Sử ký quyển thứ hai 34:1-33

  • Giô-si-a, vua Giu-đa (1, 2)

  • Sự cải tổ của Giô-si-a (3-13)

  • Tìm thấy sách Luật pháp (14-21)

  • Hun-đa tiên tri về tai họa (22-28)

  • Giô-si-a đọc sách cho dân nghe (29-33)

34  Giô-si-a+ lên ngôi vua lúc tám tuổi và cai trị 31 năm tại Giê-ru-sa-lem.+  Ông làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va và đi theo đường lối của Đa-vít, tổ phụ mình, không chệch sang phải hay trái.  Đến năm thứ tám triều đại mình, khi vẫn còn là một thiếu niên, Giô-si-a bắt đầu tìm kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ mình;+ vào năm thứ mười hai, ông khởi sự tẩy sạch khỏi Giu-đa và Giê-ru-sa-lem+ các nơi cao+ và những cột thờ,* tượng khắc+ và tượng đúc.  Hơn nữa, họ phá đổ bàn thờ của các Ba-anh ngay trước mặt ông; ông đốn ngã những lư hương ở phía trên các bàn thờ ấy. Ông cũng đập nát các cột thờ,* tượng khắc, tượng đúc và nghiền chúng thành bột rồi rắc trên mộ của những kẻ từng dâng vật tế lễ cho chúng.+  Ông còn thiêu xương các thầy tế lễ trên bàn thờ của chúng.+ Như vậy, Giô-si-a đã tẩy sạch Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.  Trong các thành của Ma-na-se, Ép-ra-im,+ Si-mê-ôn, đến tận Nép-ta-li, và những nơi đổ nát xung quanh các thành ấy,  ông phá đổ các bàn thờ, đập nát các cột thờ* và tượng khắc,+ rồi nghiền chúng thành bột; ông đốn ngã mọi lư hương trong toàn xứ Y-sơ-ra-ên+ và sau đó trở về Giê-ru-sa-lem.  Năm thứ mười tám triều đại mình, khi ông đã tẩy sạch xứ và đền thờ, ông sai Sa-phan+ con trai A-xa-lia, thủ lĩnh của thành là Ma-a-xê-gia và sử quan Giô-a con trai Giô-a-cha đến sửa chữa nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.+  Họ đi gặp thầy tế lễ thượng phẩm Hinh-kia và đưa cho ông số tiền đã được đem vào nhà Đức Chúa Trời, là tiền mà những người Lê-vi giữ cửa đã thu được từ chi phái Ma-na-se, Ép-ra-im và những chi phái khác trong Y-sơ-ra-ên,+ cũng như từ Giu-đa, Bên-gia-min và cư dân Giê-ru-sa-lem. 10  Sau đó, họ trao số tiền ấy cho những người được bổ nhiệm quản lý công việc trong nhà Đức Giê-hô-va. Rồi các thợ trong nhà Đức Giê-hô-va dùng tiền ấy để tu bổ và sửa chữa nhà. 11  Họ trao số tiền ấy cho thợ thủ công và thợ xây để mua đá đẽo và gỗ làm cột chống, cũng như dùng cây xà dựng những nhà mà các vua của Giu-đa đã để cho hư hại.+ 12  Những người ấy đã thi hành công việc một cách trung tín.+ Những người Lê-vi được bổ nhiệm giám sát họ gồm Gia-hát và Áp-đia, con cháu Mê-ra-ri,+ cùng Xa-cha-ri và Mê-su-lam, con cháu Kê-hát.+ Còn người Lê-vi, hết thảy đều là nhạc sĩ tài năng,+ 13  thì coi sóc những người lao động chân tay* và giám sát tất cả những người làm mọi loại việc khác nhau; một số người Lê-vi làm thư ký, quan chức và người gác cổng.+ 14  Trong khi họ lấy ra số tiền đã được đem vào nhà Đức Giê-hô-va,+ thầy tế lễ Hinh-kia tìm thấy sách Luật pháp của Đức Giê-hô-va+ được ban qua Môi-se.+ 15  Hinh-kia nói với thư ký Sa-phan rằng: “Tôi đã tìm thấy sách Luật pháp trong nhà Đức Giê-hô-va”. Rồi Hinh-kia trao sách cho Sa-phan. 16  Sa-phan bèn mang sách ấy đến cho vua và tâu rằng: “Các tôi tớ bệ hạ đang làm mọi việc được giao phó. 17  Họ đổ số tiền tìm thấy trong nhà Đức Giê-hô-va ra, rồi giao cho những người được bổ nhiệm và những người đang thi hành công việc”. 18  Thư ký Sa-phan cũng tâu với vua rằng: “Thầy tế lễ Hinh-kia có đưa cho hạ thần một cuộn sách”.