Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ ba của Giăng

Chương

1

Sơ lược nội dung

  • Lời chào và lời cầu nguyện (1-4)

  • Lời khen Gai-út (5-8)

  • Đi-ô-trép tham vọng (9, 10)

  • Đê-mê-tri-ơ được mọi người làm chứng tốt (11, 12)

  • Kế hoạch viếng thăm và lời chào (13, 14)