Skip to content

Skip to table of contents

Sách 2 Các vua

Chương

Sơ lược nội dung

 • 1

  • Ê-li-gia báo trước cái chết của A-cha-xia (1-18)

 • 2

  • Ê-li-gia được đem đi trong cơn bão gió (1-18)

   • Ê-li-sê được áo choàng của Ê-li-gia (13, 14)

  • Ê-li-sê chữa lành nguồn nước Giê-ri-cô (19-22)

  • Hai con gấu xé xác những thằng bé ở Bê-tên (23-25)

 • 3

  • Giê-hô-ram, vua Y-sơ-ra-ên (1-3)

  • Mô-áp chống Y-sơ-ra-ên (4-25)

  • Mô-áp bị đánh bại (26, 27)

 • 4

  • Ê-li-sê khiến dầu của góa phụ thêm lên (1-7)

  • Lòng hiếu khách của một phụ nữ Su-nem (8-16)

  • Người phụ nữ được ban con trai; đứa trẻ chết (17-31)

  • Ê-li-sê làm đứa trẻ sống lại (32-37)

  • Ê-li-sê làm cho món hầm ăn được (38-41)

  • Ê-li-sê khiến bánh thêm lên (42-44)

 • 5

  • Na-a-man được Ê-li-sê chữa bệnh phong cùi (1-19)

  • Ghê-ha-xi tham lam bị giáng bệnh phong cùi (20-27)

 • 6

  • Ê-li-sê làm lưỡi rìu nổi lên (1-7)

  • Ê-li-sê đối đầu với người Sy-ri (8-23)

   • Người hầu việc của Ê-li-sê được mở mắt (16, 17)

   • Tâm trí người Sy-ri bị đui mù (18, 19)

  • Thành Sa-ma-ri bị bao vây và xảy ra nạn đói (24-33)

 • 7

  • Ê-li-sê báo trước kết thúc của nạn đói (1, 2)

  • Tìm thấy thức ăn trong trại mà Sy-ri bỏ lại (3-15)

  • Lời tiên tri của Ê-li-sê ứng nghiệm (16-20)

 • 8

  • Người phụ nữ Su-nem được trả lại đất (1-6)

  • Ê-li-sê, Bên-ha-đát và Ha-xa-ên (7-15)

  • Giê-hô-ram, vua Giu-đa (16-24)

  • A-cha-xia, vua Giu-đa (25-29)

 •   9

  • Giê-hu được xức dầu làm vua Y-sơ-ra-ên (1-13)

  • Giê-hu giết Giê-hô-ram và A-cha-xia (14-29)

  • Giê-xa-bên bị giết; chó ăn thịt bà (30-37)

 • 10

  • Giê-hu giết nhà A-háp (1-17)

   • Giê-hô-na-đáp liên kết với Giê-hu (15-17)

  • Giê-hu giết bọn thờ Ba-anh (18-27)

  • Tóm lược triều đại của Giê-hu (28-36)

 • 11

  • A-tha-li chiếm ngôi (1-3)

  • Giê-hô-ách được bí mật lập làm vua (4-12)

  • A-tha-li bị giết (13-16)

  • Sự cải tổ của Giê-hô-gia-đa (17-21)

 • 12

  • Giê-hô-ách, vua Giu-đa (1-3)

  • Giê-hô-ách sửa đền thờ (4-16)

  • Sy-ri xâm lược (17, 18)

  • Giê-hô-ách bị giết (19-21)

 • 13

  • Giê-hô-a-cha, vua Y-sơ-ra-ên (1-9)

  • Giê-hô-ách, vua Y-sơ-ra-ên (10-13)

  • Ê-li-sê thử lòng sốt sắng của Giê-hô-ách (14-19)

  • Ê-li-sê qua đời; xương ông làm một người sống lại (20, 21)

  • Lời tiên tri cuối của Ê-li-sê ứng nghiệm (22-25)

 • 14

  • A-ma-xia, vua Giu-đa (1-6)

