A-mốt 3:1-15

  • Loan báo sự phán xét của Đức Chúa Trời (1-8)

    • Đức Chúa Trời tiết lộ điều kín nhiệm của ngài (7)

  • Thông điệp nghịch lại Sa-ma-ri (9-15)

3  “Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán liên quan đến các ngươi, liên quan đến toàn bộ dân tộc mà ta đã đưa ra khỏi xứ Ai Cập:   ‘Trong mọi dân trên đất, ta chỉ biết các ngươi.+ Vì vậy, ta sẽ bắt các ngươi chịu trách nhiệm về mọi lỗi lầm của các ngươi.+   Nếu hai người không hẹn thì làm sao đi chung được?   Nếu chẳng có mồi thì sư tử có rống trong rừng không? Nếu chẳng bắt được gì thì sư tử tơ có gầm gừ trong hang không?   Nếu không có bẫy* thì chim có sập bẫy trên đất không? Nếu chẳng bắt được gì thì bẫy có bật lên khỏi đất không?   Nếu tù và được thổi trong thành thì dân chúng chẳng run sợ sao? Nếu tai họa xảy đến trong thành thì chẳng phải Đức Giê-hô-va đã ra tay sao?   Vì Chúa Tối Thượng Giê-hô-va chẳng làm một việc gìMà không tiết lộ điều kín nhiệm của ngài cho các tôi tớ là nhà tiên tri.+   Sư tử đã gầm rống+ thì ai mà chẳng sợ? Chúa Tối Thượng Giê-hô-va đã phán thì ai mà không nói tiên tri?’.+   ‘Hãy loan báo trên các tháp kiên cố của Ách-đốtVà các tháp kiên cố của Ai CậpRằng: “Hãy tập hợp để chống lại các núi của Sa-ma-ri;+Hãy xem sự náo động giữa nóVà cảnh lừa gạt xảy ra tại đó.+ 10  Vì chúng không biết cách làm điều ngay thẳng,Ấy là những kẻ tích trữ bạo lực và sự hủy diệt trong các tháp kiên cố của mình”. Đức Giê-hô-va phán vậy’. 11  Nên Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Một kẻ thù sẽ bao vây xứ,+Hắn sẽ tước lấy sức mạnh ngươi,Các tháp kiên cố của ngươi sẽ bị cướp phá’.+ 12  Đức Giê-hô-va phán: ‘Người chăn giật hai chân hay một miếng tai ra khỏi miệng sư tử thể nào,Dân Y-sơ-ra-ên cũng sẽ bị giật đi thể ấy,Đó là những kẻ đang ngồi tại Sa-ma-ri, trên giường lộng lẫy và tràng kỷ thượng hạng’.*+ 13  Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, phán rằng: ‘Hãy nghe và cảnh báo* nhà Gia-cốp. 14  Vì trong ngày ta bắt Y-sơ-ra-ên chịu trách nhiệm về những cuộc nổi loạn* của nó,+Ta cũng sẽ bắt các bàn thờ Bê-tên chịu trách nhiệm;+Các sừng bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất.+ 15  Ta sẽ phá hủy nhà mùa đông và nhà mùa hè’. ‘Những nhà bằng ngà sẽ tiêu tan,+Những nhà to lớn* sẽ sụp đổ’.+ Đức Giê-hô-va phán vậy”.

Chú thích

Cũng có thể là “Nếu không có mồi trong bẫy”.
Hay “tràng kỷ của Đa-mách”.
Hay “làm chứng nghịch lại”.
Hay “tội”.
Cũng có thể là “Nhiều nhà”.