A-mốt 4:1-13

  • Thông điệp nghịch lại bò cái Ba-san (1-3)

  • Đức Giê-hô-va miệt thị sự thờ phượng sai lầm của Y-sơ-ra-ên (4, 5)

  • Y-sơ-ra-ên không chịu nhận sự sửa phạt (6-13)

    • “Hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời mình” (12)

    • ‘Đức Chúa Trời cho con người biết ý tưởng mình’ (13)

4  “Hãy nghe đây, hỡi những bò cái Ba-sanĐang ở trên núi của Sa-ma-ri,+Hỡi những đàn bà đang lừa gạt người thấp hèn+ và chà đạp người nghèo khổ,Các ngươi nói với chồng* rằng: ‘Đem thứ gì cho bọn ta uống!’.   Chúa Tối Thượng Giê-hô-va đã chỉ sự thánh khiết của ngài mà thề: ‘“Này! Sắp đến những ngày ngài dùng móc của hàng thịt mà treo các ngươi lên,Dùng lưỡi câu cá mà treo những kẻ còn lại.   Các ngươi sẽ ra ngoài qua lỗ thủng trên tường, ai nấy đi thẳng đường mình;Các ngươi sẽ bị đuổi đến Ha-môn”. Đức Giê-hô-va phán vậy’.   ‘Hãy đến Bê-tên và phạm tội,*+Đến Ghinh-ganh và phạm tội nhiều hơn!+ Hãy mang vật tế lễ+ vào buổi sáng,Mang thuế một phần mười+ vào ngày thứ ba.   Hãy thiêu bánh có men làm vật tế lễ tạ ơn;+Hãy lớn tiếng công bố lễ vật tự nguyện! Vì đó là điều các ngươi thích làm, hỡi dân Y-sơ-ra-ên’. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy.   ‘Về phần ta, ta đã khiến răng các ngươi sạch thức ăn* trong mọi thànhVà khiến các ngươi bị thiếu bánh trong mọi nhà;+Nhưng các ngươi không trở về cùng ta’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy.   ‘Ta cũng không cho mưa rơi trên các ngươi ba tháng trước mùa gặt;+Ta cho thành này có mưa nhưng không cho thành khác. Mảnh đất này có mưaNhưng mảnh đất khác bị khô cằn vì không mưa.   Dân của hai, ba thành lảo đảo đến một thành để uống nước+Và chúng chẳng đã khát;Nhưng các ngươi không trở về cùng ta’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy.   ‘Ta đã đánh các ngươi bằng gió nóng và nấm mốc.+ Các ngươi trồng nhiều vườn và vườn nho,Nhưng châu chấu đã ăn nuốt cây vả và cây ô-liu của các ngươi;+Thế mà các ngươi vẫn không trở về cùng ta’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. 10  ‘Ta đã giáng trên các ngươi dịch bệnh như ở Ai Cập.+ Ta dùng gươm giết các thanh niên+ và bắt ngựa của các ngươi.+ Ta khiến mùi hôi của trại các ngươi xộc vào mũi các ngươi;+Nhưng các ngươi không trở về cùng ta’. Đức Giê-hô-va phán vậy. 11  ‘Ta khiến các ngươi sụp đổ,Như Đức Chúa Trời đã làm Sô-đôm và Gô-mô-rơ sụp đổ.+ Các ngươi giống như khúc cây được lấy ra khỏi lửa;Nhưng các ngươi không trở về cùng ta’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. 12  Thế nên, hỡi Y-sơ-ra-ên, đó là điều ta sẽ làm với ngươi. Vì ta sẽ làm điều đó với ngươiNên hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời mình. 13  Kìa! Ngài là đấng dựng nên núi+ và tạo ra gió;+Ngài cho con người biết ý tưởng mình,Ngài khiến bình minh trở nên tối tăm+Và bước đi trên các nơi cao của trái đất;+Danh ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân”.

Chú thích

Hay “chủ”.
Hay “phản nghịch”.
Hay “đã không cho các ngươi thức ăn”.