Sử ký quyển thứ hai 29:1-36

  • Ê-xê-chia, vua Giu-đa (1, 2)

  • Sự cải tổ của Ê-xê-chia (3-11)

  • Tẩy sạch đền thờ (12-19)

  • Tái lập việc phục vụ tại đền thờ (20-36)

29  Ê-xê-chia+ lên làm vua lúc 25 tuổi và cai trị 29 năm tại Giê-ru-sa-lem. Mẹ ông tên là A-bi-gia con gái Xa-cha-ri.+  Ông tiếp tục làm điều đúng trong mắt Đức Giê-hô-va,+ y như tổ phụ ông là Đa-vít đã làm.+  Trong năm đầu tiên của triều đại mình, vào tháng thứ nhất, ông mở các cửa nhà Đức Giê-hô-va và sửa chữa lại.+  Sau đó, ông đưa các thầy tế lễ cùng người Lê-vi đến, rồi tập hợp họ tại quảng trường phía đông.  Ông nói với họ: “Hỡi người Lê-vi, hãy nghe ta. Giờ hãy biệt riêng mình ra thánh+ và biệt riêng nhà của Giê-hô-va Đức Chúa Trời tổ phụ các ngươi ra thánh, đồng thời dẹp bỏ những thứ ô uế khỏi nơi thánh.+  Vì cha ông chúng ta đã bất trung và làm điều ác trong mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta.+ Họ đã từ bỏ ngài, quay mặt khỏi lều thánh của Đức Giê-hô-va và quay lưng lại với ngài.+  Họ cũng đóng các cửa sảnh+ và dập tắt các ngọn đèn.+ Họ không còn đốt hương+ và dâng vật tế lễ thiêu+ trong nơi thánh cho Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.  Vì vậy, cơn phẫn nộ của Đức Giê-hô-va đã nổi lên cùng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem,+ nên ngài khiến họ trở thành nỗi kinh hoàng và kinh ngạc, và là cớ để thiên hạ huýt sáo,* như các ngươi tận mắt chứng kiến.+  Này, tổ phụ chúng ta đã ngã bởi gươm,+ cả con trai, con gái và vợ chúng ta đều bị lưu đày vì việc này.+ 10  Nay lòng ta mong muốn lập một giao ước với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,+ để cơn giận phừng phừng của ngài lìa khỏi chúng ta. 11  Hỡi các con ta, giờ không phải là lúc để lơ là,* vì Đức Giê-hô-va đã chọn các con để đứng trước mặt ngài, để phụng sự ngài+ và làm cho vật tế lễ bốc khói”.+ 12  Bấy giờ, người Lê-vi bèn đứng dậy, gồm: Ma-hát con trai A-ma-sai, Giô-ên con trai A-xa-ria người Kê-hát;+ trong số người Mê-ra-ri+ có Kích con trai Áp-đi và A-xa-ria con trai Giê-ha-lê-le; trong số người Ghẹt-sôn+ có Giô-a con trai Xim-ma và Ê-đen con trai Giô-a; 13  trong số con cháu Ê-li-xa-phan có Sim-ri và Giê-u-ên; trong số con cháu A-sáp+ có Xa-cha-ri và Ma-ta-nia; 14  trong số con cháu Hê-man+ có Giê-hi-ên và Si-mê-i; trong số con cháu Giê-đu-thun+ có Sê-ma-gia và U-xi-ên. 15  Sau đó, họ nhóm anh em mình lại, biệt riêng mình ra thánh và đến tẩy sạch nhà Đức Giê-hô-va, như lệnh vua truyền theo lời Đức Giê-hô-va.+ 16  Rồi các thầy tế lễ vào nhà Đức Giê-hô-va để tiến hành việc tẩy sạch; họ mang mọi thứ ô uế tìm thấy trong đền thờ Đức Giê-hô-va ra ngoài, rồi đem đến sân+ của nhà Đức Giê-hô-va. Sau đó, người Lê-vi đến lấy và đem chúng ra thung lũng Kít-rôn.+ 17  Như vậy, họ bắt đầu công việc làm thánh sạch vào ngày mùng một của tháng thứ nhất, và vào ngày mùng tám của tháng đó thì họ làm đến sảnh của nhà Đức Giê-hô-va.+ Họ biệt riêng nhà Đức Giê-hô-va ra thánh trong tám ngày, và vào ngày 16 của tháng thứ nhất thì hoàn tất. 18  Sau đó, họ đến gặp vua Ê-xê-chia và nói: “Chúng tôi đã tẩy sạch toàn bộ nhà Đức Giê-hô-va, bàn thờ dâng lễ vật thiêu+ cùng mọi vật dụng của nó+ và bàn để bánh tầng*+ cùng mọi vật dụng của nó. 19  Còn mọi vật dụng mà vua A-cha đã ném đi khi ông hành động bất trung trong triều đại mình+ thì chúng tôi đã sửa soạn và biệt riêng ra thánh,+ và hiện giờ chúng đang ở phía trước bàn thờ của Đức Giê-hô-va”. 