Sử ký quyển thứ hai 31:1-21

  • Ê-xê-chia loại bỏ sự bội đạo (1)

  • Thầy tế lễ và người Lê-vi được hỗ trợ thỏa đáng (2-21)

31  Ngay sau khi họ làm xong mọi điều ấy, tất cả người Y-sơ-ra-ên có mặt tại đó đi đến các thành của Giu-đa; họ đập nát các trụ thờ,+ đốn ngã các cột thờ*+ và phá hủy các nơi cao+ cùng bàn thờ+ trên khắp Giu-đa và Bên-gia-min, cũng như ở Ép-ra-im và Ma-na-se,+ cho đến khi tiêu hủy hoàn toàn những thứ ấy. Sau đó, tất cả người Y-sơ-ra-ên về lại các thành của mình, ai nấy đều về lại sản nghiệp mình.  Rồi Ê-xê-chia sắp xếp các thầy tế lễ vào các ban của họ+ và người Lê-vi vào các ban của họ,+ rồi giao cho mỗi người một nhiệm vụ+ trong việc dâng lễ vật thiêu và vật tế lễ hòa thuận, để họ phục vụ và dâng lời tạ ơn cùng lời ngợi khen nơi các cổng của những sân thuộc đền thờ Đức Giê-hô-va.+  Vua dành một phần tài sản của mình để làm lễ vật thiêu,+ gồm lễ vật thiêu vào buổi sáng và chiều tối,+ cũng như lễ vật thiêu cho ngày Sa-bát,+ ngày trăng mới+ và các kỳ lễ,+ theo lời đã chép trong Luật pháp Đức Giê-hô-va.  Ngoài ra, vua ra lệnh cho dân chúng sống ở Giê-ru-sa-lem nộp phần dành cho các thầy tế lễ và người Lê-vi+ để họ có thể tuyệt đối vâng theo* luật pháp của Đức Giê-hô-va.  Ngay sau khi mệnh lệnh được ban ra, người Y-sơ-ra-ên dâng một số lượng lớn sản vật đầu mùa từ ngũ cốc, rượu mới, dầu,+ mật ong cùng tất cả sản vật của đồng ruộng;+ họ mang đến dư dật một phần mười của mọi thứ.+  Dân Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa đang sống ở các thành của Giu-đa cũng mang một phần mười bò và cừu, cùng một phần mười những vật thánh+ đã được biệt riêng ra thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Thế nên, họ thu gom được rất nhiều phần đóng góp.  Vào tháng thứ ba,+ họ bắt đầu đặt tất cả các phần đóng góp mà mình đem đến vào một chỗ, và trong tháng thứ bảy+ thì hoàn tất.  Khi Ê-xê-chia cùng các quan đến và thấy dân chúng mang tới rất nhiều phần đóng góp thì ngợi khen Đức Giê-hô-va và chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên của ngài.  Ê-xê-chia hỏi các thầy tế lễ và người Lê-vi về những phần đóng góp đó 10  thì trưởng tế A-xa-ria, thuộc nhà Xa-đốc, nói với vua: “Từ khi bắt đầu mang các phần đóng góp vào nhà Đức Giê-hô-va,+ dân chúng ăn thỏa thích mà vẫn còn dư rất nhiều, vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho dân ngài, và vẫn còn số lượng lớn này”.+ 11  Bấy giờ, Ê-xê-chia bèn bảo họ chuẩn bị các phòng kho*+ trong nhà Đức Giê-hô-va, nên họ đã chuẩn bị chúng. 12  Họ tiếp tục mang phần đóng góp, các phần mười*+ và những vật thánh đến một cách trung tín; Cô-na-nia, một người Lê-vi, được giao cai quản mọi thứ ấy, và người anh em của ông là Si-mê-i đứng thứ hai. 13  Theo lệnh của vua Ê-xê-chia thì Giê-hi-ên, A-xa-xia, Na-hát, A-sa-ên, Giê-ri-mốt, Giô-xa-bát, Ê-li-ên, Gít-ma-kia, Ma-hát và Bê-na-gia được chỉ định để giúp Cô-na-nia và người anh em của ông là Si-mê-i; và A-xa-ria là người coi sóc nhà Đức Chúa Trời. 14  Cô-ri con trai Di-ma là người Lê-vi gác cổng phía đông,+ coi sóc những lễ vật tự nguyện+ của Đức Chúa Trời và phân phát những vật rất thánh+ cũng như phần đóng góp đã được dâng lên Đức Giê-hô-va.+ 15  Dưới sự chỉ đạo của ông có Ê-đen, Min-gia-min, Giê-sua, Sê-ma-gia, A-ma-ria và Sê-ca-nia. Họ được tin tưởng giao chức vụ phân phát đồng đều cho anh em mình trong các ban,+ là những người sống tại các thành của thầy tế lễ,+ không phân biệt lớn nhỏ. 16  Ngoài ra, họ còn phân phát cho những người được liệt kê trong gia phả, là các người nam hằng ngày đến hầu việc trong nhà Đức Giê-hô-va đồng thời thi hành các nhiệm vụ được giao cho ban mình và các con trai từ ba tuổi trở lên của những người ấy. 17  Gia phả của các thầy tế lễ được liệt kê theo dòng tộc,+ giống như gia phả của người Lê-vi từ 20 tuổi trở lên,+ theo nhiệm vụ của ban họ.+ 18  Gia phả ấy cũng liệt kê tất cả vợ, con trai, con gái cùng các con nhỏ và toàn thể cộng đồng của họ, bởi họ giữ mình thánh sạch cho điều thánh vì cớ chức vụ đã được tin tưởng giao cho, 19  cùng con cháu A-rôn, tức các thầy tế lễ đang sống trong những đồng cỏ xung quanh các thành của họ.+ Trong tất cả các thành, những người nam được chỉ định đích danh để cấp phát lương thực cho mỗi người nam trong số thầy tế lễ và tất cả những người được liệt kê trong gia phả của người Lê-vi. 20  Ê-xê-chia đã làm điều ấy trên khắp Giu-đa; ông tiếp tục làm điều tốt, điều đúng cũng như trung tín trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. 21  Mọi việc ông đảm trách để tìm kiếm Đức Chúa Trời mình, dù liên quan đến việc phục vụ trong nhà Đức Chúa Trời+ hay liên quan đến Luật pháp và điều răn thì ông cũng làm hết lòng, và ông đã thành công.

Chú thích

Hay “dâng hiến thân mình cách trọn vẹn cho”.
Hay “phòng ăn”.
Hay “thuế một phần mười”.