  • Tranh chiến với Ê-đôm và Y-sơ-ra-ên (7-14)

  • Giê-hô-ách vua Y-sơ-ra-ên qua đời (15, 16)

  • A-ma-xia qua đời (17-22)

  • Giê-rô-bô-am II, vua Y-sơ-ra-ên (23-29)

 • 15

  • A-xa-ria, vua Giu-đa (1-7)

  • Những vua cuối của Y-sơ-ra-ên: Xa-cha-ri (8-12), Sa-lum (13-16), Mê-na-hem (17-22), Phê-ca-hia (23-26), Phê-ca (27-31)

  • Giô-tham, vua Giu-đa (32-38)

 • 16

  • A-cha, vua Giu-đa (1-6)

  • A-cha hối lộ người A-si-ri (7-9)

  • A-cha bắt chước bàn thờ ngoại giáo (10-18)

  • A-cha qua đời (19, 20)

 • 17

  • Hô-sê, vua Y-sơ-ra-ên (1-4)

  • Sự sụp đổ của Y-sơ-ra-ên (5, 6)

  • Y-sơ-ra-ên bị lưu đày vì bội đạo (7-23)

  • Dân ngoại được đưa tới các thành thuộc Sa-ma-ri (24-26)

  • Người Sa-ma-ri pha trộn tôn giáo (27-41)

 • 18

  • Ê-xê-chia, vua Giu-đa (1-8)

  • Nhắc lại sự sụp đổ của Y-sơ-ra-ên (9-12)

  • San-chê-ríp xâm lược Giu-đa (13-18)

  • Ráp-sa-kê khích bác Đức Giê-hô-va (19-37)

 • 19

  • Ê-xê-chia tìm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời qua Ê-sai (1-7)

  • San-chê-ríp đe dọa Giê-ru-sa-lem (8-13)

  • Lời cầu nguyện của Ê-xê-chia (14-19)

  • Ê-sai truyền câu trả lời của Đức Chúa Trời (20-34)

  • Thiên sứ giết 185.000 lính A-si-ri (35-37)

 • 20

  • Ê-xê-chia bị bệnh và được lành (1-11)

  • Sứ giả từ Ba-by-lôn (12-19)

  • Ê-xê-chia qua đời (20, 21)

 • 21

  • Ma-na-se, vua Giu-đa; tội đổ máu của ông (1-18)

   • Giê-ru-sa-lem sẽ bị hủy diệt (12-15)

  • A-môn, vua Giu-đa (19-26)

 • 22

  • Giô-si-a, vua Giu-đa (1, 2)

  • Hướng dẫn về việc sửa đền thờ (3-7)

  • Tìm thấy sách Luật pháp (8-13)

  • Hun-đa tiên tri về tai họa (14-20)

 • 23

  • Sự cải tổ của Giô-si-a (1-20)

  • Cử hành Lễ Vượt Qua (21-23)

  • Thêm những cải tổ khác của Giô-si-a (24-27)

  • Giô-si-a qua đời (28-30)

  • Giê-hô-a-cha, vua Giu-đa (31-33)

  • Giê-hô-gia-kim, vua Giu-đa (34-37)

 • 24

  • Sự phản nghịch và cái chết của Giê-hô-gia-kim (1-7)

  • Giê-hô-gia-kin, vua Giu-đa (8, 9)

  • Lần lưu đày thứ nhất đến Ba-by-lôn (10-17)

  •  Xê-đê-kia, vua Giu-đa; sự phản nghịch của ông (18-20)

 • 25

  • Nê-bu-cát-nết-xa vây hãm Giê-ru-sa-lem (1-7)

  • Giê-ru-sa-lem và đền thờ bị hủy phá; lần lưu đày thứ hai (8-21)

  • Ghê-đa-lia được lập làm quan tổng đốc (22-24)

  • Ghê-đa-lia bị ám sát; dân chúng chạy trốn đến Ai Cập (25, 26)

  • Giê-hô-gia-kin được thả ở Ba-by-lôn (27-30)