Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ hai gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca

Chương

1 2 3

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1, 2)

  • Đức tin lớn mạnh của người Tê-sa-lô-ni-ca (3-5)

  • Báo thù kẻ không vâng lời (6-10)

  • Lời cầu nguyện cho hội thánh (11, 12)

 • 2

  • Kẻ vô luật pháp (1-12)

  • Lời khuyên bảo hãy đứng vững (13-17)

 • 3

  • Luôn cầu nguyện (1-5)

  • Cảnh cáo về lối sống vô kỷ luật (6-15)

  • Lời chào cuối (16-18)