơ khắp nơi,+ 26  khi tìm được rồi thì dẫn về thành An-ti-ốt. Suốt một năm, họ nhóm lại với hội thánh và dạy dỗ rất nhiều người. Chính tại thành An-ti-ốt này mà lần đầu tiên các môn đồ được gọi là tín đồ đạo Đấng Ki-tô, theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.+ 27  Trong thời gian đó, có các nhà tiên tri+ từ Giê-ru-sa-lem xuống An-ti-ốt. 28  Một người trong số họ tên là A-ga-bô+ đứng lên, và nhờ thần khí, ông báo trước rằng sắp có một nạn đói lớn trên khắp đất;+ nạn đói này quả đã xảy ra vào thời hoàng đế Cơ-lo-đi-ô. 29  Vì thế, các môn đồ quyết định gửi quà cứu trợ+ cho anh em ở xứ Giu-đê, mỗi người tùy theo khả năng của mình,+ 30  và họ đã làm thế. Họ chuyển đến cho các trưởng lão ở đó qua tay Ba-na-ba và Sau-lơ.+

Chú thích

Hay “gây sự với”.
Hay “loài vật bò trên đất”.
Hay “cản đường”.
Ds: “họ im lặng”.