Sử ký quyển thứ hai 6:1-42

  • Sa-lô-môn nói với dân chúng (1-11)

  • Lời cầu nguyện của Sa-lô-môn trong lễ khánh thành (12-42)

6  Lúc đó, Sa-lô-môn nói: “Đức Giê-hô-va phán rằng ngài sẽ ngự trong đám mây dày đặc.+  Con đã xây một nhà cao quý cho ngài, một nơi bền vững để ngài ngự muôn đời”.+  Rồi vua quay lại và bắt đầu chúc phước cho toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên trong lúc hội chúng đang đứng.+  Vua nói: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên được khen ngợi, chính miệng ngài đã hứa cùng cha ta là Đa-vít và chính tay ngài đã thực hiện lời hứa ấy, vì ngài có phán:  ‘Từ ngày ta đưa dân ta ra khỏi xứ Ai Cập, ta chưa chọn một thành nào trong tất cả chi phái Y-sơ-ra-ên để xây một nhà cho danh ta ngự,+ ta cũng chưa chọn ai để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên của ta.  Nhưng ta đã chọn Giê-ru-sa-lem+ để danh ta ngự và chọn Đa-vít trị vì dân Y-sơ-ra-ên của ta’.+  Lòng cha ta là Đa-vít mong muốn xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+  Nhưng Đức Giê-hô-va phán với cha ta là Đa-vít rằng: ‘Lòng con mong muốn xây một nhà cho danh ta, điều đó thật tốt lành.  Tuy nhiên, con sẽ không xây nhà ấy mà chính con trai của con, người sẽ được sinh cho con, sẽ xây nhà cho danh ta’.+ 10  Đức Giê-hô-va đã thực hiện lời ngài hứa, vì ta đã kế vị cha ta là Đa-vít và ngồi trên ngôi vua Y-sơ-ra-ên,+ đúng như Đức Giê-hô-va đã hứa.+ Ta cũng đã xây một nhà cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên 11  và đặt tại đó hòm chứa giao ước+ mà Đức Giê-hô-va đã lập với dân Y-sơ-ra-ên”. 12  Vua đứng trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va, trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên và giơ hai tay lên.+ 13  (Vì Sa-lô-môn đã làm một bục bằng đồng rồi đặt ở chính giữa sân.+ Bục dài năm cu-bít,* rộng năm cu-bít và cao ba cu-bít; và ông đứng trên đó). Trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên, ông quỳ xuống, giơ hai tay lên trời+ 14  và nói: “Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trên trời hay dưới đất chẳng có thần nào giống như ngài, giữ giao ước và thể hiện tình yêu thương thành tín với tôi tớ ngài, tức những người hết lòng bước đi trước mặt ngài.+ 15  Ngài giữ lời hứa đã lập với tôi tớ ngài là Đa-vít, cha con.+ Chính miệng ngài đã lập lời hứa ấy và hôm nay chính tay ngài đã thực hiện.+ 16  Giờ đây, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin ngài giữ lời hứa với tôi tớ ngài là Đa-vít, cha con, khi phán rằng: ‘Trước mặt ta, dòng dõi con sẽ luôn có người ngồi trên ngôi vua Y-sơ-ra-ên, miễn là con cháu của con chú tâm đến đường lối chúng bằng cách bước theo luật pháp ta,+ như con đã bước đi trước mặt ta’.+ 17  Giờ đây, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, xin chứng tỏ lời ngài đã hứa với Đa-vít, tôi tớ ngài, là đáng tin cậy. 18  Nhưng Đức Chúa Trời có thật sự ngự trên đất với nhân loại chăng?+ Kìa! Các tầng trời, thật vậy, trời của các tầng trời cũng chẳng thể chứa ngài,+ huống chi nhà này mà con đã xây!+ 19  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con! Nay xin ngài để ý đến lời cầu nguyện và lời cầu xin ban ơn của tôi tớ ngài, xin lắng nghe tiếng kêu cầu giúp đỡ và lời cầu nguyện mà tôi tớ ngài dâng lên trước mặt ngài. 20  Nguyện mắt ngài ngày đêm để ý đến nhà này, hướng về nơi ngài đã phán rằng danh ngài sẽ ngự tại đó,+ để lắng nghe lời cầu nguyện mà tôi tớ ngài hướng về nơi này cầu xin. 21  Xin lắng nghe lời nài xin giúp đỡ của tôi tớ ngài và lời nài xin của dân Y-sơ-ra-ên của ngài khi họ hướng về nơi này cầu nguyện.+ Từ nơi ngài ngự trên các tầng trời, nguyện ngài lắng nghe.+ Thật vậy, nguyện ngài lắng nghe và tha thứ.+ 22  Nếu có ai phạm tội cùng người khác và bị bắt phải lập một lời thề* đồng thời chịu trách nhiệm trước lời thề* đó, rồi người phạm tội đến trước bàn thờ của ngài tại nhà này, trong khi vẫn còn ràng buộc với lời thề,*+ 23  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời và ra tay phân xử cho các tôi tớ ngài, báo trả kẻ ác và đổ trên đầu hắn những điều hắn đã làm,+ cũng như tuyên bố người công chính là vô tội* và thưởng cho người tùy theo sự công chính người.