Công vụ các sứ đồ 10:1-48

  • Khải tượng của Cọt-nây (1-8)

  • Khải tượng của Phi-e-rơ về loài vật đã được làm cho sạch (9-16)

  • Phi-e-rơ đến thăm Cọt-nây (17-33)

  • Phi-e-rơ công bố tin mừng cho dân ngoại (34-43)

    • “Đức Chúa Trời không hề thiên vị” (34, 35)

  • Dân ngoại nhận thần khí thánh và chịu phép báp-têm (44-48)

10  Ở thành Sê-sa-rê có một người tên Cọt-nây, sĩ quan* thuộc đơn vị Ý,*  là một người sùng đạo. Ông và cả nhà đều kính sợ Đức Chúa Trời. Ông hay bố thí cho người nghèo và thường xuyên cầu nguyện tha thiết với Đức Chúa Trời.  Khoảng 3 giờ chiều,*+ ông thấy rõ ràng thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trong một khải tượng và gọi ông: “Hỡi Cọt-nây!”.  Ông sợ hãi nhìn thiên sứ chăm chăm và hỏi: “Có việc chi, thưa Chúa?”. Thiên sứ đáp: “Các lời cầu nguyện cùng việc bố thí của anh đã thấu đến Đức Chúa Trời+ và được ngài ghi nhớ.  Vậy bây giờ hãy sai người đến thành Gióp-ba để mời một người tên Si-môn, còn gọi là Phi-e-rơ.  Ông ấy đang là khách trong nhà một thợ thuộc da cũng tên là Si-môn, ở gần biển”.  Nói xong thì thiên sứ đi, ông liền gọi hai tôi tớ và một người lính sùng đạo trong số những người hầu cận của mình,  kể lại cho họ mọi điều rồi sai họ đến thành Gióp-ba.  Hôm sau, trong khi họ đang đi và gần đến thành, Phi-e-rơ lên sân thượng cầu nguyện. Lúc ấy khoảng 12 giờ trưa,* 10  ông cảm thấy rất đói và muốn ăn. Trong lúc người ta chuẩn bị bữa ăn, Phi-e-rơ nhận được khải tượng.+ 11  Ông thấy trời mở ra, rồi có vật gì như tấm vải rất lớn được túm ở bốn góc và hạ xuống đất. 12  Trong đó có đủ các loài vật bốn chân, loài bò sát trên đất* và chim trên trời. 13  Rồi có tiếng bảo ông: “Phi-e-rơ, hãy đứng dậy làm thịt và ăn đi!”. 14  Nhưng Phi-e-rơ đáp: “Thưa Chúa, không được đâu. Tôi chưa hề ăn vật gì ô uế và không tinh sạch”.+ 15  Tiếng ấy lại phán với ông lần thứ hai: “Những gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, anh đừng gọi là ô uế nữa”. 16  Tiếng nói đó phát ra lần thứ ba, vật ấy liền được cất lên trời. 17  Khi Phi-e-rơ còn đang bối rối về ý nghĩa của khải tượng đó thì ngay lúc ấy, những người được Cọt-nây sai đi đã hỏi ra nhà của Si-môn và đang đứng trước cổng.+ 18  Họ gọi và hỏi xem có Si-môn Phi-e-rơ ở đó không. 19  Khi Phi-e-rơ vẫn còn ngẫm nghĩ về khải tượng ấy thì thần khí+ phán: “Kìa! Có ba người đang tìm ngươi. 20  Vậy hãy đứng dậy và xuống đi với họ, đừng nghi ngại gì cả, vì ta đã sai họ đến”. 21  Phi-e-rơ bèn xuống gặp họ và nói: “Tôi là người các anh đang tìm. Các anh đến đây có việc gì?”. 22  Họ trả lời: “Ngài Cọt-nây+ là một sĩ quan và là người công chính, kính sợ Đức Chúa Trời và được cả dân Do Thái làm chứng tốt. Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ thánh bảo người mời ông đến nhà và nghe điều ông nói”. 23  Phi-e-rơ mời họ vào nhà và cho họ nghỉ lại ở đó. Hôm sau, Phi-e-rơ dậy và cùng đi với họ, cũng có vài anh em ở Gióp-ba cùng đi với ông. 24  Hôm sau nữa, ông đến thành Sê-sa-rê. Đương nhiên, Cọt-nây đang chờ họ, ông đã gọi họ hàng cùng bạn bè thân thiết đến. 25  Khi Phi-e-rơ bước vào, Cọt-nây gặp ông thì sấp mình nơi chân ông mà lạy. 26  Nhưng Phi-e-rơ đỡ Cọt-nây lên và nói: “Hãy đứng dậy. Tôi cũng chỉ là con người”.