Skip to content

Skip to table of contents

Thư thứ hai gửi tín đồ ở Cô-rinh-tô

Chương

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Lời chào (1, 2)

  • Đức Chúa Trời an ủi chúng ta trong mọi hoạn nạn (3-11)

  • Kế hoạch cho hành trình của Phao-lô bị thay đổi (12-24)

 • 2

  • Phao-lô muốn mang lại niềm vui (1-4)

  • Một người phạm tội được tha thứ và nhận lại (5-11)

  • Phao-lô tại Trô-ách và Ma-xê-đô-ni-a (12, 13)

  • Thánh chức, một cuộc diễu hành chiến thắng (14-17)

   • Không buôn bán lời Đức Chúa Trời (17)

 • 3

  • Thư giới thiệu (1-3)

  • Người phục vụ giao ước mới (4-6)

  • Sự vinh hiển vượt trội của giao ước mới (7-18)

 • 4

  • Ánh sáng của tin mừng (1-6)

   • Người không tin đạo bị mù tâm trí (4)

  • Của báu trong bình bằng đất (7-18)

 • 5

  • Nhận được nơi ở trên trời (1-10)

  • Thánh chức giải hòa (11-21)

   • Tạo vật mới (17)

   • Đại sứ thay mặt Đấng Ki-tô (20)

 • 6

  • Không được lạm dụng lòng nhân từ của Đức Chúa Trời (1, 2)

  • Miêu tả thánh chức của Phao-lô (3-13)

  • Chớ mang ách không cân xứng (14-18)

 • 7

  • Tẩy sạch mình khỏi sự ô uế (1)

  • Niềm vui của Phao-lô về người Cô-rinh-tô (2-4)

  • Tít mang báo cáo tốt về (5-7)

  • Ăn năn và buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời (8-16)

 • 8

  • Quyên góp cho các tín đồ ở Giu-đê (1-15)

  • Tít sẽ được phái đến Cô-rinh-tô (16-24)

 • 9

  • Động cơ khi ban tặng (1-15)

   • Đức Chúa Trời yêu thương người vui lòng ban tặng (7)

 • 10

  • Phao-lô bênh vực thánh chức của mình (1-18)

   • Vũ khí của chúng ta không thuộc về xác thịt (4, 5)

 • 11

  • Phao-lô và những sứ đồ siêu đẳng (1-15)

  • Những gian khổ của Phao-lô khi làm sứ đồ (16-33)

 • 12

  • Các khải tượng của Phao-lô (1-7a)

  • “Cái gai xóc vào thịt” của Phao-lô (7b-10)

  • Không thua kém các sứ đồ siêu đẳng (11-13)

  • Lòng quan tâm của Phao-lô đối với người Cô-rinh-tô (14-21)

 • 13

  • Lời cảnh báo và khuyên bảo cuối (1-14)

   • “Luôn tra xét xem mình có đang ở trong đức tin không” (5)

   • Hãy chịu sửa đổi; đồng tâm nhất trí (11)