Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ hai của Giăng

Chương

1

Sơ lược nội dung

  • Lời chào (1-3)

  • Hãy tiếp tục bước theo chân lý (4-6)

  • Hãy coi chừng kẻ lừa gạt (7-11)

    • Đừng chào hỏi (10, 11)

  • Kế hoạch viếng thăm và lời chào (12, 13)