20  Vua Ê-xê-chia dậy sớm và nhóm các quan trong thành lại, rồi họ cùng đi lên nhà Đức Giê-hô-va. 21  Họ mang theo bảy con bò đực, bảy con cừu đực, bảy con cừu đực con và bảy con dê đực để làm lễ vật chuộc tội cho vương quốc, cho nơi thánh và cho Giu-đa.+ Rồi ông bảo các thầy tế lễ, là con cháu A-rôn, dâng các lễ vật ấy trên bàn thờ của Đức Giê-hô-va. 22  Các thầy tế lễ giết bò+ và lấy máu của chúng rảy trên bàn thờ,+ kế tiếp họ giết cừu đực và rảy máu trên bàn thờ, rồi họ giết cừu đực con và rảy máu trên bàn thờ. 23  Sau đó, họ mang những con dê đực dùng làm lễ vật chuộc tội đến trước vua và hội chúng rồi đặt tay trên chúng. 24  Các thầy tế lễ giết chúng và dâng lễ vật chuộc tội bằng máu của chúng trên bàn thờ, để chuộc tội cho toàn thể Y-sơ-ra-ên, bởi vua đã nói là phải dâng lễ vật thiêu và lễ vật chuộc tội vì toàn thể Y-sơ-ra-ên. 25  Trong lúc đó, Ê-xê-chia bố trí người Lê-vi đứng tại nhà Đức Giê-hô-va với chập chỏa, nhạc cụ có dây và đàn hạc,+ theo lệnh của Đa-vít,+ của Gát,+ là người thuật lại khải tượng cho vua, và của nhà tiên tri Na-than,+ vì Đức Giê-hô-va truyền lệnh này qua các nhà tiên tri của ngài. 26  Vậy người Lê-vi đứng cầm các nhạc cụ của Đa-vít, còn các thầy tế lễ thì cầm kèn.+ 27  Rồi Ê-xê-chia ra lệnh dâng vật tế lễ thiêu trên bàn thờ.+ Khi bắt đầu dâng lễ vật thiêu thì bài ca của Đức Giê-hô-va được cất lên, kèn cũng được thổi, theo sự chỉ dẫn về nhạc cụ từ vua Đa-vít của Y-sơ-ra-ên. 28  Toàn thể hội chúng cúi mình trong khi bài hát cất lên và kèn được thổi; mọi điều này tiếp diễn cho đến khi lễ vật thiêu được dâng xong. 29  Ngay sau khi họ dâng lễ vật xong, vua và mọi người đi cùng đều quỳ sấp mình xuống đất. 30  Bấy giờ, vua Ê-xê-chia cùng các quan bảo người Lê-vi ngợi khen Đức Giê-hô-va bằng những lời của Đa-vít+ và A-sáp,+ người thấy khải tượng. Thế là họ dâng lời ngợi khen với niềm vui mừng khôn xiết, và họ quỳ sấp mình xuống đất. 31  Sau đó, Ê-xê-chia nói: “Giờ các ngươi đã được biệt riêng ra cho Đức Giê-hô-va, hãy đến và mang vật tế lễ cùng lễ vật tạ ơn đến nhà Đức Giê-hô-va”. Vậy, hội chúng bắt đầu mang vật tế lễ cùng lễ vật tạ ơn đến, tất cả những ai có lòng tự nguyện đều mang lễ vật thiêu đến.+ 32  Số lễ vật thiêu mà hội chúng mang đến gồm 70 con bò, 100 con cừu đực, 200 con cừu đực con, tất cả đều dùng làm lễ vật thiêu dâng lên Đức Giê-hô-va;+ 33  còn các lễ vật thánh gồm 600 con bò và 3.000 con cừu. 34  Nhưng không có đủ thầy tế lễ để lột da tất cả lễ vật thiêu nên anh em của họ là người Lê-vi đã trợ giúp+ cho đến khi xong việc và các thầy tế lễ có thể biệt riêng mình ra thánh,+ vì người Lê-vi tận tâm* trong việc biệt riêng mình ra thánh hơn là các thầy tế lễ. 35  Ngoài ra, còn có nhiều lễ vật thiêu,+ những miếng mỡ của vật tế lễ hòa thuận+ và rượu tế lễ dùng cho lễ vật thiêu.+ Thế là công việc phục vụ trong nhà Đức Giê-hô-va được tái lập.* 36  Vậy, Ê-xê-chia cùng toàn thể dân chúng vui mừng trước những gì Đức Chúa Trời lập cho họ,+ vì mọi việc này được thực hiện nhanh chóng.

Chú thích

Hay “chế nhạo”.
Hay “nghỉ ngơi”.
Tức là bánh dâng hiến.
Ds: “có lòng ngay thẳng”.
Hay “chuẩn bị”.