+ 24  Nếu dân Y-sơ-ra-ên của ngài bị kẻ thù đánh bại vì cứ phạm tội cùng ngài,+ rồi họ quay về với ngài, tôn vinh danh ngài,+ cầu nguyện+ và nài xin ngài ban ơn tại nhà này+ 25  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời+ và tha thứ tội lỗi cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài, nguyện ngài đưa họ trở về xứ mà ngài đã ban cho họ cùng tổ phụ họ.+ 26  Khi các tầng trời đóng lại và không có mưa+ vì dân Y-sơ-ra-ên cứ phạm tội cùng ngài,+ nếu họ hướng về nơi này mà cầu nguyện và tôn vinh danh ngài, cũng như lìa bỏ tội lỗi vì ngài đã hạ họ xuống*+ 27  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời và tha thứ tội lỗi cho các tôi tớ ngài, cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài, vì ngài sẽ chỉ dạy họ con đường tốt lành mà họ phải theo;+ và nguyện ngài giáng mưa+ trên xứ mà ngài đã ban cho dân ngài làm phần thừa kế. 28  Nếu trong xứ có nạn đói,+ dịch bệnh,+ nạn héo cây, nấm mốc,+ châu chấu* theo đàn, châu chấu háu ăn,+ hoặc có kẻ thù bao vây họ tại bất cứ thành nào trong xứ,+ hoặc có bất cứ tai vạ hay bệnh tật nào,+ 29  nếu một người hoặc hết thảy dân Y-sơ-ra-ên của ngài giơ tay hướng về nhà này+ để dâng bất cứ lời cầu nguyện+ hay lời cầu xin ban ơn+ nào (vì mỗi người đều nhận biết nỗi khốn khổ và đau đớn của mình)+ 30  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời, là nơi ngài ngự,+ tha thứ+ và ban thưởng cho mỗi người tùy theo mọi đường lối họ, vì ngài biết lòng họ (chỉ mình ngài thật sự biết lòng con người),+ 31  để họ kính sợ ngài bằng cách bước đi trong đường lối ngài suốt chuỗi ngày họ sống trên vùng đất mà ngài đã ban cho tổ phụ chúng con. 32  Đối với người ngoại quốc, là người không thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của ngài và đi từ xứ xa đến vì cớ danh vĩ đại,+ bàn tay mạnh mẽ cùng cánh tay giơ thẳng của ngài, nếu họ đến và hướng về nhà này mà cầu nguyện+ 33  thì nguyện ngài lắng nghe từ trời, là nơi ngài ngự, và làm mọi điều người ngoại quốc cầu xin, để hết thảy dân trên đất biết đến danh ngài+ và kính sợ ngài như dân Y-sơ-ra-ên của ngài, cũng như biết rằng danh ngài ngự trên nhà này mà con đã xây. 34  Nếu dân ngài ra trận để chiến đấu với kẻ thù dưới sự dẫn dắt của ngài+ và họ hướng về thành ngài đã chọn cũng như nhà con đã xây cho danh ngài+ mà cầu nguyện+ với ngài 35  thì từ trời xin ngài lắng nghe lời cầu nguyện và lời cầu xin ban ơn của họ, rồi vì họ mà thi hành sự phán xét.+ 36  Nếu họ phạm tội cùng ngài (vì chẳng có người nào không phạm tội),+ khiến ngài nổi giận và bỏ mặc họ rơi vào tay kẻ thù, và những kẻ bắt họ đem họ về xứ, xa hay gần,+ 37  rồi tại xứ lưu đày, họ tỉnh ngộ và trở lại cùng ngài, nài xin ngài ban ơn trong xứ họ bị lưu đày mà rằng: ‘Chúng con đã phạm tội và làm điều sai trái, chúng con đã hành động thật gian ác’,+ 38  và tại xứ lưu đày mà họ bị bắt đến,+ họ hết lòng,+ hết mình trở lại cùng ngài và hướng về vùng đất ngài đã ban cho tổ phụ họ cũng như thành ngài đã chọn+ và nhà con đã xây cho danh ngài mà cầu nguyện 39  thì từ trời, là nơi ngài ngự, xin ngài lắng nghe những lời cầu nguyện và lời cầu xin ban ơn của họ, rồi vì họ mà thi hành sự phán xét,+ cũng như tha thứ tội lỗi mà dân ngài đã phạm cùng ngài. 40  Bây giờ, lạy Đức Chúa Trời của con, nguyện mắt ngài để ý đến và tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện được dâng lên tại* nơi này.+ 41  Giờ đây, lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin hãy lên nơi nghỉ ngơi của ngài,+ cả ngài và Hòm Giao Ước của sức mạnh ngài nữa. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin cho các thầy tế lễ của ngài được mặc sự giải cứu, và cho những người trung thành của ngài vui mừng trong sự tốt lành ngài.+ 42  Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, xin đừng từ bỏ* người được xức dầu của ngài.+ Nguyện ngài nhớ tình yêu thương thành tín mà ngài đã biểu lộ với tôi tớ ngài là Đa-vít”.+

Chú thích

Một cu-bít tương đương 44,5cm. Xem Phụ lục B14.
Hay “bị người ấy buông lời nguyền rủa”. Tức là một lời thề kèm theo sự nguyền rủa, được xem như hình phạt nếu người đó thề dối hoặc vi phạm lời thề.
Ds: “lời nguyền rủa”.
Ds: “lời nguyền rủa”.
Ds: “công chính”.
Hay “làm cho họ khốn khổ”.
Hay “cào cào”.
Hay “lời cầu nguyện về”.
Ds: “quay mặt ngài khỏi”.