Thư thứ hai gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-18

  • Luôn cầu nguyện (1-5)

  • Cảnh cáo về lối sống vô kỷ luật (6-15)

  • Lời chào cuối (16-18)

3  Cuối cùng, hỡi anh em, hãy luôn cầu nguyện cho chúng tôi,+ để lời Đức Giê-hô-va* tiếp tục lan rộng nhanh chóng+ và được vinh hiển, như đang diễn ra trong vòng anh em;  cũng để chúng tôi có thể được giải cứu khỏi những kẻ gây hại và gian ác,+ vì không phải mọi người đều có đức tin.+  Nhưng Chúa là đấng trung tín, ngài sẽ làm anh em vững mạnh và bảo vệ anh em khỏi Kẻ Ác.*  Hơn nữa, chúng tôi tin chắc trong Chúa về anh em rằng anh em đang và sẽ tiếp tục làm theo những chỉ thị của chúng tôi.  Nguyện Chúa luôn hướng dẫn lòng anh em, để anh em có thể yêu thương Đức Chúa Trời+ và chịu đựng+ vì Đấng Ki-tô.  Hỡi anh em, nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta, chúng tôi truyền chỉ thị cho anh em là hãy ngưng kết hợp với những anh em sống vô kỷ luật+ và không vâng theo truyền thống* mà anh em* đã tiếp nhận từ chúng tôi.+  Chính anh em biết nên noi theo chúng tôi như thế nào,+ vì khi ở giữa anh em, chúng tôi không ăn ở vô kỷ luật,  cũng chẳng ăn không của ai.+ Trái lại, ngày đêm chúng tôi làm việc cực nhọc và vất vả để không tạo gánh nặng về tài chính cho bất cứ người nào trong anh em.+  Chẳng phải chúng tôi không có quyền,+ nhưng chúng tôi muốn làm thế để nêu gương cho anh em noi theo.+ 10  Thật vậy, khi ở với anh em, chúng tôi thường truyền dặn rằng: “Nếu ai không chịu làm việc thì cũng đừng nên ăn”.+ 11  Vì chúng tôi có nghe rằng một số người trong anh em sống vô kỷ luật,+ không làm việc gì cả, mà còn xen vào những chuyện chẳng liên quan đến mình.+ 12  Với những người như thế, chúng tôi nhân danh Chúa Giê-su Ki-tô mà truyền dặn và khuyên bảo rằng hãy ở yên mà làm việc và ăn những gì do công sức mình làm ra.+ 13  Về phần anh em, chớ bỏ cuộc trong việc làm điều lành. 14  Nhưng nếu ai không vâng theo những lời chúng tôi viết trong thư này thì hãy ghi dấu* và đừng kết hợp với người như thế nữa,+ để người ấy xấu hổ. 15  Tuy nhiên, đừng xem người như kẻ thù, mà hãy tiếp tục khuyên nhủ người+ như một anh em. 16  Nguyện xin Chúa của sự bình an luôn ban cho anh em sự bình an mọi bề.+ Nguyện Chúa ở cùng hết thảy anh em. 17  Đây là lời chào của tôi, do chính tay tôi là Phao-lô viết.+ Chữ viết này xác nhận mọi lá thư tôi viết. Đây là kiểu chữ viết của tôi. 18  Nguyện lòng nhân từ bao la của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta ở cùng hết thảy anh em.

Chú thích

Tức là Sa-tan.
Hay “chỉ thị”.
Cũng có thể là “họ”.
Hay “đặc biệt lưu ý đến”.