+ Sa-phan bèn đọc nó trước mặt vua.+ 19  Ngay khi nghe những lời của Luật pháp, vua liền xé áo mình.+ 20  Rồi vua ra lệnh cho Hinh-kia, A-hi-cam+ con trai Sa-phan, Áp-đôn con trai Mi-chê, thư ký Sa-phan cùng A-sa-gia bề tôi của vua rằng: 21  “Hãy đi cầu hỏi Đức Giê-hô-va cho ta, cho những người còn lại ở Y-sơ-ra-ên và Giu-đa về những lời trong sách vừa tìm thấy; bởi Đức Giê-hô-va sẽ trút cơn thịnh nộ rất lớn trên chúng ta, vì tổ phụ chúng ta không thi hành lời của Đức Giê-hô-va, chẳng vâng giữ mọi điều được ghi trong sách này”.+ 22  Thế là Hinh-kia cùng những người được vua sai đi bèn đến gặp nữ tiên tri Hun-đa.+ Bà là vợ của Sa-lum, người phụ trách kho quần áo, con trai Tiếc-va, cháu Hạt-ha. Bà sống ở Quận Nhì của Giê-ru-sa-lem. Họ đến nói chuyện với bà tại đó.+ 23  Bà nói với họ: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán: ‘Hãy nói thế này với người đã sai các ngươi đến gặp ta: 24  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta sẽ giáng tai họa trên nơi này cùng cư dân của nó,+ theo mọi lời rủa sả được viết trong sách+ mà họ đã đọc trước mặt vua Giu-đa. 25  Vì chúng đã từ bỏ ta,+ làm cho vật tế lễ bốc khói để dâng lên các thần khác nhằm xúc phạm ta+ bằng mọi công việc của tay chúng nên cơn thịnh nộ của ta sẽ trút trên nơi này và chẳng hề tắt’”.+ 26  Về phần vua Giu-đa, là người đã phái các ngươi đến cầu hỏi Đức Giê-hô-va, thì hãy nói với người như vầy: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán rằng: ‘Về những lời mà con đã nghe,+ 27  vì lòng con sẵn sàng hưởng ứng* và con đã hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời khi nghe những lời ngài phán nghịch lại nơi này cùng cư dân của nó, con đã hạ mình xuống, xé áo mình và khóc trước mặt ta nên chính ta cũng nghe con.+ Đức Giê-hô-va phán vậy. 28  Bởi thế, ta sẽ cho con an giấc cùng tổ phụ,* con sẽ được chôn trong mồ mả cách yên bình và mắt con sẽ chẳng thấy toàn bộ thảm họa ta sẽ giáng trên nơi này cùng cư dân của nó’”’”.+ Rồi họ về thuật lại những lời ấy cho vua. 29  Vua Giô-si-a truyền lệnh triệu tập tất cả trưởng lão của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem.+ 30  Sau đó, vua đi lên nhà Đức Giê-hô-va cùng với mọi người Giu-đa, cư dân Giê-ru-sa-lem, các thầy tế lễ và người Lê-vi, tức là toàn thể dân chúng, cả lớn lẫn nhỏ. Vua đọc cho họ nghe mọi lời của sách giao ước vừa tìm thấy trong nhà Đức Giê-hô-va.+ 31  Vua đứng ở chỗ mình và lập giao ước*+ trước mặt Đức Giê-hô-va rằng vua sẽ hết lòng, hết mình+ theo Đức Giê-hô-va và gìn giữ các điều răn, lời nhắc nhở cùng điều lệ của ngài bằng cách thi hành những lời của giao ước được chép trong sách ấy.+ 32  Vua cũng truyền lệnh để tất cả những người ở Giê-ru-sa-lem và Bên-gia-min đồng ý với giao ước ấy. Cư dân Giê-ru-sa-lem đã hành động theo giao ước của Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.+ 33  Rồi Giô-si-a dẹp bỏ mọi thứ* ghê tởm khỏi tất cả các xứ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên+ và khiến mọi người trong Y-sơ-ra-ên hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Trọn đời Giô-si-a, họ không đi chệch đường lối Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ.

Chú thích

Hay “người khuân vác”.
Ds: “lòng con mềm”.
Ds: “về với cha ông”. Đây là cách nói bóng bẩy ám chỉ cái chết.
Hay “tái lập giao ước”.
Hay “tượng thần”.