Skip to content

Skip to table of contents

Sách 2 Sử ký

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Sa-lô-môn xin sự khôn ngoan (1-12)

  • Sự giàu có của Sa-lô-môn (13-17)

 • 2

  • Công tác chuẩn bị xây đền thờ (1-18)

 • 3

  • Sa-lô-môn bắt đầu xây đền thờ (1-7)

  • Gian Chí Thánh (8-14)

  • Hai trụ bằng đồng (15-17)

 • 4

  • Bàn thờ, bể và bồn (1-6)

  • Chân đèn, bàn và sân (7-11a)

  • Làm xong vật dụng của đền thờ (11b-22)

 • 5

  • Công tác chuẩn bị lễ khánh thành đền thờ (1-14)

   • Mang Hòm Giao Ước đến đền thờ (2-10)

 • 6

  • Sa-lô-môn nói với dân chúng (1-11)

  • Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn trong lễ khánh thành (12-42)

 • 7

  • Đền thờ tràn đầy vinh quang của Đức Giê-hô-va (1-3)

  • Nghi lễ khánh thành (4-10)

  • Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-lô-môn (11-22)

 • 8

  • Những công trình xây cất khác của Sa-lô-môn (1-11)

  • Sự thờ phượng tại đền thờ được tổ chức (12-16)

  • Đoàn tàu của Sa-lô-môn (17, 18)

 • 9

  • Nữ hoàng Sê-ba thăm Sa-lô-môn (1-12)

  • Sự giàu có của Sa-lô-môn (13-28)

  • Sa-lô-môn qua đời (29-31)

 • 10

  • Y-sơ-ra-ên chống Rê-hô-bô-am (1-19)

 • 11

  • Sự cai trị của Rê-hô-bô-am (1-12)

  • Người Lê-vi trung thành chuyển đến Giu-đa (13-17)

  • Gia đình Rê-hô-bô-am (18-23)

 • 12

  • Si-sắc tấn công Giê-ru-sa-lem (1-12)

  • Sự cai trị của Rê-hô-bô-am kết thúc (13-16)

 • 13

  • A-bi-gia, vua Giu-đa (1-22)

   • A-bi-gia đánh bại Giê-rô-bô-am (3-20)

 • 14

  • A-bi-gia qua đời (1)

  • A-sa, vua Giu-đa (2-8)

  • A-sa đánh bại 1.000.000 lính Ê-thi-ô-bi (9-15)

 • 15

  • Sự cải tổ của A-sa (1-19)

 • 16

  • Hiệp ước giữa A-sa và Sy-ri (1-6)

  • Ha-na-ni quở trách A-sa (7-10)

  • A-sa qua đời (11-14)

 • 17

  • Giê-hô-sa-phát, vua Giu-đa (1-6)

  • Chiến dịch dạy dỗ (7-9)

  • Sức mạnh quân sự của Giê-hô-sa-phát (10-19)

 • 18

  • Giê-hô-sa-phát liên minh với A-háp (1-11)

  • Mi-ca-gia tiên tri về sự bại trận (12-27)

  • A-háp bị giết tại Ra-mốt-ga-la-át (28-34)

 • 19

  • Giê-hu quở trách Giê-hô-sa-phát (1-3)

  • Sự cải tổ của Giê-hô-sa-phát (4-11)

 • 20

  • Các nước láng giềng đe dọa Giu-đa (1-4)

  • Giê-hô-sa-phát cầu xin sự giúp đỡ (5-13)

  • Lời đáp của Đức Giê-hô-va (14-19)

  • Giu-đa được cứu cách mầu nhiệm (20-30)

  • Sự cai trị của Giê-hô-sa-phát kết thúc (31-37)

 • 21

  • Giê-hô-ram, vua Giu-đa (1-11)

  • Thư của Ê-li-gia (12-15)

  • Kết cuộc bi thảm của Giê-hô-ram (16-20)

 • 22

  • A-cha-xia, vua Giu-đa (1-9)

  • A-tha-li chiếm ngôi (10-12)

 • 23

  • Giê-hô-gia-đa can thiệp; Giê-hô-ách được lập làm vua (1-11)

  • A-tha-li bị giết (12-15)

  • Sự cải tổ của Giê-hô-gia-đa (16-21)

 • 24

  • Sự cai trị của Giê-hô-ách (1-3)

  • Giê-hô-ách trùng tu đền thờ (4-14)

  •  Giê-hô-ách bội đạo (15-22)

  • Giê-hô-ách bị ám sát (23-27)

 • 25

  • A-ma-xia, vua Giu-đa (1-4)

  • Chiến tranh với Ê-đôm (5-13)

  • A-ma-xia thờ thần tượng (14-16)

  • Chiến tranh với Giê-hô-ách vua Y-sơ-ra-ên (17-24)

  • A-ma-xia qua đời (25-28)

 • 26

  • U-xi-a, vua Giu-đa (1-5)

  • Các chiến tích của U-xi-a (6-15)

  • U-xi-a cao ngạo bị phong cùi (16-21)

  • U-xi-a qua đời (22, 23)

 • 27

  • Giô-tham, vua Giu-đa (1-9)

 • 28

  • A-cha, vua Giu-đa (1-4)

  • Bị Sy-ri và Y-sơ-ra-ên đánh bại (5-8)

  • Ô-đết cảnh báo Y-sơ-ra-ên (9-15)

  • Giu-đa bị hạ xuống (16-19)

  • A-cha thờ thần tượng; ông qua đời (20-27)

 • 29

  • Ê-xê-chia, vua Giu-đa (1, 2)

  • Sự cải tổ của Ê-xê-chia (3-11)

  • Tẩy sạch đền thờ (12-19)

  • Tái lập việc phục vụ tại đền thờ (20-36)

 • 30

  • Ê-xê-chia cử hành Lễ Vượt Qua (1-27)

 • 31

  • Ê-xê-chia loại bỏ sự bội đạo (1)

  • Thầy tế lễ và người Lê-vi được hỗ trợ thỏa đáng (2-21)

 • 32

  • San-chê-ríp đe dọa Giê-ru-sa-lem (1-8)

  • San-chê-ríp xem thường Đức Giê-hô-va (9-19)

  • Thiên sứ giết đội quân A-si-ri (20-23)

  • Bệnh và sự cao ngạo của Ê-xê-chia (24-26)

  • Thành tựu và cái chết của Ê-xê-chia (27-33)

 • 33

  • Ma-na-se, vua Giu-đa (1-9)

  • Ma-na-se ăn năn về sự gian ác của ông (10-17)

  • Ma-na-se qua đời (18-20)

  • A-môn, vua Giu-đa (21-25)

 • 34

  • Giô-si-a, vua Giu-đa (1, 2)

  • Sự cải tổ của Giô-si-a (3-13)

  • Tìm thấy sách Luật pháp (14-21)

  • Hun-đa tiên tri về tai họa (22-28)

  • Giô-si-a đọc sách cho dân nghe (29-33)

 • 35

  • Giô-si-a sắp đặt cho một Lễ Vượt Qua lớn (1-19)

  • Giô-si-a bị Pha-ra-ôn Nê-cô giết (20-27)

 • 36

  • Giê-hô-a-cha, vua Giu-đa (1-3)

  • Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa (4-8)

  • Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa (9, 10)

  • Xê-đê-kia, vua Giu-đa (11-14)

  • Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt (15-21)

  • Si-ru ban sắc lệnh xây lại đền thờ (22, 23)