Thư gửi tín đồ ở Cô-lô-se 3:1-25

  • Nhân cách cũ và nhân cách mới (1-17)

    • Hãy làm chết các bộ phận của thân thể (5)

    • Tình yêu thương, mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn (14)

  • Lời khuyên cho gia đình đạo Đấng Ki-tô (18-25)

3  Tuy nhiên, nếu anh em đã được làm cho sống cùng với Đấng Ki-tô,+ hãy tiếp tục tìm kiếm những điều ở trên cao, nơi Đấng Ki-tô ngồi bên tay hữu Đức Chúa Trời.+  Hãy chú tâm đến những điều ở trên cao,+ chẳng phải những điều dưới đất.+  Vì anh em đã chết, và sự sống của anh em được giấu kín với Đấng Ki-tô theo ý Đức Chúa Trời.  Khi Đấng Ki-tô, sự sống của chúng ta,+ được tỏ lộ thì anh em cũng sẽ được tỏ lộ cùng ngài trong sự vinh hiển.+  Vậy, hãy làm chết các bộ phận của thân thể+ trần tục sinh ra những thứ như gian dâm,* ô uế, đam mê tình dục buông thả,+ ước muốn tai hại và tham lam, tức là thờ thần tượng.  Bởi những điều đó mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đến.  Trong lối sống trước kia,* anh em cũng từng ăn ở* như thế.+  Nhưng nay anh em phải lột bỏ hết những điều như thịnh nộ, giận dữ, xấu xa,+ lăng mạ+ và lời tục tĩu+ ra từ miệng mình.  Đừng nói dối nhau.+ Hãy lột bỏ nhân cách*+ cùng các việc làm của nó, 10  và mặc lấy nhân cách mới,+ là nhân cách đang được đổi mới nhờ sự hiểu biết chính xác, theo hình ảnh của đấng tạo ra nó.+ 11  Trong đó không còn phân biệt người Hy Lạp hay người Do Thái, cắt bì hay không cắt bì, người ngoại quốc, người Sy-the,* nô lệ hay người tự do; nhưng Đấng Ki-tô là mọi sự và trong tất cả.+ 12  Vậy nên, là người được Đức Chúa Trời chọn,+ là người thánh và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy lòng trắc ẩn dịu dàng,+ sự nhân từ, khiêm nhường,*+ mềm mại+ và kiên nhẫn.+ 13  Hãy tiếp tục chịu đựng nhau và rộng lòng tha thứ nhau+ cho dù có lý do để phàn nàn về người khác.+ Đức Giê-hô-va* đã rộng lòng tha thứ anh em thể nào, anh em cũng phải làm như vậy.+ 14  Nhưng bên cạnh những điều ấy, hãy mặc lấy tình yêu thương,+ vì đó là mối liên kết giúp hợp nhất trọn vẹn.+ 15  Cũng hãy để sự bình an của Đấng Ki-tô ngự trị trong* lòng anh em,+ vì anh em đã được gọi đến sự bình an ấy để hợp thành một thân thể. Hãy tỏ lòng biết ơn. 16  Hãy để lời của Đấng Ki-tô ngự trong anh em một cách dồi dào cùng với tất cả sự khôn ngoan. Hãy tiếp tục dạy dỗ, khích lệ* nhau bằng những bài thơ thánh,+ lời chúc tụng Đức Chúa Trời và những bài thánh ca được hát với lòng biết ơn;* hãy hát cho Đức Giê-hô-va* với cả tấm lòng.+ 17  Dù anh em nói hoặc làm bất cứ điều gì thì hãy làm nhân danh Chúa Giê-su và qua ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha.+ 18  Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình,+ vì điều đó thích hợp với môn đồ của Chúa. 19  Hỡi người làm chồng, hãy luôn yêu vợ+ và đừng giận dữ* với nàng.+ 20  Hỡi người làm con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự,+ vì điều đó đẹp lòng Chúa. 21  Hỡi người làm cha, đừng làm cho con cái bực tức,*+ hầu chúng không bị ngã lòng.* 22  Hỡi các nô lệ, trong mọi sự hãy vâng lời chủ của mình ở trên đất,+ không chỉ trước mặt họ* để làm vui lòng con người, nhưng với sự chân thành và lòng kính sợ Đức Giê-hô-va.* 23  Hễ làm việc gì thì hãy làm hết mình, như làm cho Đức Giê-hô-va*+ chứ không phải cho con người, 24  vì anh em biết mình sẽ được Đức Giê-hô-va* ban phần thừa kế làm phần thưởng.+ Hãy làm tôi cho Chủ là Đấng Ki-tô. 25  Người làm điều sai trái chắc chắn sẽ phải trả giá cho hành vi đó,+ không có sự thiên vị nào cả.+

Chú thích

Hay “Khi sống theo cách đó”.
Hay “từng bước đi”.
Ds: “con người”.
“Người Sy-the” nói đến người không văn minh.
Hay “tinh thần xem mình là thấp hèn”.
Hay “chi phối”.
Hay “khuyên nhủ”.
Hay “với sự nhã nhặn”.
Hay “đừng đối xử khắc nghiệt”.
Hay “đừng chọc giận con cái”.
Hay “không bị chán nản”.
Ds: “không phải với việc làm chiếu lệ”.