A-mốt 5:1-27

  • Y-sơ-ra-ên như trinh nữ đã ngã gục (1-3)

  • Tìm kiếm Đức Chúa Trời thì được sống (4-17)

    • Ghét điều xấu và yêu điều lành (15)

  • Ngày của Đức Giê-hô-va, ngày tối tăm (18-27)

    • Vật tế lễ của Y-sơ-ra-ên bị từ chối (22)

5  “Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe bài bi ca ta đang nói nghịch cùng các ngươi:   ‘Trinh nữ Y-sơ-ra-ên đã ngã gục;Nó không thể đứng dậy nữa. Nó bị bỏ rơi ngay trên đất mình;Chẳng có ai đỡ nó dậy’.  Vì Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thành nào ra quân một ngàn sẽ còn lại một trăm,Thành nào ra quân một trăm sẽ còn lại mười. Ấy là điều sẽ xảy đến cho nhà Y-sơ-ra-ên’.+  Đức Giê-hô-va phán với nhà Y-sơ-ra-ên rằng: ‘Hãy tìm kiếm ta thì được sống.+   Đừng tìm kiếm Bê-tên,+Đừng đến Ghinh-ganh+ hay tới Bê-e-sê-ba.+ Vì Ghinh-ganh chắc chắn sẽ bị lưu đày,+Còn Bê-tên sẽ hư mất.*   Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì được sống,+Để ngài không như một ngọn lửa ập đến nhà Giô-sép,Thiêu rụi Bê-tên, không ai có thể dập tắt.   Các ngươi biến công lý thành ngải đắng*Và ném sự công chính xuống đất.+   Đấng tạo ra chòm sao Ki-ma* và Kê-sin,*+Đấng đã biến bóng tối dày đặc thành buổi sáng,Đấng đã làm ban ngày tối như đêm,+Đấng đã gọi nước của biển lênĐể trút chúng xuống mặt đất,+Danh ngài là Giê-hô-va.   Ngài sẽ khiến sự hủy diệt ập đến kẻ mạnh,Giáng sự hủy phá trên các thành lũy. 10  Chúng ghét những người cho lời khiển trách tại cổng thành,Chúng căm thù những ai nói chân thật.+ 11  Vì các ngươi đòi người nghèo đóng thuế nông,*Lấy ngũ cốc của họ như vật cống nạp,+Nên các ngươi sẽ không tiếp tục sống trong các nhà bằng đá đẽo mà mình đã xây,+Cũng không uống rượu từ những vườn nho tươi tốt mình đã trồng.+ 12  Vì ta biết các ngươi nổi loạn* bao nhiêu lầnVà tội lỗi các ngươi lớn dường nào,Các ngươi áp bức người công chính,Nhận của hối lộ*Và từ chối quyền lợi của người nghèo nơi cổng thành.+ 13  Nên người sáng suốt sẽ nín lặng vào lúc ấy,Vì đó sẽ là thời thảm họa.+ 14  Hãy tìm điều lành, đừng tìm điều dữ,+Để các ngươi được sống.+ Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng các ngươi,Như các ngươi đã nói.+ 15  Hãy ghét điều dữ và yêu điều lành,+Hãy để công lý thắng thế nơi cổng thành.+ Biết đâu Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quânSẽ ban ơn cho những người sót lại của Giô-sép’.+ 16  Vì vậy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, Đức Giê-hô-va, phán rằng: ‘Sẽ có tiếng than khóc tại mọi quảng trường,Trên mọi đường phố, người ta sẽ nói: “Than ôi, than ôi!”. Chúng sẽ gọi các nông dân đến để than vanVà gọi người khóc mướn đến để than khóc’. 17  ‘Sẽ có tiếng than khóc tại mọi vườn nho,+Vì ta sẽ đi qua giữa ngươi’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 18  ‘Khốn cho những ai mong mỏi ngày của Đức Giê-hô-va!+ Vậy thì ngày của Đức Giê-hô-va sẽ có nghĩa gì với các ngươi?+ Đó sẽ là ngày tối tăm, không ánh sáng.+ 19  Ngày đó sẽ như một người chạy khỏi sư tử mà lại gặp gấu;Khi vào nhà mình, người ấy chống tay lên tường thì bị rắn cắn. 20  Chẳng phải ngày của Đức Giê-hô-va sẽ tối tăm, không ánh sáng hay sao? Chẳng phải ngày ấy sẽ u ám, không chói chang sao? 21  Ta căm ghét, ta khinh thường các kỳ lễ của các ngươi,+Ta chẳng hài lòng về hương thơm của những kỳ nhóm họp trọng thể. 22  Dù các ngươi dâng cho ta lễ vật thiêu toàn phần và các lễ vật khác,Ta sẽ chẳng hài lòng;+Ta sẽ chẳng chấp nhận vật tế lễ hòa thuận bằng thú vật béo mập.+ 23  Hãy cất khỏi ta các bài hát om sòm của các ngươi;Đừng để ta nghe giai điệu của những nhạc cụ có dây.+ 24  Hãy để công lý chảy như nước+Và sự công chính như dòng suối không hề cạn. 25  Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, trong bốn mươi năm nơi hoang mạc,Các ngươi có dâng cho ta vật tế lễ và lễ vật không?+ 26  Giờ các ngươi sẽ phải mang theo vua mình là Si-cút, mang theo Ki-un,*Những hình tượng, ngôi sao của thần các ngươi, là thần mà các ngươi đã làm cho mình, 27  Và ta sẽ đày các ngươi đến nơi xa hơn Đa-mách’.+ Đấng có danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán vậy”.+

Chú thích

Cũng có thể là “trở thành điều thần bí”.
Hay “sự cay đắng”.
Có thể là cụm sao Tua Rua nằm trong chòm Kim Ngưu.
Có thể là chòm sao Thợ Săn.
Hay “thuế đất”.
Hay “phạm tội”.
Hay “tiền bịt miệng”.
Có lẽ hai thần này nói đến sao Thổ, là ngôi sao được thờ như vị thần.