Thư thứ hai gửi tín đồ ở Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12

  • Lời chào (1, 2)

  • Đức tin lớn mạnh của người Tê-sa-lô-ni-ca (3-5)

  • Báo thù kẻ không vâng lời (6-10)

  • Lời cầu nguyện cho hội thánh (11, 12)

1  Phao-lô, Sin-vanh* cùng Ti-mô-thê+ gửi cho hội thánh của người Tê-sa-lô-ni-ca, tức những người hợp nhất với Đức Chúa Trời là Cha chúng ta và với Chúa Giê-su Ki-tô:  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Đức Chúa Trời là Cha và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Hỡi anh em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em. Đó là điều thích hợp, bởi đức tin anh em lớn mạnh vượt bậc và tình yêu thương của mỗi người trong anh em đối với nhau ngày càng sâu đậm.+  Thế nên, chúng tôi hãnh diện về anh em+ trong các hội thánh của Đức Chúa Trời vì sự chịu đựng và đức tin của anh em trước mọi sự ngược đãi và khó khăn gian khổ* mà anh em đang chịu.+  Đó là bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời xét xử công chính, nhờ thế anh em được xem là xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời, và vì Nước ấy mà anh em đang chịu khổ.+  Quả là công chính khi Đức Chúa Trời lấy hoạn nạn báo trả những kẻ gây hoạn nạn cho anh em.+  Còn anh em, là những người chịu hoạn nạn, sẽ được ban cho sự giải thoát cùng chúng tôi vào lúc Chúa Giê-su từ trời được mạc khải*+ với các thiên sứ hùng mạnh của ngài,+  trong ngọn lửa, khi ngài báo thù những kẻ không nhận biết Đức Chúa Trời và những kẻ không vâng theo tin mừng về Chúa Giê-su của chúng ta.+  Những kẻ ấy sẽ chịu án phạt là sự hủy diệt vĩnh viễn+ khỏi mặt Chúa và khỏi sự vinh hiển của sức mạnh ngài; 10  điều đó xảy ra khi ngài đến để được vinh hiển với các người thánh của ngài và được tất cả những người thể hiện đức tin nơi ngài thán phục trong ngày đó, bởi anh em đã tin lời chứng của chúng tôi. 11  Thế nên, chúng tôi luôn cầu nguyện cho anh em, hầu Đức Chúa Trời chúng ta xem anh em là xứng đáng với lời gọi của ngài+ và dùng quyền năng ngài để hoàn tất mọi điều tốt lành ngài muốn cùng mọi công việc của đức tin. 12  Ấy là để danh của Chúa Giê-su chúng ta được vinh hiển qua anh em, và anh em cũng được như vậy nhờ hợp nhất với ngài, theo lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời chúng ta và của Chúa Giê-su Ki-tô.

Chú thích

Còn gọi là Si-la.
Hay “và hoạn nạn”.
Nghĩa là “vén màn bí mật”, tức là tiết lộ.