Sử ký quyển thứ hai 5:1-14

  • Công tác chuẩn bị lễ khánh thành đền thờ (1-14)

    • Mang Hòm Giao Ước đến đền thờ (2-10)

5  Vậy, Sa-lô-môn đã hoàn tất mọi công trình cho nhà Đức Giê-hô-va.+ Rồi Sa-lô-môn mang vào nhà đó những vật mà cha của ông là Đa-vít đã biệt riêng ra thánh.+ Ông đem bạc, vàng cùng mọi thứ khác vào các kho báu của nhà Đức Chúa Trời.+  Bấy giờ, Sa-lô-môn tập hợp các trưởng lão Y-sơ-ra-ên, hết thảy người đứng đầu các chi phái cùng những thủ lĩnh của các dòng tộc Y-sơ-ra-ên. Họ đến Giê-ru-sa-lem để mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va lên khỏi Thành Đa-vít,+ tức Si-ôn.+  Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên nhóm lại trước mặt vua vào kỳ lễ* được cử hành trong tháng thứ bảy.+  Vậy, hết thảy trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều đến, và người Lê-vi nâng Hòm Giao Ước lên.+  Họ mang Hòm Giao Ước, lều hội họp+ và mọi vật dụng thánh trong lều đi lên. Các thầy tế lễ và người Lê-vi* mang những vật ấy đi lên.  Vua Sa-lô-môn đứng trước Hòm Giao Ước cùng với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đã được triệu tập. Họ dâng cừu và bò+ nhiều đến nỗi không thể đếm được.  Sau đó, các thầy tế lễ mang hòm của giao ước Đức Giê-hô-va đặt vào đúng chỗ tại gian trong cùng của nhà, tức là Gian Chí Thánh, bên dưới cánh của các chê-rúp.+  Vậy, cánh của những chê-rúp ấy dang rộng trên chỗ đặt Hòm Giao Ước nên các chê-rúp che phủ bên trên Hòm Giao Ước và những đòn khiêng.+  Các đòn khiêng rất dài nên từ Gian Thánh phía trước gian trong cùng có thể nhìn thấy đầu của đòn khiêng, nhưng từ bên ngoài thì không nhìn thấy. Chúng vẫn ở đó cho đến ngày nay. 10  Trong Hòm Giao Ước chẳng có gì khác ngoài hai bảng mà Môi-se đã đặt vào đó tại Hô-rếp,+ khi Đức Giê-hô-va lập giao ước+ với dân Y-sơ-ra-ên lúc họ ra khỏi Ai Cập.+ 11  Khi các thầy tế lễ ra khỏi nơi thánh (vì tất cả các thầy tế lễ có mặt đều đã biệt riêng mình ra thánh,+ bất kể họ thuộc ban nào),+ 12  hết thảy người Lê-vi ca hát+ thuộc về A-sáp,+ Hê-man,+ Giê-đu-thun+ cùng các con trai và anh em của họ đều mặc vải tốt, cầm chập chỏa, các nhạc cụ có dây và đàn hạc; họ đứng phía đông của bàn thờ cùng với 120 thầy tế lễ thổi kèn.+ 13  Vào lúc những người thổi kèn và người ca hát đồng thanh hòa điệu để ngợi khen và cảm tạ Đức Giê-hô-va, khi âm thanh từ kèn, chập chỏa và những nhạc cụ khác trỗi lên, khi họ đang ngợi khen Đức Giê-hô-va “bởi ngài thật tốt; lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”+ thì một đám mây phủ khắp nhà Đức Giê-hô-va.+ 14  Vì đám mây ấy mà các thầy tế lễ không thể đứng phục vụ, bởi vinh quang của Đức Giê-hô-va tràn đầy nhà Đức Chúa Trời.+

Chú thích

Tức là Lễ Lều Tạm.
Hay “các thầy tế lễ người Lê-vi”.