Thư thứ hai gửi Ti-mô-thê 1:1-18

  • Lời chào (1, 2)

  • Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời về đức tin của Ti-mô-thê (3-5)

  • Giữ cho món quà của Đức Chúa Trời luôn bùng cháy (6-11)

  • Luôn giữ sự dạy dỗ hữu ích (12-14)

  • Kẻ thù và bạn của Phao-lô (15-18)

1  Phao-lô, là sứ đồ của Đấng Ki-tô Giê-su bởi ý muốn Đức Chúa Trời, theo lời hứa về sự sống có được qua Đấng Ki-tô Giê-su,+  gửi cho Ti-mô-thê, con yêu dấu của ta:+ Nguyện con được hưởng lòng nhân từ bao la, sự thương xót và bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.  Ta biết ơn Đức Chúa Trời, đấng ta đang phụng sự như các tổ phụ ta đã làm, và phụng sự với một lương tâm trong sạch; đêm ngày ta luôn nhớ đến con trong lời cầu nguyện tha thiết.  Khi nhớ đến nước mắt của con, ta mong mỏi được gặp con, hầu được tràn đầy niềm vui.  Vì ta nhớ đến đức tin chân thật* của con,+ là đức tin đã có trước nhất nơi bà ngoại con là Lô-ít và mẹ con là Ơ-nít, nhưng ta tin chắc cũng có nơi con nữa.  Thế nên, ta nhắc con hãy dùng món quà của Đức Chúa Trời, mà con đã nhận khi ta đặt tay trên con,+ một cách sốt sắng như cời cho ngọn lửa bùng lên.  Thần khí* mà Đức Chúa Trời ban không khiến chúng ta hèn nhát+ nhưng giúp chúng ta có sức mạnh,+ tình yêu thương và óc suy xét.  Vậy, đừng hổ thẹn vì làm chứng về Chúa chúng ta+ hay hổ thẹn vì ta, người bị tù tội vì ngài; nhưng hãy vì cớ tin mừng mà gánh lấy phần nghịch cảnh của con,+ nhờ nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời.+  Ngài đã cứu và gọi chúng ta làm người thánh,+ không phải bởi việc làm của chúng ta, nhưng bởi ý định và lòng nhân từ bao la của ngài.+ Từ thời xa xưa, lòng nhân từ ấy đã được tỏ ra cho chúng ta qua Đấng Ki-tô Giê-su, 10  nhưng nay được thấy rõ qua việc Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, là Đấng Ki-tô Giê-su,+ được tỏ lộ. Đấng ấy đã diệt trừ sự chết,+ và qua tin mừng+ mà ngài làm sáng tỏ sự sống+ cùng sự không mục nát;+ 11  vì tin mừng ấy mà ta được bổ nhiệm làm người rao giảng, làm sứ đồ và thầy dạy.+ 12  Chính vì thế mà ta cũng chịu những điều ấy+ nhưng chẳng hề hổ thẹn.+ Bởi ta biết đấng ta tin, và tin chắc rằng những gì ta đã phó thác cho ngài thì ngài có thể bảo toàn cho đến ngày đó.+ 13  Hãy luôn giữ tiêu chuẩn* của sự dạy dỗ hữu ích*+ mà con đã nghe từ ta, với đức tin và tình yêu thương có được nhờ hợp nhất với Đấng Ki-tô Giê-su. 14  Hãy gìn giữ báu vật đã được giao phó cho con, nhờ sự trợ giúp của thần khí thánh, là thần khí đang ở trong chúng ta.+ 15  Con cũng biết rằng mọi người ở tỉnh A-si-a+ đều bỏ ta, kể cả Phy-ghen và Hẹt-mô-ghen. 16  Nguyện Chúa tỏ lòng thương xót với nhà Ô-nê-si-phô-rơ,+ vì người thường khích lệ ta và chẳng hổ thẹn về việc ta bị xiềng xích. 17  Trái lại, khi ở Rô-ma, người nỗ lực hết sức để tìm ta và đã tìm được. 18  Nguyện Chúa Giê-hô-va* tỏ lòng thương xót với người trong ngày đó. Con cũng biết rõ mọi công việc phục vụ của người ở Ê-phê-sô.

Chú thích

Ds: “không giả tạo”.
Hay “Tinh thần”. Xem mục “Ruach; Pneuma” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “khuôn mẫu”.
Hay “lành mạnh”.