Sa-mu-ên quyển thứ hai 7:1-29

  • Đa-vít sẽ không xây đền thờ (1-7)

  • Giao ước với Đa-vít về một vương quốc (8-17)

  • Lời cầu nguyện tạ ơn của Đa-vít (18-29)

7  Khi vua Đa-vít đã ở yên ổn trong cung điện mình+ và Đức Giê-hô-va đã ban cho ông sự bình an, thoát khỏi mọi kẻ thù xung quanh,  ông nói với nhà tiên tri Na-than+ rằng: “Này, ta đang ở trong cung điện bằng gỗ tuyết tùng,+ còn Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời thì ở trong lều bằng vải”.+  Na-than đáp: “Vua hãy làm điều lòng mình muốn, vì Đức Giê-hô-va ở cùng vua”.+  Ngay trong đêm đó, có lời của Đức Giê-hô-va truyền cho Na-than rằng:  “Hãy nói với tôi tớ ta là Đa-vít: ‘Đây là điều Đức Giê-hô-va đã phán: “Con có nên xây một nhà để ta ngự không?+  Vì kể từ lúc ta đưa dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập, ta chẳng ngự trong một nhà nào+ nhưng nay đây mai đó trong lều và lều thánh.+  Suốt thời gian đi cùng toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, có bao giờ ta nói lời nào với các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên, là những người mà ta bổ nhiệm để chăn dắt dân ta, rằng: ‘Sao các con không xây nhà bằng gỗ tuyết tùng cho ta?’”’.  Vậy, hãy nói với tôi tớ ta là Đa-vít: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Ta đã đem con ra khỏi đồng cỏ, khỏi việc chăn bầy+ để làm lãnh đạo trên dân Y-sơ-ra-ên của ta.+  Ta sẽ ở với con tại bất cứ nơi nào con đi+ và tiêu diệt mọi kẻ thù của con trước mặt con;+ ta sẽ khiến danh tiếng con lẫy lừng+ như danh tiếng của những người vĩ đại trên đất. 10  Ta sẽ chọn một nơi và trồng dân Y-sơ-ra-ên của ta, họ sẽ sinh sống tại đó và chẳng bị quấy rầy nữa; kẻ gian ác sẽ không còn ức hiếp họ như xưa,+ 11  kể từ ngày ta lập các quan xét+ trên dân Y-sơ-ra-ên của ta. Ta sẽ ban cho con sự bình an, thoát khỏi mọi kẻ thù.+ Đức Giê-hô-va cũng đã phán với con rằng Đức Giê-hô-va sẽ lập một nhà* cho con.+ 12  Khi con kết thúc chuỗi ngày đời mình+ và yên nghỉ cùng tổ phụ, ta sẽ dấy lên dòng dõi của con, tức con trai con; ta sẽ lập vương quốc nó vững bền.+ 13  Chính nó sẽ xây một nhà cho danh ta,+ ta sẽ lập ngôi nước nó vững bền đến muôn đời.+ 14  Ta sẽ trở thành cha nó và nó sẽ làm con trai ta.+ Khi nó phạm lỗi, ta sẽ trách phạt nó bằng roi của loài người và đòn vọt của con cái phàm nhân.*+ 15  Ta sẽ chẳng lấy tình yêu thương thành tín khỏi nó như đã lấy khỏi Sau-lơ,+ kẻ mà ta đã dẹp bỏ trước mặt con. 16  Nhà và vương quốc của con sẽ mãi mãi vững chắc trước mặt con; ngôi của con sẽ được lập vững đến muôn đời”’”.+ 17  Na-than kể cho Đa-vít mọi lời ấy cùng toàn bộ khải tượng.+ 18  Nghe xong, vua Đa-vít đến ngồi trước mặt Đức Giê-hô-va và nói: “Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, con là ai? Nhà của con là gì mà ngài làm nhiều điều cho con đến thế?+ 19  Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, như vậy vẫn chưa đủ, ngài còn nói rằng nhà của tôi tớ ngài sẽ tồn tại lâu dài; lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, đó là luật* cho cả nhân loại. 20  Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, tôi tớ ngài là Đa-vít còn có thể nói gì khi ngài biết quá rõ về con?+ 21  Bởi lời ngài phán và theo lòng ngài muốn,* ngài đã làm mọi việc vĩ đại ấy và tỏ chúng ra cho tôi tớ ngài.+ 22  Vì vậy, lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, ngài thật vĩ đại.+ Chẳng có ai giống như ngài,+ chẳng có Đức Chúa Trời nào ngoài ngài;+ mọi điều tai chúng con nghe đều làm chứng về điều đó. 23  Có dân tộc nào trên đất giống như dân Y-sơ-ra-ên của ngài?+ Đức Chúa Trời đã chuộc họ làm dân ngài.+ Ngài tạo một danh cho mình+ bằng cách làm những việc vĩ đại và đáng kính sợ cho họ.+ Ngài đuổi những dân tộc khác cùng các thần của chúng, vì cớ dân mà ngài đã chuộc khỏi Ai Cập cho chính mình. 24  Ngài lập dân Y-sơ-ra-ên của ngài làm dân riêng đến mãi mãi;+ lạy Đức Giê-hô-va, ngài đã trở thành Đức Chúa Trời của họ.+ 25  Giờ đây, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin thực hiện lời ngài hứa liên quan đến tôi tớ ngài và nhà người đến mãi mãi, nguyện ngài làm đúng như lời ngài hứa.+ 26  Nguyện danh ngài được tôn cao đời đời,+ để người ta nói rằng: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên’. Nguyện nhà tôi tớ ngài là Đa-vít được lập vững bền trước mặt ngài.+ 27  Vì ngài, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đã tiết lộ cho tôi tớ ngài rằng: ‘Ta sẽ dựng một nhà* cho con’.+ Bởi đó, tôi tớ ngài mới có can đảm để dâng lời cầu nguyện này. 28  Giờ đây, lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, ngài là Đức Chúa Trời và lời ngài là chân thật,+ ngài đã hứa những điều tốt lành ấy với tôi tớ ngài. 29  Nguyện ngài vui lòng ban phước cho nhà của tôi tớ ngài và nguyện nhà ấy mãi mãi ở trước mặt ngài.+ Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, ngài đã hứa như thế; và với ân phước của ngài, nguyện nhà ấy được ban phước đến muôn đời”.+

Chú thích

Hay “vương triều”.
Cũng có thể là “con cái A-đam”.
Hay “sự dạy bảo”.
Hay “phù hợp với ý muốn ngài”.
Hay “vương triều”.