Sa-mu-ên quyển thứ hai 21:1-22

  • Người Ga-ba-ôn trả thù nhà Sau-lơ (1-14)

  • Tranh chiến với người Phi-li-tia (15-22)

21  Vào thời Đa-vít, có một nạn đói+ kéo dài ba năm liên tiếp. Đa-vít cầu hỏi Đức Giê-hô-va và Đức Giê-hô-va phán: “Sau-lơ cùng nhà của hắn đã mắc tội đổ máu, vì hắn đã sát hại dân Ga-ba-ôn”.+  Vậy, vua Đa-vít cho gọi người Ga-ba-ôn+ đến để nói chuyện. (Người Ga-ba-ôn không thuộc dân Y-sơ-ra-ên, họ là những người A-mô-rít+ còn sót lại. Dân Y-sơ-ra-ên đã thề rằng sẽ tha cho họ,+ nhưng Sau-lơ lại tìm cách tiêu diệt họ vì ông quá sốt sắng với Y-sơ-ra-ên và Giu-đa).  Đa-vít nói với người Ga-ba-ôn: “Ta phải làm gì cho các ngươi? Ta có thể chuộc tội thế nào để các ngươi chúc phước cho sản nghiệp của Đức Giê-hô-va?”.  Người Ga-ba-ôn đáp: “Chuyện giữa chúng tôi với Sau-lơ cùng cả nhà ông ta không liên quan đến bạc hay vàng;+ chúng tôi cũng không thể giết một người nào trong Y-sơ-ra-ên”. Đa-vít bảo: “Ta sẽ làm bất cứ điều gì các ngươi nói”.  Họ thưa với vua: “Về người đã sát hại và âm mưu tiêu diệt chúng tôi trên toàn lãnh thổ Y-sơ-ra-ên,+  xin giao cho chúng tôi bảy hậu duệ của ông ta. Chúng tôi sẽ treo xác họ+ trước mặt Đức Giê-hô-va tại Ghi-bê-át+ của Sau-lơ, là người Đức Giê-hô-va đã chọn”.+ Vua nói: “Ta sẽ giao họ cho các ngươi”.  Nhưng vua động lòng trắc ẩn với Mê-phi-bô-sết,+ con trai Giô-na-than, cháu Sau-lơ, vì lời thề Đa-vít đã lập với con trai Sau-lơ là Giô-na-than+ trước mặt Đức Giê-hô-va.  Vậy, vua bắt Át-mô-ni và Mê-phi-bô-sết, hai con trai mà Rít-ba+ con gái Ai-gia đã sinh cho Sau-lơ, cùng với năm con trai mà Mi-canh*+ con gái Sau-lơ đã sinh cho Át-ri-ên,+ con trai Bát-xi-lai người Mê-hô-la.  Vua giao họ cho người Ga-ba-ôn. Người Ga-ba-ôn treo xác họ trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va.+ Cả bảy người đều chết chung với nhau; họ bị xử tử vào những ngày đầu của mùa gặt, khi kỳ thu hoạch lúa mạch bắt đầu. 10  Sau đó, con gái Ai-gia là Rít-ba+ lấy vải thô trải trên tảng đá từ đầu mùa gặt cho đến khi mưa rơi trên các xác chết. Bà không cho chim trời đậu trên họ vào ban ngày, cũng chẳng cho thú dữ đến gần vào ban đêm. 11  Người ta kể cho Đa-vít nghe việc làm của con gái Ai-gia là Rít-ba, cung phi của Sau-lơ. 12  Đa-vít lấy hài cốt của Sau-lơ và hài cốt của Giô-na-than, con trai Sau-lơ, từ các lãnh đạo* của Gia-be-ga-la-át,+ là những người đã cướp xác Sau-lơ và Giô-na-than khỏi quảng trường Bết-san, nơi dân Phi-li-tia treo xác hai người ấy trong ngày chúng giết Sau-lơ tại Ghinh-bô-a.+ 13  Vua mang hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than đi khỏi đó. Người ta cũng thu gom hài cốt của những người đã bị xử tử.+ 14  Họ chôn hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than tại vùng đất của Bên-gia-min ở Xê-la,+ trong mộ của Kích,+ cha Sau-lơ. Sau khi họ làm theo mọi điều vua truyền, Đức Chúa Trời nhậm lời họ cầu xin liên quan đến đất đai.+ 15  Một lần nữa, giữa người Phi-li-tia và dân Y-sơ-ra-ên lại xảy ra chiến tranh.+ Đa-vít cùng các tôi tớ ra trận chiến đấu với người Phi-li-tia, nhưng ông bị đuối sức. 16  Ít-bi-bê-nốp, con cháu của dân Rê-pha-im,+ có một cây giáo bằng đồng nặng 300 siếc-lơ*+ và đeo một thanh gươm mới. Hắn định giết Đa-vít. 17  A-bi-sai+ con trai Xê-ru-gia liền xông đến cứu Đa-vít,+ đánh hạ tên Phi-li-tia kia và giết hắn. Lúc ấy, những người theo Đa-vít thề với vua rằng: “Đức vua không được ra trận với chúng tôi nữa!+ Ngài không được dập tắt ngọn đèn của Y-sơ-ra-ên!”.+ 18  Sau đó, lại có chiến tranh với người Phi-li-tia+ tại Góp. Lần này Si-bê-cai+ người Hu-sa giết được Sáp, là con cháu của dân Rê-pha-im.+ 19  Lại có chiến tranh với người Phi-li-tia+ tại Góp. Ên-ca-nan, con trai Gia-a-rê-ô-rê-ghim người Bết-lê-hem, giết được Gô-li-át người Ga-tha. Cán giáo của Gô-li-át giống như cái thanh của thợ dệt.+ 20  Chiến tranh lại nổ ra ở Ga-tha. Tại đó có một người to lớn khác thường, mỗi bàn tay và bàn chân đều có 6 ngón, tổng cộng 24 ngón; hắn cũng là con cháu của dân Rê-pha-im.+ 21  Hắn cứ chế nhạo dân Y-sơ-ra-ên.+ Do đó, Giô-na-than, con của anh trai Đa-vít là Si-mê-i,+ đã giết chết hắn. 22  Bốn kẻ đó là con cháu của dân Rê-pha-im tại Ga-tha. Chúng đều chết dưới tay Đa-vít và các tôi tớ của ông.+

Chú thích

Cũng có thể là “Mê-ráp”.
Cũng có thể là “các chủ đất”.
Khoảng 3,42kg. Xem Phụ lục B14.