+ 27  Phi-e-rơ vừa nói chuyện vừa đi với ông vào trong và thấy có nhiều người nhóm lại tại đó. 28  Phi-e-rơ nói với họ: “Quý vị biết rõ người Do Thái không được phép giao thiệp hay tiếp xúc với người thuộc dân tộc khác,+ nhưng Đức Chúa Trời đã cho tôi thấy rằng tôi không được gọi người nào là ô uế hay chẳng tinh sạch.+ 29  Vì thế, tôi không hề phản đối khi được mời đến đây. Vậy, xin hỏi tại sao quý vị mời tôi đến”. 30  Cọt-nây bèn trả lời: “Cách đây bốn ngày, cũng độ giờ này, khoảng 3 giờ chiều,* tôi đang cầu nguyện trong nhà, bỗng có một người mặc áo sáng rực đứng trước mặt tôi 31  và nói: ‘Anh Cọt-nây, lời cầu nguyện của anh đã được Đức Chúa Trời nghe, việc bố thí của anh đã được ngài ghi nhớ. 32  Vậy, hãy sai người đến thành Gióp-ba để mời một người tên Si-môn, còn gọi là Phi-e-rơ. Ông ấy là khách trong nhà một thợ thuộc da cũng tên là Si-môn, ở gần biển’.+ 33  Rồi tôi liền sai người đi mời anh và thật tốt là anh đã đến. Bây giờ, chúng tôi đều ở trước mặt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều Đức Giê-hô-va* truyền cho anh nói”. 34  Lúc ấy, Phi-e-rơ bắt đầu giảng: “Nay tôi thật sự hiểu rằng Đức Chúa Trời không hề thiên vị,+ 35  nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận.+ 36  Ngài gửi cho con cháu Y-sơ-ra-ên thông điệp để công bố cho họ tin mừng về sự bình an+ qua Chúa Giê-su Ki-tô, đấng ấy là Chúa của mọi người.+ 37  Quý vị đã biết chuyện được nói đến trong khắp xứ Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê,+ sau khi Giăng giảng về phép báp-têm. 38  Đó là chuyện về Chúa Giê-su người Na-xa-rét, ngài được Đức Chúa Trời xức dầu bằng thần khí thánh+ và ban quyền năng, rồi ngài đi khắp xứ làm việc tốt và chữa lành tất cả những người bị Ác Quỷ áp bức,+ vì Đức Chúa Trời ở với ngài.+ 39  Chúng tôi là những người làm chứng về mọi việc ngài làm trong xứ của dân Do Thái và trong Giê-ru-sa-lem, nhưng họ đã giết ngài bằng cách treo ngài lên cây cột.* 40  Đức Chúa Trời làm ngài sống lại vào ngày thứ ba+ và cho ngài hiện ra, 41  không phải với mọi người, mà với những nhân chứng được Đức Chúa Trời chỉ định trước, tức là với chúng tôi, những người đã ăn uống cùng ngài sau khi ngài sống lại.+ 42  Ngài cũng truyền bảo chúng tôi rao giảng cho người ta và làm chứng cặn kẽ+ rằng ngài là đấng được Đức Chúa Trời chỉ định để phán xét người sống và người chết.+ 43  Tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng về ngài+ rằng ai đặt đức tin nơi ngài sẽ được tha thứ tội lỗi nhờ danh ngài”.+ 44  Phi-e-rơ còn đang nói về những điều ấy thì thần khí thánh đến trên hết thảy những người nghe lời Đức Chúa Trời.+ 45  Các môn đồ* cùng đi với Phi-e-rơ, là những người đã được cắt bì, rất kinh ngạc khi thấy món quà thần khí thánh cũng được đổ trên dân ngoại. 46  Vì họ đã nghe những người đó nói các thứ tiếng nước ngoài và ca tụng Đức Chúa Trời.+ Bấy giờ, Phi-e-rơ nói: 47  “Những người này đã nhận thần khí thánh giống như chúng ta, vậy ai có thể ngăn cản họ chịu phép báp-têm bằng nước?”.+ 48  Rồi ông bảo họ hãy chịu phép báp-têm nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô.+ Sau đó họ mời ông ở lại ít lâu.

Chú thích

Người chỉ huy 100 lính.
Là đơn vị quân đội của La Mã có 600 lính.
Ds: “giờ thứ chín”, tính từ lúc mặt trời mọc.
Ds: “giờ thứ sáu”, tính từ lúc mặt trời mọc.
Hay “loài vật bò trên đất”.
Ds: “vào giờ thứ chín”, tính từ lúc mặt trời mọc.
Hay “cây”.
Hay “Những người trung tín”.