Thư gửi tín đồ ở Cô-lô-se 2:1-23

  • Sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, là Đấng Ki-tô (1-5)

  • Coi chừng những kẻ lừa gạt (6-15)

  • Hình thật là Đấng Ki-tô (16-23)

2  Tôi muốn anh em biết tôi phải tranh đấu nhiều như thế nào vì lợi ích của anh em và anh em ở Lao-đi-xê+ cùng hết thảy những anh em chưa hề gặp mặt tôi.  Ấy là để lòng họ được an ủi,+ để họ được gắn kết hài hòa với nhau trong tình yêu thương+ và được giàu có nhờ hoàn toàn tin chắc nơi những điều mình hiểu, hầu đạt được sự hiểu biết chính xác về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, đó là Đấng Ki-tô.+  Cả kho tàng của sự khôn ngoan và sự hiểu biết đều được giấu kín trong ngài.+  Tôi nói thế để không ai có thể lừa gạt anh em bằng những lập luận có sức thuyết phục.  Về thể xác thì tôi vắng mặt nhưng về tinh thần thì tôi vẫn ở cùng anh em. Tôi vui mừng thấy trong vòng anh em có sự trật tự+ và đức tin vững vàng nơi Đấng Ki-tô.+  Vậy, anh em đã chấp nhận Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta, thể nào thì hãy tiếp tục bước đi trong sự hợp nhất với ngài thể ấy;  hãy tiếp tục đâm rễ, xây chính mình trên ngài+ và vững vàng trong đức tin,+ như anh em đã được dạy dỗ; hãy tràn đầy sự tạ ơn.+  Hãy coi chừng để không ai giam cầm anh em* bằng các triết lý cùng những tư tưởng gian trá và rỗng tuếch+ theo truyền thống của loài người, theo những điều sơ đẳng của thế gian chứ không theo Đấng Ki-tô;  vì trong ngài có đầy trọn các đức tính của Đức Chúa Trời.+ 10  Bởi thế, anh em có đủ mọi điều nhờ ngài, đấng làm đầu mọi nhà cầm quyền và bậc chấp chính.+ 11  Qua mối quan hệ với ngài, anh em cũng được cắt bì bằng phép cắt bì không phải do tay người ta thực hiện mà do lột bỏ thân xác tội lỗi,+ là phép cắt bì thuộc về Đấng Ki-tô.+ 12  Vì anh em đã được chôn với ngài trong phép báp-têm của ngài,+ và nhờ mối quan hệ với ngài mà anh em được sống lại cùng với ngài+ qua đức tin nơi công việc phi thường của Đức Chúa Trời, đấng làm ngài sống lại.+ 13  Hơn nữa, tuy anh em đã chết vì sự vi phạm của mình, trong tình trạng chưa cắt bì, nhưng Đức Chúa Trời làm cho anh em sống cùng với Đấng Ki-tô.+ Đức Chúa Trời nhân từ tha thứ mọi sự vi phạm của chúng ta,+ 14  xóa bỏ Luật pháp+ bao gồm các mệnh lệnh+ và là luật đối nghịch với chúng ta.+ Ngài đã loại bỏ nó bằng cách đóng đinh nó trên cây khổ hình.*+ 15  Qua cây khổ hình,* ngài đã lột trần những kẻ cầm quyền chấp chính, giải họ đi trước công chúng như những kẻ bại trận+ trong cuộc diễu hành chiến thắng. 16  Vậy, đừng để ai xét đoán anh em về những gì anh em ăn, uống,+ về việc giữ kỳ lễ, ngày trăng mới+ hay ngày Sa-bát.+ 17  Chúng là bóng của những điều sẽ đến,+ còn hình thật là Đấng Ki-tô.+ 18  Đừng để kẻ nào làm anh em mất đi giải thưởng,+ những kẻ như thế thích sự khiêm nhường giả tạo và hình thức thờ phượng các thiên sứ,* khăng khăng ủng hộ* những điều mình thấy. Thật ra, họ lên mặt kiêu ngạo một cách vô cớ vì có lối suy nghĩ theo xác thịt. 19  Họ không gắn chặt với đầu,+ là đấng mà qua đó cả thân thể được nuôi dưỡng, được gắn kết hài hòa với nhau bởi các khớp cùng dây chằng, và được làm cho lớn lên. Sự phát triển ấy đến từ Đức Chúa Trời.+ 20  Nếu đã chết cùng với Đấng Ki-tô về những điều sơ đẳng của thế gian,+ sao anh em lại sống như vẫn còn thuộc về thế gian bằng cách tiếp tục phục tùng các mệnh lệnh:+ 21  “Chớ cầm, chớ nếm, chớ động đến”, 22  là các mệnh lệnh nói đến những thứ mà khi dùng thì sẽ tiêu mất, theo điều răn và sự dạy dỗ của con người?+ 23  Dù những điều đó có vẻ khôn ngoan trong lối thờ phượng theo ý riêng, trong sự khiêm nhường giả tạo và việc hành xác,+ nhưng chúng chẳng có giá trị gì trong việc cưỡng lại ham muốn của xác thịt.

Chú thích

Hay “không ai tha anh em đi như tha mồi”.
Cũng có thể là “Qua Đấng Ki-tô”.
Hay “hình thức thờ phượng của các thiên sứ”.
Ds: “bước vào”, là cụm từ được trích từ những câu dùng trong nghi lễ huyền bí (nhập môn) của ngoại giáo.